Prediktiv sökning

Förutsägande sökning visar förslag på resultat medan du skriver. Det hjälper dina kunder att förfina sin sökning utan att omdirigeras till en sökresultatsida och utforska din butik snabbt genom att se de bästa resultaten för föreslagna söktermer, produkter, produktserier och mer.

Du kan anpassa beteendet för förutsägande sökning med appen Search & Discovery från Shopify.

På den här sidan

Krav

Sökförslag måste vara en funktion i ditt publicerade tema för att det ska visas i din butik. Sökförslag är tillgängligt för alla Online Store 2.0-teman och kan läggas till i anpassade webbshoppar med hjälp av API för sökförslag.

Din butiks primära plats avgör vilka förutsägande sökbeteenden som stöds.Läs mer.

Sökbeteende

Prediktiv sökning kan returnera resultat av produkter, sidor, blogginlägg, produktserier och frågeresultat.

Frågeresultat är förslag på söktermer som är baserade på orden och fraserna från din produktkatalog, samt från tidigare kundsökningar. Om du väljer ett frågeresultat returneras en sida med sökresultat för det sökordet.

Som standard kommer förutsägande sökning returnera sökfrågor, produkt-, produktserie- och sidresultat. Du kan ändra den här inställningen i appen Search & Discovery.

Fastställande av relevanta sökresultat

Prediktiv sökning visar köpare med en begränsad uppsättning mycket relevanta resultat. Som standard visas maximalt 10 möjliga resultat för alla efterfrågade resultattyper. På grund av denna gräns finns det vanligtvis fler tillgängliga resultat på den särskilda sökresultatsidan i din butik.

Sökresultaten baseras på de sökbara egenskaperna för de olika möjliga resultattyperna. Som standard söks följande egenskaper:

  • Produkter: titel, produkttyp, variantnamn och säljare
  • Sidor, produktserier och bloggartiklar: titel

Sökbara översättningar

Din butiks innehåll kan översättas med appar som Shopifys Translate & Adapt-app. Som standard kommer förutsägande sökning jämföra söktermer med det översatta innehållet i följande sökbara egenskaper:

  • Produkter: titel, produkttyp, variantnamn och säljare
  • Sidor och bloggartiklar: titel

För mer information om översättningar och sökbara egenskaper, se utvecklardokumentationen om prediktiv sök-API.

Begränsningar

Produktserieförslagen baseras på butikens primära språk. En kunds sökning kommer inte att jämföras med en produktseries översatta innehåll.

Frågeförslag är endast tillgängliga på engelska och kräver att både butikens primära språk och kundens webbshopsession är på engelska.

Förutsägande sökning är inte tillgänglig på alla språk. Se den fullständiga listan över språk som stöds.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis