Tahmini arama

Tahmini arama, önerilen sonuçları siz yazdığınız sırada gösterir. Bu özellik, müşterilerin aramalarını bir arama sonuçları sayfasına yönlendirilmeden hassaslaştırmasına ve önerilen arama terimleri, ürünler, koleksiyonlar ve daha fazlası için en iyi sonuçları görerek mağazanızı hızlı bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olur.

Shopify'ın sunduğu Search & Discovery uygulamasıyla tahmini aramanın davranış şeklini özelleştirebilirsiniz.

Gereklilikler

Tahmini aramanın mağazanızda görünmesi için, yayınlanan temanızın bir özelliği olması gerekir. Tahmini arama, tüm Online Store 2.0 temalarında kullanılabilir ve Predictive Search API kullanılarak özel vitrinlere eklenebilir.

Hangi tahmini arama davranışlarının desteklendiğini, mağazanızın birincil yerel ayarı belirler. Daha fazla bilgi edinin.

Arama davranışı

Tahmini arama; ürün, sayfa, blog gönderisi, koleksiyon ve sorgu sonuçları döndürebilir.

Sorgu sonuçları, ürün kataloğunuzdaki ve geçmiş müşteri aramalarındaki sözcük ve ifadeler temel alınarak önerilen arama terimleridir. Bir sorgu sonucu seçtiğinizde, bu arama terimi için bir arama sonuçları sayfası döndürülür.

Tahmini arama, varsayılan ayar olarak sorgu, ürün, koleksiyon ve sayfa sonuçlarını döndürür. Bu ayarı Search & Discovery uygulamasından değiştirebilirsiniz.

Alakalı arama sonuçlarını belirleme

Tahmini arama, alıcılara alaka düzeyi yüksek sonuçlardan oluşan sınırlı bir set sunar. Varsayılan ayar olarak, sorgulanan tüm sonuç türleri genelinde maksimum 10 olası sonuç gösterilir. Bu sınır nedeniyle, mağazanıza özel arama sonuçları sayfasında genellikle daha fazla sonuç bulunur.

Sonuçlar, farklı sonuç türlerinin aranabilir özelliklerini temel alır.

Aranabilir özellikler

Tahmini arama, varsayılan ayar olarak müşterinin arama terimini aşağıdaki özelliklerle karşılaştırır.

Sonuç türü Aranabilir özellikler
Ürünler
 • body
 • ürün türü
 • tag
 • title
 • varyasyon barkodu
 • varyasyon SKU'su
 • Varyasyon başlığı
 • vendor
Sayfalar
 • author
 • body
 • title
Blog gönderileri
 • author
 • body
 • tag
 • title

Sınırlamalar

Sorgu önerileri yalnızca İngilizce olarak sunulur ve hem mağazanın birincil dilinin hem de alıcının online mağaza oturumunun İngilizce dilinde olması gerekir.

Tahmini arama tüm dillerde kullanılamaz. Desteklenen dillerin tam listesine bakın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene