Wyszukiwanie z podpowiedziami

Funkcja wyszukiwania predykcyjnego pokazuje sugerowane wyniki w trakcie pisania. Pomaga klientom zawęzić wyszukiwanie bez przekierowywania na stronę wyników wyszukiwania i szybko przeglądać sklep, wyświetlając najlepsze wyniki dla sugerowanych wyszukiwanych terminów, produktów, kolekcji i nie tylko.

Możesz dostosować zachowanie funkcji wyszukiwania predykcyjnego za pomocą aplikacji Search & Discovery firmy Shopify.

Wymagania

Aby funkcja wyszukiwania predykcyjnego pojawiła się w Twoim sklepie, musi to być jedna z funkcjonalności opublikowanego szablonu. Funkcja wyszukiwania predykcyjnego jest dostępna dla każdego szablonu Online Store 2.0 i może zostać dodana do niestandardowych witryn sklepu za pomocą interfejsu API Predictive Search.

Rodzaj obsługiwanych zachowań wyszukiwania predykcyjnego zależy od głównych ustawień regionalnych sklepu. Dowiedz się więcej.

Zachowanie wyszukiwania

Wyszukiwanie predykcyjne może zwrócić wyniki dotyczące produktu, strony, wpisu na blogu, kolekcji i zapytania.

Wyniki zapytania to sugerowane terminy wyszukiwania oparte na słowach i wyrażeniach z katalogu produktów danego sklepu, a także z wcześniejszych wyszukiwań klientów. Wybranie wyniku zapytania spowoduje wyświetlenie strony z wynikami wyszukiwania dla takiego terminu wyszukiwania.

Domyślnie wyszukiwanie predykcyjne zwraca wyniki dotyczące produktu, kolekcji, strony i zapytania. Możesz zmienić to ustawienie w aplikacji Search & Discovery.

Ustalanie odpowiednich wyników wyszukiwania

Wyszukiwanie predykcyjne prezentuje kupującym ograniczony zestaw wyników o bardzo wysokiej trafności. Domyślnie wyświetlanych jest maksymalnie 10 możliwych wyników dla wszystkich typów wyników zapytania. Z powodu tego limitu zazwyczaj więcej wyników jest dostępnych na dedykowanej stronie wyników wyszukiwania w danym sklepie.

Wyniki wyszukiwania są oparte na możliwych do wyszukania właściwościach różnych możliwych typów wyników. Domyślnie wyszukiwane są następujące właściwości:

  • Produkty: tytuł, typ produktu, tytuł wariantu i dostawca
  • Strony, kolekcje i artykuły na blogu: tytuł

Tłumaczenia, które można wyszukać

Zawartość Twojego sklepu można przetłumaczyć za pomocą aplikacji, takich jak Translate & Adapt Shopify. Domyślnie wyszukiwanie predykcyjne porównuje szukane terminy z przetłumaczoną zawartością następujących właściwości możliwych do wyszukania:

  • Produkty: tytuł, typ produktu, tytuł wariantu i dostawca
  • Strony i artykuły na blogu: tytuł

Aby uzyskać więcej informacji na temat tłumaczeń i właściwości możliwych do wyszukania, zapoznaj się z dokumentacją programisty w sekcji API Predictive Search.

Ograniczenia

Sugestie dotyczące kolekcji są oparte na podstawowym języku sklepu. Wyszukiwanie klienta nie zostanie porównane z przetłumaczoną zawartością kolekcji.

Sugestie zapytań są dostępne tylko w języku angielskim i wymagają, aby język angielski był zarówno podstawowym językiem sklepu, jak i językiem sesji sklepu online klienta.

Funkcja wyszukiwania predykcyjnego nie jest dostępna we wszystkich językach. Zobacz pełną listę obsługiwanych języków.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo