Tìm kiếm dự đoán

Tính năng Tìm kiếm dự đoán hiển thị kết quả được gợi ý khi bạn nhập. Tính năng này giúp khách hàng tinh chỉnh nội dung tìm kiếm mà không cần chuyển hướng đến trang kết quả tìm kiếm, đồng thời có thể nhanh chóng khám phá cửa hàng bằng cách xem kết quả hàng đầu cho cụm từ tìm kiếm, sản phẩm, bộ sưu tập, v.v.

Bạn có thể tùy chỉnh hành vi tìm kiếm dự đoán bằng ứng dụng Search & Discovery của Shopify.

Yêu cầu

Để có thể xuất hiện trên cửa hàng, Tìm kiếm dự đoán phải là một tính năng của chủ đề đã đăng. Tìm kiếm dự đoán có sẵn trong mọi chủ đề Online Store 2.0 và có thể được thêm vào cửa hàng tùy chỉnh bằng API Tìm kiếm dự đoán.

Ngôn ngữ chính của cửa hàng sẽ xác định hành vi tìm kiếm dự đoán nào được hỗ trợ. Tìm hiểu thêm.

Hành vi tìm kiếm

Tìm kiếm dự đoán có thể trả về kết quả gồm sản phẩm, trang, bài viết blog, bộ sưu tập và truy vấn.

Kết quả truy vấn là các cụm từ tìm kiếm được gợi ý dựa trên từ và cụm từ trong danh mục sản phẩm cũng như trong các lượt tìm kiếm của khách hàng trước đây. Việc chọn kết quả truy vấn sẽ trả về trang kết quả tìm kiếm cho cụm từ tìm kiếm đó.

Theo mặc định, Tìm kiếm dự đoán sẽ trả về kết quả gồm truy vấn, sản phẩm, bộ sưu tập và trang. Bạn có thể thay đổi cài đặt này trong ứng dụng Search & Discovery.

Xác định kết quả tìm kiếm liên quan

Tìm kiếm dự đoán cung cấp cho người mua một tập hợp có giới hạn gồm các kết quả có mức độ liên quan cao. Theo mặc định, tối đa 10 kết quả có thể liên quan sẽ hiển thị trong mọi loại kết quả của lượt tìm kiếm. Vì có giới hạn này nên thông thường sẽ có nhiều kết quả hơn trên trang kết quả tìm kiếm chuyên biệt của cửa hàng.

Kết quả sẽ dựa trên các thuộc tính có thể tìm kiếm của các loại kết quả khác nhau.

Các thuộc tính có thể tìm kiếm

Theo mặc định, Tìm kiếm dự đoán sẽ so sánh cụm từ tìm kiếm của khách hàng với các thuộc tính sau.

Loại kết quả Các thuộc tính có thể tìm kiếm
Sản phẩm
 • nội dung
 • loại sản phẩm
 • thẻ
 • tiêu đề
 • mã vạch mẫu mã
 • sku mẫu mã
 • tên mẫu mã
 • nhà cung cấp
Trang
 • tác giả
 • nội dung
 • tiêu đề
Bài viết blog
 • tác giả
 • nội dung
 • thẻ
 • tiêu đề

Giới hạn

Gợi ý truy vấn chỉ hiển thị bằng tiếng Anh, đồng thời yêu cầu cả ngôn ngữ chính của cửa hàng và phiên cửa hàng trực tuyến của người mua cũng bằng tiếng Anh.

Tìm kiếm dự đoán không hiển thị bằng mọi ngôn ngữ. Xem đầy đủ danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí