Tìm kiếm dự đoán

Tính năng Tìm kiếm dự đoán hiển thị kết quả được gợi ý khi bạn nhập. Tính năng này giúp khách hàng tinh chỉnh nội dung tìm kiếm mà không cần chuyển hướng đến trang kết quả tìm kiếm, đồng thời có thể nhanh chóng khám phá cửa hàng bằng cách xem kết quả hàng đầu cho cụm từ tìm kiếm, sản phẩm, bộ sưu tập, v.v.

Bạn có thể tùy chỉnh hành vi tìm kiếm dự đoán bằng ứng dụng Search & Discovery của Shopify.

Yêu cầu

Để có thể xuất hiện trên cửa hàng, Tìm kiếm dự đoán phải là một tính năng của chủ đề đã đăng. Tìm kiếm dự đoán có sẵn trong mọi chủ đề Online Store 2.0 và có thể được thêm vào cửa hàng tùy chỉnh bằng Predictive Search API.

Ngôn ngữ chính của cửa hàng sẽ xác định hành vi tìm kiếm dự đoán nào được hỗ trợ. Tìm hiểu thêm.

Hành vi tìm kiếm

Tìm kiếm dự đoán có thể trả về kết quả gồm sản phẩm, trang, bài viết blog, bộ sưu tập và truy vấn.

Kết quả truy vấn là các cụm từ tìm kiếm được gợi ý dựa trên từ và cụm từ trong danh mục sản phẩm cũng như trong các lượt tìm kiếm của khách hàng trước đây. Việc chọn kết quả truy vấn sẽ trả về trang kết quả tìm kiếm cho cụm từ tìm kiếm đó.

Theo mặc định, Tìm kiếm dự đoán sẽ trả về kết quả gồm truy vấn, sản phẩm, bộ sưu tập và trang. Bạn có thể thay đổi cài đặt này trong ứng dụng Search & Discovery.

Xác định kết quả tìm kiếm liên quan

Tìm kiếm dự đoán cung cấp cho người mua một tập hợp có giới hạn gồm các kết quả có mức độ liên quan cao. Theo mặc định, tối đa 10 kết quả có thể liên quan sẽ hiển thị trong mọi loại kết quả của lượt tìm kiếm. Vì có giới hạn này nên thông thường sẽ có nhiều kết quả hơn trên trang kết quả tìm kiếm chuyên biệt của cửa hàng.

Kết quả tìm kiếm sẽ dựa trên các thuộc tính có thể tìm kiếm của các loại kết quả khác nhau có thể có. Theo mặc định, các thuộc tính sau được tìm kiếm:

  • Sản phẩm: tiêu đề, loại sản phẩm, tên mẫu mã và nhà cung cấp
  • Trang, bộ sưu tập và bài viết blog: tiêu đề

Bản dịch có thể tìm kiếm

Bạn có thể dịch nội dung của cửa hàng bằng các ứng dụng như ứng dụng Translate & Adapt của Shopify. Theo mặc định, chức năng tìm kiếm dự đoán sẽ so sánh cụm từ tìm kiếm với nội dung đã dịch của các thuộc tính có thể tìm kiếm sau:

  • Sản phẩm: tiêu đề, loại sản phẩm, tên mẫu mã và nhà cung cấp
  • Trang và bài viết blog: tiêu đề

Để biết thêm thông tin về bản dịch và các thuộc tính có thể tìm kiếm, xem tài liệu dành cho nhà phát triển trên Predictive Search API.

Giới hạn

Gợi ý về bộ sưu tập dựa trên ngôn ngữ chính của cửa hàng. Nội dung tìm kiếm của khách hàng sẽ không được so sánh với nội dung đã dịch của bộ sưu tập.

Gợi ý truy vấn chỉ hiển thị bằng tiếng Anh, đồng thời yêu cầu cả ngôn ngữ chính của cửa hàng và phiên cửa hàng trực tuyến của khách hàng cũng bằng tiếng Anh.

Tìm kiếm dự đoán không hiển thị bằng mọi ngôn ngữ. Xem đầy đủ danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí