Danh bạ đối tác

Shopify Partner Directory là danh sách tuyển chọn các Đối tác của Shopify cung cấp dịch vụ cho thương nhân Shopify, trong đó bao gồm:

  • Tiếp thị và bán hàng
  • Thiết lập cửa hàng
  • Phát triển và xử lý vấn đề
  • Sáng tạo nội dung
  • Nội dung trực quan và xây dựng thương hiệu
  • Hướng dẫn của chuyên gia

Với danh bạ này, bạn có thể khám phá Đối tác và dịch vụ họ cung cấp, đồng thời liên hệ với Đối tác để bắt đầu quá trình hợp tác.

Shopify Partner Directory chỉ có bằng tiếng Anh.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí