Thuê trợ giúp

Shopify Partner Directory kết nối bạn với những Đối tác của Shopify mà bạn có thể thuê để thực hiện những công việc phức tạp hoặc khó khăn liên quan đến việc xây dựng công việc kinh doanh.

Việc liên hệ với Đối tác không có nghĩa bạn cam kết sẽ thuê họ. Bạn là người sẽ quyết định có muốn hợp tác với họ hay không.

Lên kế hoạch liên hệ với Đối tác

Trước khi làm việc với Đối tác, bạn phải nắm rõ mọi thông tin để mô tả các yêu cầu đối với công việc bạn cần hỗ trợ. Có thể xem xét các phương thức tối ưu sau đây khi lập kế hoạch thuê Đối tác:

  • Làm quen với mọi thuật ngữ kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến công việc bạn cần hỗ trợ. Điều này giúp bạn và Đối tác trao đổi và hiểu được công việc.
  • Thực hiện một số nghiên cứu công việc sơ bộ. Ví dụ: Bạn có thể tìm ví dụ về các doanh nghiệp khác đang làm công việc tương tự những gì bạn muốn thực hiện.
  • Xác định rõ ngân sách, lịch trình và kết quả. Chia sẻ thông tin càng chi tiết càng tốt để Đối tác có thể đưa ra báo giá chính xác.

Tìm Đối tác

Để tìm và liên hệ với Đối tác của Shopify, duyệt xem các dịch vụ có sẵn trong Partner Directory và khám phá các Đối tác cung cấp dịch vụ. Nếu thấy Đối tác bạn muốn việc làm việc cùng, bạn có thể liên hệ với họ để trao đổi về nhu cầu của bạn.

Bạn có thể lọc Đối tác bằng những thông tin sau:

  • Họ có chấp nhận khách hàng mới hay không
  • Khoảng giá bằng đồng USD
  • Dịch vụ được cung cấp
  • Địa điểm
  • Ngành
  • Ngôn ngữ sử dụng

Bạn cũng có thể sắp xếp kết quả theo xếp hạng trung bình của Đối tác hoặc theo giá dịch vụ.

Liên hệ với Đối tác

Khi tìm được Đối tác bạn muốn làm việc cùng, bạn có thể liên hệ với họ bằng nút Liên hệ trong hồ sơ của Đối tác. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Shopify thì mới có thể liên hệ với Đối tác.

Bạn sẽ được nhắc điền vào biểu mẫu để cung cấp thông tin liên hệ và thông tin cơ bản về công việc bạn cần hỗ trợ, bao gồm cửa hàng, dịch vụ liên quan, ngân sách và mô tả vấn đề hoặc mục tiêu của bạn.

Khi bạn liên hệ với Đối tác, thông tin về yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến Đối tác dưới dạng email. Đối tác có thể phản hồi bằng các câu hỏi về ngân sách, lịch trình và kết quả dự kiến của bạn.

Làm việc với Đối tác

Sau khi Đối tác phản hồi, bạn có thể trao đổi với họ về cách thức hợp tác và các công cụ bạn muốn sử dụng để cộng tác. Ví dụ: Đối tác có thể sẽ cần truy cập cửa hàng của bạn bằng tài khoản cộng tác viên để thực hiện một số tác vụ.

Khi hoàn thành công việc hoặc vào thời điểm khác do bạn và Đối tác thống nhất, Đối tác sẽ trực tiếp tính tiền cho bạn. Những cước phí này không hiển thị trên hóa đơn Shopify của bạn.

Đánh giá Đối tác

Kể từ cuối tháng 10, bạn sẽ có thể để lại đánh giá về Đối tác bạn đã thêm làm cộng tác viên cho cửa hàng.

Nếu công việc vẫn đang tiếp diễn, bạn có thể chọn để lại đánh giá vào thời điểm kết thúc hợp tác hoặc thời điểm phù hợp với bạn.

Trên biểu mẫu đánh giá, bạn có thể chọn dịch vụ liên quan và để lại đánh giá và xếp hạng về công việc Đối tác đã làm, đưa ra xếp hạng sao riêng cho chất lượng công việc và việc giao tiếp. Những đánh giá và xếp hạng này hiển thị trong hồ sơ của Đối tác trong Partner Directory.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí