Trao quyền truy cập cửa hàng cho đối tác

Bạn có thể sử dụng cộng tác viên để trao quyền truy cập trang quản trị Shopify cho Đối tác của Shopify trực tiếp qua Bảng quản lý đối tác của riêng họ. Quyền cộng tác viên chỉ cho Đối tác quyền truy cập các mục của cửa hàng mà bạn muốn họ xem và không tính vào giới hạn nhân viên của cửa hàng.

Sau khi Đối tác của Shopify gửi yêu cầu truy cập cửa hàng, bạn sẽ nhận được email về yêu cầu và thông báo trên Trang chủ Shopify.

Các câu hỏi thường gặp về cộng tác viên

  • Cộng tác viên là gì?
  • Tôi đang làm việc với người làm tự do hoặc đại lý. Tôi trao quyền truy cập cho họ bằng cách nào?
  • Tôi nên trao quyền gì cho người làm tự do hoặc đại lý?
  • Người làm tự do có thể sử dụng quyền cho cộng tác viên để đăng nhập vào ứng dụng Shopify không?
  • Tôi vô tình từ chối yêu cầu của một người làm tự do hoặc đại lý, làm thế nào để lấy lại được?
  • Tôi nên làm gì khi kết thúc hợp tác với cộng tác viên?
  • Cách báo cáo khi gặp vấn đề với người làm tự do hoặc đại lý?
  • Tôi nhận được email từ người làm tự do hoặc đại lý mà tôi không biết hoặc không muốn làm việc cùng, tôi nên làm gì?
  • Tôi là thương nhân dùng Shopify Plus. Tôi có thể kiểm soát quyền truy cập các ứng dụng và kênh cụ thể của cộng tác viên không?

Cộng tác viên là gì?

Cộng tác viên là Đối tác của Shopify có quyền truy cập vào cửa hàng của bạn. Họ giống như nhân viên nhưng mang đến nhiều lợi ích hơn. Cộng tác viên có thể đăng nhập từ Bảng quản lý đối tác, và bạn có thể đặt hạn sử dụng cho quyền truy cập của họ vào cửa hàng. Cộng tác viên cũng không tính vào giới hạn nhân viên.

Người làm tự do và đại lý có thể yêu cầu quyền truy cập để cộng tác trên cửa hàng của bạn. Khi họ yêu cầu quyền truy cập, bạn có thể xem lại yêu cầu của họ để chấp nhận hoặc từ chối. Sau khi bạn chấp nhận yêu cầu, cộng tác viên sẽ được liệt kê trong mục Collaborators (Cộng tác viên) trên trang Plan and permissions (Gói và quyền truy cập) trong trang quản trị Shopify.

Tôi đang làm việc với người làm tự do hoặc đại lý. Tôi trao quyền truy cập cho họ bằng cách nào?

Người làm tự do hoặc đại lý cần yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của bạn. Giới thiệu Yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của khách hàng cho người làm tự do và đại lý để họ bắt đầu.

Tôi nên trao quyền gì cho người làm tự do hoặc đại lý?

Chỉ trao quyền truy cập mà bạn thấy thoải mái. Nếu người làm tự do hoặc đại lý đề nghị một số quyền, họ có thể có lý do hợp lý. Nếu bạn không chắc, hãy hỏi người làm tự do hoặc đại lý tại sao họ cần quyền đó.

Để biết thêm thông tin về các quyền truy cập, xem Staff permissions (Quyền nhân viên).

Người làm tự do có thể sử dụng tài khoản cộng tác viên để đăng nhập vào ứng dụng Shopify không?

Không thể. Cộng tác viên chỉ có thể đăng nhập vào cửa hàng của bạn từ Trang quản lý dành cho đối tác. Cộng tác viên không có mật khẩu nên không thể đăng nhập vào cửa hàng bằng ứng dụng Shopify.

Nếu muốn trao quyền truy cập cửa hàng cho người làm tự do bằng ứng dụng Shopify, bạn có thể thêm họ như nhân viên với quyền chính xác.

Tôi vô tình từ chối yêu cầu của một người làm tự do hoặc đại lý, làm thế nào để lấy lại được?

Yêu cầu người làm tự do hoặc đại lý liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác. Bộ phận hỗ trợ Đối tác sẽ điều chỉnh tài khoản của Đối tác để họ có thể gửi yêu cầu khác cho bạn.

Tôi nên làm gì khi kết thúc hợp tác với cộng tác viên?

Nếu không cần thêm trợ giúp gì từ cộng tác viên, hãy xóa tài khoản của họ.

Cách báo cáo khi gặp vấn đề với người làm tự do hoặc đại lý?

Đầu tiên, hãy đảm bảo vấn đề không phải do sự cố giao tiếp hay mong đợi không phù hợp. Shopify không trực tiếp chịu trách nhiệm các vấn đề với người làm tự do hoặc đại lý nhưng nếu bạn gặp vấn đề mà Shopify cần biết, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Tôi nhận được email từ người làm tự do hoặc đại lý mà tôi không biết hoặc không muốn làm việc cùng, tôi nên làm gì?

Xem lại yêu cầu và xác nhận rằng bạn không muốn làm việc với họ. Nếu bạn không mong đợi yêu cầu hoặc nếu bạn không nhận ra người gửi, bạn không nên chấp nhận yêu cầu của họ. Để báo cáo thư rác, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Tôi là thương nhân dùng Shopify Plus. Tôi có thể kiểm soát quyền truy cập các ứng dụng và kênh cụ thể của cộng tác viên không?

Có thể. Khi phê duyệt quyền truy cập, bạn có thể đặt quyền cho cộng tác viên tương tự với quyền mà bạn có thể đặt cho nhân viên. Nếu cộng tác viên yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng, họ chỉ có thể thấy tùy chọn yêu cầu truy cập ứng dụng. Cộng tác viên không thấy danh sách ứng dụng mà bạn hiện đã cài đặt.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí