Quyền của cộng tác viên

Bạn có thể sử dụng tài khoản cộng tác viên để trực tiếp cấp quyền truy cập vào trang quản trị Shopify cho Đối tác của Shopify qua Trang quản lý của đối tác hoặc ứng dụng Shopify. Quyền của cộng tác viên chỉ cho phép Đối tác truy cập các mục trên cửa hàng mà bạn muốn Đối tác xem. Tài khoản cộng tác viên không tính vào giới hạn nhân viên của cửa hàng.

Chỉ chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý yêu cầu của cộng tác viên mới có thể xem yêu cầu truy cập của cộng tác viên hoặc cấp quyền truy cập vào cửa hàng cho cộng tác viên. Sau khi Đối tác của Shopify gửi yêu cầu truy cập cửa hàng, bạn sẽ nhận được email về yêu cầu và thông báo trên Trang chủ Shopify.

Bạn có thể yêu cầu Đối tác của Shopify nhập mã yêu cầu của cộng tác viên khi gửi yêu cầu cộng tác viên để kiểm soát các yêu cầu bạn nhận được hiệu quả hơn. Khi có yêu cầu về mã, chỉ những Đối tác bạn chia sẻ mã mới có thể yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng.

Cộng tác viên có thể yêu cầu và được cấp tất cả quyền hiện có trong cửa hàng, ngoại trừ quyền xem, thêm hoặc xóa nhân viên. Hãy cân nhắc kỹ những quyền nào cộng tác viên cần để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tìm hiểu thêm về quyền của nhân viên.

Câu hỏi thường gặp về cộng tác viên

Cộng tác viên là gì?

Cộng tác viên là Đối tác của Shopify có quyền truy cập vào cửa hàng của bạn. Họ giống như nhân viên nhưng mang đến nhiều lợi ích hơn. Cộng tác viên có thể đăng nhập từ Trang quản lý của đối tác và quyền truy cập vào cửa hàng của họ có thể bị xóa khỏi trang quản trị cửa hàng. Cộng tác viên cũng không tính vào giới hạn nhân viên của cửa hàng.

Người làm tự do và các công ty có thể yêu cầu quyền truy cập để cộng tác trong cửa hàng của bạn. Khi họ yêu cầu quyền truy cập, bạn có thể xem lại yêu cầu của họ để chấp nhận hoặc từ chối. Sau khi bạn chấp nhận yêu cầu, cộng tác viên sẽ được liệt kê trong mục Cộng tác viên trên trang Users and permissions (Người dùng và quyền) trong trang quản trị Shopify. Để kiểm soát các yêu cầu nhận được hiệu quả hơn, bạn có thể yêu cầu các Đối tác của Shopify nhập mã yêu cầu cộng tác viên gồm 4 chữ số khi gửi yêu cầu cộng tác viên.

Tôi đang làm việc với người làm tự do hoặc đại lý. Tôi trao quyền truy cập cho họ bằng cách nào?

Người làm tự do hoặc đại lý cần yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của bạn. Nếu đã bật mã yêu cầu cộng tác viên, bạn cần cung cấp mã cho người làm tự do hoặc đại lý muốn yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng. Giới thiệu Yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của khách hàng cho người làm tự do và đại lý để họ bắt đầu.

Làm thế nào để yêu cầu mã yêu cầu cộng tác viên khi truy cập?

Khi bạn hỏi mã yêu cầu cộng tác viên, người làm tự do hoặc công ty cần nhập mã chính xác để gửi yêu cầu truy cập vào cửa hàng của bạn. Bạn cần chia sẻ mã với người làm tự do hoặc công ty để họ có thể gửi yêu cầu. Để bật mã trong phần cài đặt Users and permissions (Người dùng và quyền) của cửa hàng, chọn Only people with a collaborator request code can request access (Chỉ người có mã yêu cầu cộng tác viên mới có thể yêu cầu quyền truy cập) trong mục Cộng tác viên. Mã yêu cầu cộng tác viên là mã gồm 4 chữ số được tạo tự động khi bạn bật yêu cầu. Bạn có thể chấm dứt hiệu lực của mã và tạo mã mới bất cứ lúc nào.

Tôi nên trao quyền gì cho người làm tự do hoặc đại lý?

Chỉ trao quyền truy cập mà bạn thấy thoải mái. Nếu người làm tự do hoặc đại lý đề nghị một số quyền, họ có thể có lý do hợp lý. Nếu bạn không chắc, hãy hỏi người làm tự do hoặc đại lý tại sao họ cần quyền đó.

Nếu cộng tác viên yêu cầu quyền truy cập vào hồ sơ vận chuyển, bạn cần cấp cho họ quyền nhân viên vào Sản phẩmQuản lý cài đặt.

Để biết thêm thông tin về các quyền, tham khảo Quyền của nhân viên.

Người làm tự do có thể sử dụng tài khoản cộng tác viên để đăng nhập vào ứng dụng Shopify không?

Có. Tuy nhiên, cộng tác viên phải đăng nhập vào cửa hàng của bạn ít nhất một lần qua trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác mới có thể đăng nhập bằng ứng dụng Shopify.

Tôi vô tình từ chối yêu cầu của một người làm tự do hoặc đại lý, làm thế nào để nhận lại yêu cầu được?

Yêu cầu người làm tự do hoặc đại lý liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác. Bộ phận hỗ trợ Đối tác sẽ điều chỉnh tài khoản của Đối tác để họ có thể gửi yêu cầu khác cho bạn.

Tôi nên làm gì khi kết thúc hợp tác với cộng tác viên?

Nếu không cần thêm trợ giúp gì từ cộng tác viên, hãy xóa tài khoản của họ.

Cách báo cáo khi gặp vấn đề với người làm tự do hoặc đại lý?

Trước tiên, hãy đảm bảo vấn đề không phải do sự cố giao tiếp hay không đáp ứng kỳ vọng. Shopify không trực tiếp chịu trách nhiệm về các vấn đề với người làm tự do hoặc đại lý. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng Đối tác của Shopify không tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác, hãy điền vào biểu mẫu Báo cáo vi phạm của đối tác.

Tôi nhận được email từ người làm tự do hoặc đại lý mà tôi không biết hoặc không muốn làm việc cùng, tôi nên làm gì?

Xem lại yêu cầu và xác nhận rằng bạn không muốn làm việc với họ. Nếu bạn không mong đợi yêu cầu hoặc nếu bạn không nhận ra người gửi, bạn không nên chấp nhận yêu cầu của họ. Để báo cáo thư rác, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Bạn có thể yêu cầu người làm tự do và đại lý nhập mã yêu cầu của cộng tác viên gồm 4 chữ số khi gửi yêu cầu của cộng tác viên để kiểm soát các yêu cầu mà bạn nhận được hiệu quả hơn. Khi yêu cầu mã, chỉ các đối tác có mã này mới có thể yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của bạn và bạn sẽ không nhận được yêu cầu từ người làm tự do và đại lý không có mã chính xác.

Tôi có thể kiểm soát quyền truy cập các ứng dụng và kênh cụ thể của cộng tác viên không?

Có. Khi phê duyệt quyền truy cập, bạn có thể đặt quyền cho cộng tác viên tương tự với quyền bạn có thể đặt cho nhân viên. Nếu cộng tác viên yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng, họ chỉ có thể nhìn thấy tùy chọn yêu cầu truy cập ứng dụng. Cộng tác viên không nhìn thấy danh sách ứng dụng bạn đã cài đặt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí