Thêm người dùng trong Shopify Plus với Cài đặt tổ chức

Thêm nhân viên vào tổ chức bằng cách gửi lời mời tới họ.

Cấp quyền tổ chức và quyên cửa hàng cho nhân viên

Khi thêm nhân viên vào tổ chức, bạn có thể cấp cả quyền cấp tổ chứcquyền cấp cửa hàng. Quyền bạn có thể cấp tùy thuộc vào quyền và quyền truy cập của chính bạn.

Bạn có thể chọn quản lý quyền truy cập tổ chức và quyền cửa hàng dành cho nhân viên bằng cách chỉ định vai trò cho họ. Nếu muốn sử dụng vai trò, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo các vai trò cần thiết trước khi thêm người dùng.

Nếu bạn dùng Cài đặt tổ chức để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào cửa hàng thì nhân viên đó sẽ được thêm vào cửa hàng đó. Tuy nhiên, nhân viên đó sẽ hiển thị trạng thái là đang chờ xử lý và không thể truy cập vào trang quản trị Shopify của cửa hàng cho đến khi họ chấp nhận lời mời tạo tài khoản.

Những điều cần cân nhắc đối với xác thực hai bước

Theo mặc định, quy trình xác thực hai bước bắt buộc sẽ được đề xuất cho tài khoản nhân viên mới. Trong trường hợp này, nhân viên được nhắc thiết lập xác thực hai bước khi đăng nhập. Bạn có thể hủy kích hoạt xác thực hai bước khi thêm nhân viên.

Bạn cũng có thể thay đổi thành không bắt buộc xác thực hai bước đối với nhân viên hiện tại. Việc thay đổi cài đặt xác thực hai bước từ not required thành required sẽ đăng xuất nhân viên ra khỏi Shopify. Trước khi thay đổi yêu cầu xác thực cho nhân viên, đảm bảo rằng nhân viên đang không thực hiện dở dang tác vụ nào.

Sau khi bạn gỡ bỏ yêu cầu xác thực hai bước đối với nhân viên hiện tại, cài đặt xác thực của họ không được tự động cập nhật. Trong trường hợp này, nhân viên cần thay đổi cài đặt bảo mật đối với tài khoản của mình. Khi chưa tắt tính năng xác thực hai bước trong phần cài đặt bảo mật của mình, nhân viên vẫn sẽ được nhắc hoàn tất thiết lập xác thực hai bước cho mọi cửa hàng họ là nhân viên, dù cửa hàng có thuộc tổ chức của bạn hay không.

Cấp cho nhân viên quyền Cài đặt tổ chức

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào Thêm người dùng.
 4. Nhập địa chỉ email của nhân viên bạn muốn thêm.
 5. Trong mục Chọn loại quyền truy cập, thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Để cấp quyền bằng vai trò, nhấp vào Chỉ định vai trò, sau đó chọn vai trò.
  • Để cấp quyền mà không cần dùng vai trò, chọn Chọn quyền tùy chỉnh, sau đó thêm quyền cấp tổ chức và quyền cấp cửa hàng.
 6. Không bắt buộc: Trong mục Cài đặt xác thực hai bước, chọn Không yêu cầu xác thực hai bước để đổi thành không bắt buộc xác thực hai bước.

 7. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Nhân viên mới hiện đã hiển thị trong danh sách người dùng với trạng thái Đang chờ xử lý. Sau khi người dùng chấp nhận lời mời, trạng thái thay đổi thành Đang hoạt động.

Cộng tác viên

Bạn có thể sử dụng tài khoản cộng tác viên để trực tiếp cấp quyền truy cập vào trang quản trị Shopify cho Đối tác của Shopify qua Trang quản lý của đối tác hoặc ứng dụng Shopify. Quyền của cộng tác viên chỉ cho phép Đối tác truy cập các mục trên cửa hàng mà bạn muốn Đối tác truy cập.

Theo mặc định, người làm tự do hoặc công ty phải nhập mã yêu cầu của cộng tác viên gồm 4 chữ số dưới dạng một tầng bảo mật để gửi cho bạn yêu cầu truy cập cửa hàng.

Cấp quyền truy cập cho cộng tác viên

Bạn có thể thay đổi mã yêu cầu của cộng tác viên bất kỳ lúc nào bằng cách tạo mã mới. Sau khi bạn tạo mã yêu cầu của cộng tác viên mới, mọi mã cũ sẽ ngừng hoạt động.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Người dùng > Bảo mật.
 2. Trong mục Cộng tác viên, nhấp vào Tạo mã mới.
 3. Không bắt buộc: Nhấp vào mã gồm 4 chữ số để sao chép vào bảng nhớ tạm.
 4. Cung cấp mã 4 chữ số cho cộng tác viên.

Cho phép bất kỳ ai cũng có thể gửi yêu cầu của cộng tác viên

Bạn có thể hủy kích hoạt mã yêu cầu của cộng tác viên gồm 4 chữ số nếu muốn cho phép bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu quyền truy cập vào trang quản trị.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Người dùng > Bảo mật.
 2. Trong mục Cộng tác viên, nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Lời mời hết hạn

Nếu không được chấp nhận thì lời mời có thể sẽ hết hạn. Nếu liên kết trong email lời mời không còn hoạt động, bạn sẽ cần lời mời mới. Liên hệ với quản trị viên đã gửi lời mời cho bạn để yêu cầu họ gửi lời mời mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí