Dodawanie użytkowników w Shopify Plus za pomocą ustawień organizacji

Dodaj pracownika do swojej organizacji, wysyłając mu zaproszenie.

Nadawanie pracownikom uprawnień organizacji i sklepu

Dodając pracowników do swojej organizacji, możesz nadać zarówno uprawnienia poziomie organizacji, jak i na poziomie sklepu. Uprawnienia, które możesz przyznać, zależą od Twoich własnych uprawnień i dostępu.

Możesz zarządzać dostępami do organizacji i uprawnieniami do sklepu dla pracowników, przypisując do nich role. Jeśli chcesz korzystać z ról, sprawdź przed dodaniem użytkowników, czy wymagane role zostały utworzone.

Jeśli udzielisz pracownikom dostępu do sklepu za pomocą ustawień organizacji, zostaną oni dodani do tego sklepu. Dopóki jednak nie zaakceptują zaproszenia do utworzenia konta, pracownicy tacy będą wyświetlani ze statusem „Oczekujący” i nie będą mieć dostępu do panelu administracyjnego Shopify sklepu.

Zagadnienia dotyczące uwierzytelniania dwuetapowego

Domyślnie zaleca się wymaganie uwierzytelniania dwuetapowego dla nowych kont pracowników. W takim przypadku podczas logowania pracownicy są proszeni o skonfigurowanie uwierzytelniania dwuetapowego. Masz możliwość dezaktywacji uwierzytelniania dwuetapowego podczas dodawania pracowników.

Możesz także zmienić uwierzytelnianie dwuetapowe, tak aby nie było wymagane dla już istniejącego pracownika. Zmiana ustawienia uwierzytelniania dwuetapowego z not required na required powoduje wylogowanie pracownika z Shopify. Przed zmianą wymagań dotyczących uwierzytelniania pracowników sprawdź, czy nie są oni w trakcie wykonywania zadania.

Po usunięciu wymogu uwierzytelniania dwuetapowego dla istniejącego pracownika jego ustawienia uwierzytelniania nie są aktualizowane automatycznie. W takim przypadku pracownik musi zmienić ustawienia zabezpieczeń dla swojego konta. Dopóki pracownik nie dezaktywuje uwierzytelniania dwuetapowego w swoich ustawieniach zabezpieczeń, nadal będzie monitowany o skonfigurowanie uwierzytelniania dwuetapowego dla każdego sklepu, w którym jest pracownikiem, niezależnie od tego, czy sklep znajduje się w Twojej organizacji czy nie.

Nadawanie pracownikom uprawnień do ustawień organizacji

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Użytkownicy.
 3. Kliknij opcję Dodaj użytkowników.
 4. Wprowadź adresy e-mail pracowników, których chcesz dodać.
 5. W sekcji Wybierz typ dostępu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby nadać uprawnienia za pomocą ról, kliknij opcję Przypisz rolę, a następnie wybierz rolę.
  • Aby nadać uprawnienia bez użycia roli, wybierz opcję Wybierz niestandardowe uprawnienia, a następnie dodaj uprawnienia na poziomie organizacji i na poziomie sklepu.
 6. Opcjonalnie: W sekcji Ustawienia uwierzytelniania dwuetapowego wybierz opcję Uwierzytelnianie dwuetapowe nie jest wymagane, aby zmienić uwierzytelnianie dwuetapowe na niewymagane.

 7. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

Twój nowy pracownik pojawi się teraz na liście użytkowników ze statusem Oczekujący. Po zaakceptowaniu zaproszenia jego status zmieni się na Aktywny.

Współpracownicy

Możesz wykorzystać konta współpracowników, aby zapewnić partnerom Shopify dostęp do Twojego panelu administracyjnego Shopify bezpośrednio przez ich własny Pulpit Partnerów lub za pomocą aplikacji Shopify. Uprawnienia współpracowników zapewniają partnerom dostęp tylko do tych sekcji sklepu, do których powinni go mieć.

Ze względów bezpieczeństwa freelancer lub agencja musi domyślnie wprowadzić 4-cyfrowy kod żądania współpracownika, aby wysłać Ci żądanie dostępu do Twojego sklepu.

Przyznaj dostęp współpracownikowi

Kod żądania współpracownika możesz zmienić w dowolnym momencie, generując nowy kod. Po wygenerowaniu nowego kodu żądania współpracownika stare kody nie będą działać.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Współpracownicy kliknij opcję Generuj nowy kod.
 3. Opcjonalnie: Kliknij 4-cyfrowy kod, aby skopiować go do schowka.
 4. Podaj 4-cyfrowy kod współpracownikowi.

Zezwalaj każdemu na przesłanie żądania współpracownika

Możesz dezaktywować 4-cyfrowe kody żądań współpracowników, jeśli chcesz zezwolić każdej osobie na żądanie dostępu do Twojego panelu administracyjnego.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 2. W sekcji Współpracownicy kliknij ikonę kosza.

Wygasłe zaproszenia

Niezaakceptowane zaproszenia mogą stracić ważność. Jeśli link w e-mailu z zaproszeniem już nie działa, potrzebujesz nowego zaproszenia. Skontaktuj się z administratorem, który wysłał Ci zaproszenie i poproś o wysłanie nowego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo