Sådan tilføjer du brugere i Shopify Plus med Organisationsindstillinger

Føj en medarbejder til din organisation ved at sende vedkommende en invitation.

Giv medarbejdere organisations- og butikstilladelser

Når du føjer medarbejdere til din organisation, kan du både give tilladelser på organisationsniveau og tilladelser på butiksniveau.De tilladelser, du kan tildele, afhænger af dine egne tilladelser og din egen adgang.

Du kan administrere organisationsadgang og butikstilladelser for brugere ved at tildele dem roller. Hvis du vil bruge roller, skal du bekræfte, at de relevante roller er blevet oprettet. Du skal oprette rollerne, inden du tilføjer brugere.

Hvis du giver medarbejderadgang til en butik ved hjælp af Organisationsindstillinger, føjes de til denne butik. Disse medarbejdere vises med en afventende status og har ikke adgang til butikkens Shopify-administrator, indtil de har accepteret deres invitation om at oprette en konto.

Overvejelser i forbindelse med totrinsgodkendelse

Den påkrævede totrinsgodkendelse anbefales som standard til nye medarbejderkonti. I dette tilfælde bliver medarbejderne bedt om at konfigurere totrinsgodkendelse, når de logger ind. Du kan deaktivere totrinsgodkendelse, når du tilføjer medarbejdere.

Du kan også ændre totrinsgodkendelse, så den ikke er påkrævet for en eksisterende medarbejder. Hvis du ændrer indstillingen for totrinsgodkendelse fra not required til required, logger du medarbejderen ud af Shopify. Inden du ændrer medarbejdernes godkendelseskrav, skal du bekræfte, at de ikke er midt i en opgave.

Når du fjerner kravet om totrinsgodkendelse for en eksisterende medarbejder, opdateres medarbejderens godkendelsesindstillinger ikke automatisk. I dette tilfælde skal medarbejderen ændre sikkerhedsindstillingen for sin egen konto. Medarbejderen bliver bedt om at fuldføre opsætningen af totrinsgodkendelse for alle butikker, hvor vedkommende er medarbejder, indtil medarbejderen deaktiverer totrinsgodkendelse. Dette gælder både for butikker i og uden for din organisation.

Giv medarbejdere tilladelse til organisationsindstillinger

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Organisation skal du klikke på Brugere.
 3. Klik på Tilføj brugere.
 4. Angiv mailadresserne på de medarbejdere, du vil tilføje.
 5. Gør et af følgende i afsnittet Vælg adgangstype:

  • Klik på Tildel en rolle, og vælg derefter enrolle, hvis du vil give tilladelser ved hjælp af roller.
  • Vælg Vælg tilpassede tilladelser, og tilføj derefter tilladelser og tilladelser på butiksniveau, hvis du vil give tilladelser uden en rolle.
 6. Valgfrit: I afsnittet Indstillinger for totrinsgodkendelse skal du vælge Totrinsgodkendelse er ikke påkrævet for at ændre totrinsgodkendelse til ikke påkrævet.

 7. Klik på Send invitation.

Din nye medarbejder vises på listen over medarbejdere med statussen Afventende. Når brugeren har accepteret invitationen, ændres statussen til Aktiv.

Samarbejdspartnere

Du kan bruge samarbejdspartnerkonti til at give Shopify-partnere adgang til din Shopify-administrator direkte fra deres partnerkontrolpanel eller ved hjælp af Shopify-appen. Samarbejdspartner-tilladelser giver kun partnere adgang til de afsnit af din butik, som du ønsker, de skal have adgang til.

Freelancere og bureauer skal som standard angive en 4-cifret anmodningskode for samarbejdspartnere for at sende dig en anmodning om adgang til din butik (som et ekstra sikkerhedslag).

Giv adgang til en samarbejdspartner

Du kan ændre din anmodningskode for samarbejdspartnere når som helst ved at generere en ny kode. Når du har genereret en ny anmodningskode for samarbejdspartnere, vil gamle koder ikke længere virke.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Brugere > Sikkerhed i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Generer ny kode i afsnittet Samarbejdspartnere.
 3. Valgfrit: Klik på den 4-cifrede kode for at kopiere den til din udklipsholder.
 4. Giv den 4-cifrede kode til din samarbejdspartner.

Tillad, at alle kan indsende anmodninger for samarbejdspartnere

Du kan deaktivere 4-cifrede anmodningskoder for samarbejdspartnere, hvis du vil give alle tilladelse til at anmode om adgang til din administrator.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Brugere > Sikkerhed i Shopify-administratoren.
 2. Klik på papirkurvsikonet i afsnittet Samarbejdspartnere.

Udløbne invitationer

Hvis invitationer ikke accepteres, kan de udløbe. Hvis linket i din invitationsmail ikke længere fungerer, skal du have en ny invitation. Kontakt den administrator, der har sendt invitationen, for at anmode om at få sendt en ny.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis