Testkørsler af funktioner

Testkørsler af funktioner giver dig mulighed for at aktivere kommende Shopify-funktioner for specifikke butikker i din organisation, før funktionen frigives for alle Shopify-butikker. Det giver dig mulighed for at teste og opdatere alle workflows og API-integrationer, der kan kræve justering som følge af den nye funktion, så du er klar, når funktionen frigives for alle dine butikker.

Hvis du vil have adgang til testkørsler af funktioner i Shopify-administratoren, skal du klikke på Indstillinger. Klik derefter på Testkørsler af funktioner i afsnittet Organisation.

Der vises en liste over tidslinjer for automatisk udgivelse og det antal af butikker, som funktionen er aktiveret i.

Tilladelser

Tilladelser til testkørsler af funktioner tilhører som standard organisationsejeren. Organisationsejeren kan tildele tilladelsen til testkørsler af funktioner til medarbejdere i organisationer.

Få mere at vide om administrering af brugere med organisationsindstillinger.

Meddelelser

Du modtager en mail med oplysninger om funktionen, når den frigives for testkørsler af funktioner. Du kan administrere, hvilke butikker du vil aktivere funktionen i.

Du modtager en mail, hvis der er problemer med at aktivere funktioner i dine butikker.

Aktivér funktioner

Du kan aktivere funktioner for alle butikker samtidig eller individuelle butikker efter behov.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Testkørsler af funktioner i afsnittet Organisation.
 3. Klik på Aktivér funktion i butikker ud for den funktion, du vil aktivere.
 4. Der vises en liste over dine butikker i dialogboksen. Du kan filtrere efter udviklings- eller produktionsbutikker. Du kan udføre følgende handlinger:

  • Slå Aktivér automatisk i alle fremtidige butikker til for automatisk at aktivere funktionen i alle dine nye butikker.
  • Markér afkrydsningsfeltet Butikker for at vælge alle butikker i den aktuelle visning eller hele organisationen.
  • Markér et afkrydsningsfelt ud for et butiksnavn for at vælge individuelle butikker. Du kan vælge så mange butikker, du vil.
 5. Klik på Gem.

Deaktiver funktioner

Du kan deaktivere funktionerne for dine butikker.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Testkørsler af funktioner i afsnittet Organisation.
 3. Klik på Administrer ud for den funktion, du vil deaktivere.
 4. Fjern markeringen af butikker for at deaktivere funktionen.
 5. Klik på Gem.

Administrer udgivelsesdato

Alle funktioner udgives på en specifik dato, men du har en vis grad af fleksibilitet inden denne dato. Du kan redigere tidslinjen for automatisk udgivelse til ethvert tidspunkt inden den dato, hvor funktionen skal udgives.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Testkørsler af funktioner i afsnittet Organisation.
 3. Klik på blyantsikonet i tidslinjeafsnittet for funktionen.
 4. Vælg en ny dato fra kalendervælgeren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis