การทดลองใช้งานฟีเจอร์

ฟีเจอร์ทดลองใช้งานจะช่วยให้คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์ Shopify ที่จะมาถึงในร้านค้าเฉพาะในองค์กรก่อนที่จะปล่อยฟีเจอร์ให้กับร้านค้าทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้คุณทดสอบและอัปเดตขั้นตอนการทำงานและการผสานการทำงาน API ทั้งหมดที่อาจจำเป็นต้องปรับเนื่องจากมีฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้คุณมีความพร้อมเมื่อปล่อยฟีเจอร์ให้กับร้านค้าของคุณทั้งหมด

หากต้องการเข้าถึงการทดลองใช้งานฟีเจอร์ใน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก “การตั้งค่า” จากนั้นในส่วนองค์กร ให้คลิก “ทดลองใช้งานฟีเจอร์

รายการฟีเจอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมไทม์ไลน์แบบปล่อยอัตโนมัติและจํานวนร้านค้าที่เปิดใช้งานฟีเจอร์อยู่

สิทธิ์อนุญาต

สิทธิ์อนุญาตสำหรับการทดลองใช้งานฟีเจอร์จะมีค่าเริ่มต้นเป็นของเจ้าขององค์กร เจ้าขององค์กรสามารถมอบหมายให้พนักงานในองค์กรมีสิทธิ์อนุญาตทดลองใช้งานฟีเจอร์ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ด้วยการตั้งค่าองค์กร

การแจ้งเตือน

เมื่อปล่อยฟีเจอร์ให้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ คุณจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ คุณสามารถจัดการร้านค้าที่คุณต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นั้นได้

หากเกิดปัญหาใดๆ ในการเปิดใช้ฟีเจอร์ในร้านค้าของคุณ คุณจะได้รับอีเมล

เปิดใช้งานฟีเจอร์

คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์สำหรับร้านค้าทั้งหมดพร้อมกันหรือทีละร้านค้าได้ตามต้องการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ทดสอบฟีเจอร์
 3. ให้คลิก “เปิดใช้งานฟีเจอร์ในร้านค้า” ข้างๆ ฟีเจอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
 4. ในกล่องโต้ตอบ จะแสดงรายการร้านค้าของคุณ คุณสามารถกรองตามร้านค้าระยะพัฒนาหรือร้านค้าสำหรับการผลิตได้ คุณสามารถดำเนินรายการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

  • สลับเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในร้านค้าในอนาคตทั้งหมด เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ในร้านค้าใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายร้านค้าเพื่อเลือกร้านค้าทั้งหมดในมุมมองปัจจุบันหรือทั่วทั้งองค์กร
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อร้านค้าเพื่อเลือกร้านค้าแต่ละร้าน คุณสามารถเลือกร้านค้าได้มากเท่าที่ต้องการ
 5. คลิก “บันทึก

ปิดใช้งานฟีเจอร์

คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ให้กับร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ทดสอบฟีเจอร์
 3. คลิก “จัดการ” ถัดจากฟีเจอร์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 4. ยกเลิกการเลือกร้านค้าเพื่อปิดใช้งานฟีเจอร์
 5. คลิก “บันทึก

จัดการวันที่เผยแพร่

แต่ละฟีเจอร์จะเผยแพร่ตามวันที่ระบุ แต่คุณมีความยืดหยุ่นก่อนวันดังกล่าว คุณสามารถแก้ไขไทม์ไลน์การเผยแพร่อัตโนมัติได้ตลอดเวลาก่อนวันที่ที่ฟีเจอร์จะต้องเผยแพร่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ทดสอบฟีเจอร์
 3. ในส่วนไทม์ไลน์ของฟีเจอร์ ให้คลิกไอคอนรูปดินสอ
 4. เลือกวันที่ใหม่จากเครื่องมือเลือกวันที่ในปฏิทิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี