การตั้งค่าองค์กร

การตั้งค่าองค์กรจะให้ฟังก์ชันเพิ่มเติมกับ Shopify admin หากมีร้านค้าหลายแห่งในองค์กรของคุณ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ในร้านค้าหลายแห่งในองค์กรของคุณแทนการจัดการร้านค้าทีละร้าน

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าองค์กรสามารถดำเนินการที่ส่งผลต่อผู้ใช้ การจัดการร้านค้า และการเรียกเก็บเงินจากร้านค้าหลายแห่งในองค์กรของคุณได้ หากต้องการใช้การตั้งค่าองค์กร ผู้ใช้จะต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าอย่างน้อยหนึ่งร้านในองค์กรของคุณ

ประโยชน์ของการใช้การตั้งค่าองค์กร

การตั้งค่าองค์กรจะประกอบด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณจัดการองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของการใช้การตั้งค่าองค์กร
ฟีเจอร์ คำอธิบาย
การจัดการผู้ใช้ เมื่อใช้การตั้งค่าการจัดการผู้ใช้ คุณจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้
 • เพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยังองค์กรของคุณ
 • เปิดใช้งานอีกครั้ง ระงับ หรือลบผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียว
 • กำหนดหรือลบสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ระดับองค์กร
 • ควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้า
 • สร้างบทบาทที่ผสานการเข้าถึงระดับองค์กรและสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้า และกำหนดบทบาทให้แก่ผู้ใช้
 • บังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
การจัดการร้านค้า การใช้การตั้งค่าการจัดการร้านค้าช่วยให้คุณดำเนินการต่อไปนี้ได้:
 • ดูและเข้าถึงร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณ
 • กรองร้านค้าตามประเภทหรือสถานะ
 • สร้างร้านค้าใหม่
การเรียกเก็บเงิน การใช้การตั้งค่าการเรียกเก็บเงินช่วยให้คุณดำเนินการต่อไปนี้ได้:
 • ใช้หน่วยงานที่เรียกเก็บเงินขององค์กรเดียวกับร้านค้าทั้งหมด แทนการจัดการใบเรียกเก็บเงินของแต่ละร้านค้า
 • จัดการการเรียกเก็บเงินค่าสมัครใช้งาน ค่าธรรมเนียมการใช้งาน และค่าบริการแบบครั้งเดียวด้วยวิธีการจ่ายแบบเดียว
 • เข้าถึงข้อมูลการเรียกเก็บเงินในส่วนแยกต่างหากเพื่อดูใบเรียกเก็บเงิน การกำหนดลักษณะ และการรายงาน
การวิเคราะห์ การใช้ตัววิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้คุณสามารถดูยอดขายและยอดสั่งซื้อรวมของทั่วทั้งองค์กรของคุณได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี