โดเมน

โดเมนคือ URL หรือที่อยู่เว็บไซต์ซึ่งลูกค้าของคุณใช้นำทางไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้บนหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin หากคุณใช้งานช่องทางการค้าส่ง คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าส่งของคุณได้บนหน้าโดเมนในช่องทางนั้น

โดเมนหลักเริ่มต้นของคุณจะอยู่ในรูปแบบ examplestore.myshopify.com แต่คุณสามารถซื้อโดเมนแบบกำหนดเองรูปแบบอื่นหรือใช้โดเมนแบบกำหนดเองที่คุณมีอยู่แล้ว

ในส่วนนี้ประกอบด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี