โดเมน

โดเมนคือ URL หรือที่อยู่เว็บไซต์ซึ่งลูกค้าใช้ค้นหาร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะมี URL เป็น myshopify.com เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งาน Shopify หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อลูกค้าเรียกดูร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเอง เช่น www.example.com คุณสามารถใช้โดเมนที่ซื้อจาก Shopify หรือจากผู้ให้บริการโดเมนภายนอกรายใดก็ได้ โดยการใช้โดเมนที่ตรงกับแบรนด์ของคุณจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify แล้ว คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้จากหน้าโดเมนในส่วนผู้ดูแล Shopify

หากคุณใช้งานช่องทางค้าส่ง คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าส่งของคุณได้โดยการไปที่ช่องทางการขาย > การค้าส่ง > การกำหนดลักษณะ > โดเมนร้านค้าส่ง

หากคุณกำลังใช้งานแผน Basic, Shopify, Advanced Shopify หรือ Shopify Plus และต้องการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในหลายประเทศหรือภูมิภาค คุณสามารถใช้โดเมนระหว่างประเทศเพื่อตั้งโดเมนภูมิภาคสำหรับทุกๆ ประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี