โดเมน

โดเมนคือ URL หรือที่อยู่เว็บไซต์ซึ่งลูกค้าของคุณใช้นำทางไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้บนหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin หากคุณใช้งานช่องทางค้าส่ง คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าส่งของคุณได้บนหน้าโดเมนในช่องทางนั้น

โดเมนหลักของคุณคือโดเมนที่ลูกค้าเห็นเมื่อเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นโดเมนหลักของคุณคือโดเมน myshopify ของคุณซึ่งจะมีลักษณะเช่น your-store-name.myshopify.com คุณสามารถใช้โดเมน myshopify ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าและระบุบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

คุณไม่สามารถเปลี่ยนโดเมน myshopify ของคุณได้แต่คุณสามารถซื้อโดเมนแบบกำหนดเองหรือใช้โดเมนแบบกำหนดเองที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Shopify admin คุณจะเห็นโดเมน myshopify ของคุณในแถบที่อยู่เสมอเมื่อเข้าสู่ระบบ Shopify admin ไม่ว่าคุณจะมีโดเมนแบบกำหนดเองหรือไม่ก็ตาม

ในส่วนนี้ประกอบด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี