การจัดการการตั้งค่าโดเมนใน Shopify

หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify แล้ว คุณจะจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถเลือกโดเมนที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นขณะดูสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณและเปลี่ยนเส้นทางโดเมนอื่นๆ มายังโดเมนนี้ได้

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify:

  • กำหนดค่าการต่ออายุโดยอัตโนมัติของโดเมน
  • เพิ่มโดเมนย่อย
  • แก้ไขการตั้งค่า DNS ของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้บนหน้าโดเมนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณใช้งานช่องทางค้าส่ง คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าส่งของคุณได้โดยการไปที่ช่องทางการขาย > การค้าส่ง > การกำหนดลักษณะ > โดเมนร้านค้าส่ง

คุณสามารถจัดการโดเมนระหว่างประเทศได้โดยไปที่การตั้งค่า > ตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โดเมนระหว่างประเทศด้วยฟีเจอร์ตลาด

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี