การจัดการการตั้งค่าโดเมนใน Shopify

หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify แล้ว คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ได้จากส่วน Shopify admin คุณสามารถเลือกโดเมนที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นขณะดูสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณและเปลี่ยนเส้นทางโดเมนอื่นๆ ไปยังโดเมนนี้ได้

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้จากส่วน Shopify admin:

  • กำหนดค่าการต่ออายุโดยอัตโนมัติของโดเมน
  • เพิ่มโดเมนย่อย
  • แก้ไขการตั้งค่า DNS ของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ในหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin หากคุณใช้งานช่องทางค้าส่ง คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าส่งของคุณได้โดยการไปที่ ช่องทางการขาย > การค้าส่ง > การกำหนดลักษณะ > โดเมนร้านค้าส่ง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี