การจัดการการตั้งค่าโดเมนใน Shopify

หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify แล้ว คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ได้จากส่วน Shopify admin คุณสามารถเลือกโดเมนที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นขณะดูสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณและเปลี่ยนเส้นทางโดเมนอื่นๆ ไปยังโดเมนนี้ได้

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้จากส่วน Shopify admin:

  • กำหนดค่าการต่ออายุโดยอัตโนมัติของโดเมนคุณ
  • การเพิ่มโดเมนย่อย
  • แก้ไขการตั้งค่า DNS ของคุณ
  • การแก้ไขข้อมูลผู้รับจดทะเบียน

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้บนหน้าโดเมนในส่วน Shopify admin หากคุณใช้งานช่องทางค้าส่ง คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนร้านค้าส่งของคุณได้ในส่วนโดเมนในช่องทางค้าส่ง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี