Quản lý miền trong Shopify

Bạn quản lý mọi cài đặt miền trên trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify.

Đặt miền chính

Trong Shopify, tên miền chính là tên miền mà khách hàng nhìn thấy trên thanh địa chỉ khi họ duyệt xem cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể sử dụng tên miền gốc hoặc tên miền phụ làm tên miền chính nhưng chỉ có thể có một tên miền chính.

Theo mặc định, miền chính hay URL .myshopify.com có dạng your-store-name.myshopify.com. URL .myshopify.com được dùng để đăng nhập vào cửa hàng của bạn và chứng thực tài khoản khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Mặc dù không thay đổi được URL .myshopify.com của mình, bạn có thể mua tên miền tùy chỉnh qua Shopify hoặc từ nhà đăng ký miền bên thứ ba bất kỳ, sau đó đặt làm miền chính.

Bạn chỉ định miền chính từ trang Domains (Miền) trong trang quản trị Shopify.

Trước khi đặt miền chính, hãy nhớ:

Lưu ý: Trước khi đặt miền chính, hãy đảm bảo miền của bạn phải ở trạng thái OK. Những thay đổi liên quan đến miền sẽ cần khoảng 4 giờ mới có hiệu lực đầy đủ.

Để đặt miền chính:

 1. Trong mục Primary domain (Miền chính), nhấp vào Change primary domain (Thay đổi miền chính):

  Thay đổi miền chính

 2. Chọn miền bạn muốn đặt làm miền chính:

  Chọn miền chính

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Cửa hàng của bạn lúc này sẽ hiển thị cho khách truy cập thấy miền chính đã chọn:

Cửa hàng miền chính

Xóa miền của bên thứ ba

Nếu bạn không còn muốn miền của bên thứ ba liên kết với cửa hàng Shopify, bạn có thể gỡ bỏ miền đó khỏi trang Domains (Miền).

Để xóa miền của bên thứ ba:

 1. Trong mục Third-party domains (Miền của bên thứ ba), tìm miền bạn muốn gỡ bỏ và nhấp vào Remove (Xóa):

  Nhấp vào nút Xóa bên cạnh miền

 2. Nhấp vào Remove (Xóa) để xác nhận:

  Nhấp vào nút Xóa miền để xác nhận

Nếu bạn quyết định sử dụng lại tên miền đó cho cửa hàng Shopify, bạn có thể thêm miền vào trang quản trị Shopify.

Nếu bạn có kế hoạch đóng cửa hàng và di chuyển miền sang nền tảng mới, hãy lưu ý rằng HTTP Strict Transfer Security (HSTS) của Shopify vẫn sẽ có hiệu lực trên miền trong vòng 90 ngày kể từ khi bạn đóng cửa hàng để giúp đảm bảo an toàn thông tin của bạn và của khách hàng.

Xóa miền do Shopify quản lý

Nếu bạn không còn muốn miền do Shopify quản lý liên kết với cửa hàng Shopify của mình, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để gỡ bỏ miền này. Sau khi miền do Shopify quản lý được gỡ bỏ, bạn không thể quản lý cài đặt miền này trên trang quản trị Shopify nữa.

Địa chỉ URL .myshopify.com của bạn không phải miền do Shopify quản lý. Không thể xóa hoặc thay đổi những URL này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí