Hỗ trợ IPv6

IPv4 đang được cập nhật dần lên IPv6 trên internet. IPv6 cung cấp không gian địa chỉ lớn hơn và tính năng định tuyến đơn giản hóa cũng như những lợi ích sau:

  • Hiệu suất đối với một số khách hàng của bạn sẽ có thể tăng nhẹ.
  • Khả năng thích ứng của miền cũng có thể sẽ được cải thiện.
    • Hầu hết các trình duyệt đều quay về IPv4 nếu đường dẫn mạng IPv6 không hoạt động.
    • Xóa bỏ yêu cầu về IPv6 đối với cổng IPv4 cho một số khách hàng có thể đang sử dụng mạng chỉ dành cho IPv6.

Kích hoạt IPv6 trên miền

Miền do Shopify quản lý

IPv6 được tự động kích hoạt cho mọi miền được mua qua Shopify hoặc chuyển sang Shopify.

Bạn có thể xác nhận đã kích hoạt IPv6 bằng cách vào cài đặt DNS cho miền của bạn và tìm bản ghi AAAA.

Miền của bên thứ ba

Khi bạn kết nối miền, hãy tạo một bản ghi DNS AAAA. Bản ghi AAAA sẽ kích hoạt IPv6 cho miền. Mọi miền phụ được định cấu hình với bản ghi CNAME trỏ đến shops.myshopify.com cũng sẽ được kích hoạt IPv6. Tìm hiểu thêm về kết nối miền của bên thứ ba.

Hủy kích hoạt IPv6 cho miền

Do các lợi ích của IPv6, bạn không nên hủy kích hoạt. Tuy nhiên, dưới đây là một số lý do có thể khiến bạn muốn hủy kích hoạt IPv6:

  • Bạn sử dụng dịch vụ bên thứ ba không hỗ trợ địa chỉ máy khách đã định dạng IPv6.
  • Bạn có một tiện ích tích hợp không hỗ trợ địa chỉ máy khách đã định dạng IPv6.

Để hủy kích hoạt IPv6 cho miền, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Gỡ bỏ bản ghi DNS AAAA khỏi miền gốc.
  2. Cập nhật bản ghi CNAME từshops.myshopify.com thành shops-v4.myshopify.com trên mọi miền phụ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí