Pomoc techniczna w zakresie protokołu IPv6

Protokół IPv4 jest powoli aktualizowany do IPv6 w całym Internecie. IPv6 oferuje większą przestrzeń adresową i uproszczone trasowanie, a także zapewnia poniższe korzyści:

  • Możesz spodziewać się wzrostu wydajności u niektórych klientów.
  • Można oczekiwać zwiększonej odporności domeny.
    • Większość przeglądarek przełącza się na IPv4 w przypadku niepowodzenia ścieżki sieciowej IPv6.
    • Eliminuje wymóg posiadania bramy IPv6 do IPv4 w przypadku niektórych klientów, którzy mogą znajdować się w sieci obsługującej wyłącznie protokół IPv6.

Aktywuj IPv6 w swojej domenie

Domeny zarządzane przez Shopify

Protokół IPv6 jest automatycznie aktywowany dla każdej domeny zakupionej za pośrednictwem Shopify lub przeniesionej do Shopify.

Możesz potwierdzić aktywację IPv6, przechodząc do ustawień DNS swojej domeny i znajdując rekord AAAA.

Domeny zewnętrzne

Po podłączeniu domeny utwórz rekord DNS AAAA. Rekord AAAA aktywuje IPv6 dla Twojej domeny. Wszelkie subdomeny skonfigurowane z rekordem CNAME wskazującym na shops.myshopify.com są również aktywowane dla IPv6. Dowiedz się więcej o podłączaniu domen zewnętrznych.

Dezaktywuj IPv6 dla swojej domeny

Ze względu na korzyści zapewniane przez protokół IPv6 dezaktywacja nie jest zalecana. Poniżej przedstawiono jednak kilka powodów, dla których warto dezaktywować protokół IPv6:

  • Korzystasz z usługi firmy zewnętrznej, która nie obsługuje adresów klientów w formacie IPv6.
  • Masz integrację, która nie obsługuje adresów klientów w formacie IPv6.

Aby dezaktywować protokół IPv6 dla swojej domeny, wykonaj poniższe kroki:

  1. Usuń rekord DNS AAAA dla swojej domeny głównej.
  2. Zaktualizuj rekord CNAME zshops.myshopify.com na shops-v4.myshopify.com w dowolnej subdomenie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo