Dane niestandardowe

Platforma Shopify zawiera modele danych dla podstawowych pojęć handlowych, takich jak produkty, kolekcje i zamówienia. Jeśli jednak potrzebujesz bardziej złożonych lub konkretnych modeli danych, niestandardowe dane pomogą Ci rozszerzyć modele danych Shopify i utworzyć własne przy wykorzystaniu poniższych zasobów:

 • Metapola: zdefiniuj i powiąż niestandardowe lub standardowe pole z różnymi częściami Shopify, takimi jak produkty, klienci lub blogi.

  • Na przykład, jeśli masz sklep odzieżowy i chcesz dodać instrukcje dotyczące pielęgnacji swoich produktów, możesz dodać do produktu metapole o nazwie „Instrukcje dotyczące pielęgnacji”. Następnie możesz dodać konkretne instrukcje dotyczące pielęgnacji jednego lub wszystkich swoich produktów.
 • Metaobiekty: zdefiniuj i utwórz niestandardowe struktury danych za pomocą Shopify.

  • Na przykład, jeśli masz sklep z kosmetykami i produktami do pielęgnacji skóry i chcesz rejestrować oraz wyświetlać informacje o swoich głównych influencerach, możesz zbudować metaobiekt o nazwie „Profil influencera”. Następnie możesz dołączyć pola dla nagłówka, obrazu i opisu oraz utworzyć wpisy dla każdego influencera. Możesz to wyświetlić w swoim szablonie lub używać tylko w panelu administracyjnym.

Typy metapól

Możesz tworzyć poniższe rodzaje metapól:

 • Standard: te definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i projektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie zgodne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metapól są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu.
 • Niestandardowe: Te definicje są unikalne dla Twojego sklepu. Użyj niestandardowych definicji dla metapól, które nie mają standardowych definicji, lub jeśli chcesz przenieść istniejące metapola do definicji.
 • Metapola danych aplikacji: Te definicje są tworzone za pomocą aplikacji ze sklepu Shopify App Store.

Struktura metapól

Definicje metapól mają następujące części:

 • nazwa używana do identyfikacji metapola w panelu administracyjnym Shopify
 • klucz umożliwiający na przykład grupowanie metapól dla określonych części sklepu
 • opis (opcjonalnie), np. informacje o wartościach do wprowadzenia dla metapola
 • typ, np. tekst, plik lub adres URL
 • walidacje (opcjonalnie), takie jak limity znaków lub wartości minimalne i maksymalne

Lokalizowanie metapól aplikacji tylko do odczytu

Możesz uzyskać dostęp do listy metapól należących do aplikacji w określonym zasobie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do zasobu z metapolami. Możesz na przykład przejść do strony produktu.
 2. W sekcji Metapola kliknij opcję Pokaż wszystko.
 3. Kliknij opcję Więcej czynności > Wyświetl metapola aplikacji tylko do odczytu.

Struktura metaobiektów

Można wskazać dwa kluczowe składniki metaobiektów:

 1. Definicja: grupa pól definiująca strukturę obiektu. Zarządzanie odbywa się w opcjach: Ustawienia > Dane niestandardowe w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Wpisy: zawartość lub dane metaobiektu. Wpisy tworzy się i zarządza nimi w opcjach: Zawartość > Metaobiekty w panelu administracyjnym Shopify.

Gdy tworzy się metaobiekt, należy podać następujące informacje:

 • nazwa używana do identyfikacji metaobiektu w panelu administracyjnym Shopify
 • typ wykorzystywany do identyfikacji metaobiektu w API
 • pola definiujące typ zawartości, którą chcesz wyświetlić w metaobiekcie
  • Każde pole na nazwę, opis, typ i reguły walidacji określające limity znaków, wartość minimalną i maksymalną lub wstępnie ustawione wartości.
  • Można na przykład dodać pole dla tekstu, pole dla obrazu i pole dla koloru.

Lokalizowanie metaobjektów kontrolowanych przez aplikację

Dostęp do metaobiektów kontrolowanych przez aplikację możesz uzyskać w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Wyświetl metaobiekty kontrolowane przez aplikację.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo