Dane niestandardowe

Platforma Shopify zawiera modele danych dla podstawowych pojęć handlowych, takich jak produkty, kolekcje i zamówienia. Jeśli jednak potrzebujesz bardziej złożonych lub konkretnych modeli danych, niestandardowe dane pomogą Ci rozszerzyć modele danych Shopify i utworzyć własne przy wykorzystaniu poniższych zasobów:

 • Metapola: zdefiniuj i powiąż niestandardowe lub standardowe pole z różnymi częściami Shopify, takimi jak produkty, klienci lub blogi.

  • Na przykład, jeśli masz sklep odzieżowy i chcesz dodać instrukcje dotyczące pielęgnacji swoich produktów, możesz dodać do produktu metapole o nazwie „Instrukcje dotyczące pielęgnacji”. Następnie możesz dodać konkretne instrukcje dotyczące pielęgnacji jednego lub wszystkich swoich produktów.
 • Metaobiekty: zdefiniuj i utwórz niestandardowe struktury danych za pomocą Shopify.

  • Na przykład, jeśli masz sklep z kosmetykami i produktami do pielęgnacji skóry i chcesz rejestrować oraz wyświetlać informacje o swoich głównych influencerach, możesz zbudować metaobiekt o nazwie „Profil influencera”. Następnie możesz dołączyć pola dla nagłówka, obrazu i opisu oraz utworzyć wpisy dla każdego influencera. Możesz to wszystko wyświetlić w swoim szablonie lub używać tylko w panelu administracyjnym.

Typy metapól

Możesz tworzyć poniższe typy metapól:

 • Metapola z definicjami: Mogą to być definicje standardowe lub niestandardowe.

  • Standard: te definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i projektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie zgodne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metapola są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu. Możesz dodać kategorie produktów do standardowych metapól produktów, tak aby te metapola były wyświetlane tylko dla produktów z określonej kategorii produktów. Dowiedz się więcej o standardowych definicjach metapól.
  • Niestandardowe: te definicje są unikalne dla Twojego sklepu. Użyj niestandardowych definicji dla metapól, które nie mają standardowych definicji, lub jeśli chcesz przenieść istniejące nieustrukturyzowane metapola do definicji.
 • Nieustrukturyzowane metapola: są to metapola bez definicji. Metapola można edytować bez definicji. Dowiedz się więcej o edytowaniu metapól, które nie mają definicji.

 • Metapola należące do aplikacji: Te definicje są tworzone za pomocą aplikacji ze sklepu Shopify App Store.

Definicja metapola

Definicje metapól mają następujące części:

 • Nazwa: używana do identyfikacji metapola w panelu administracyjnym Shopify, np. Color.
 • Przestrzeń nazw i klucz: unikalny identyfikator dla metapola. Przestrzeni nazw można używać do grupowania podobnych metapól, ale każda przestrzeń nazw i klucz muszą być unikalne. Przykładem jest custom.color.
 • Opis (opcjonalnie): umożliwia dołączenie informacji opisowych, np. jakie wartości wprowadzić do metapola.
 • Typ: typ danych przechowywanych w metapolu, np. tekst, plik lub adres URL.
 • Kategorie (tylko w przypadku standardowych definicji metapola produktu): standardowe kategorie produktów, z którymi powiązane jest standardowe metapole produktu.
 • Walidacje (opcjonalnie): zasady wprowadzania wartości, takie jak limity znaków lub wartości minimalne i maksymalne.
 • Opcje: gdzie metapole jest dostępne do wykorzystania.
  • Dostęp: możesz zezwolić metapolu na dostęp do witryn sklepu. Oznacza to, że metapole można połączyć w szablonie za pomocą dynamicznych źródeł. Dowiedz się więcej o dostępie.
  • Funkcje: Użyj jako filtr w panelu administracyjnym umożliwia korzystanie z metapola do filtrowania wyszukiwań produktów w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o filtrowaniu produktów. Użyj w automatycznych kolekcjach: umożliwia wykorzystanie metapola do tworzenia automatycznej kolekcji. Dowiedz się więcej o automatycznych kolekcjach według metapól.

Lokalizowanie metapól aplikacji tylko do odczytu

Możesz uzyskać dostęp do listy metapól należących do aplikacji w określonym zasobie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do zasobu z metapolami. Możesz na przykład przejść do strony produktu.
 2. W sekcji Metapola kliknij opcję Pokaż wszystko.
 3. Kliknij opcję Więcej czynności > Wyświetl metapola aplikacji tylko do odczytu.

Metaobiekty

Można wskazać dwa kluczowe składniki metaobiektów:

 1. Definicja: grupa pól definiująca strukturę obiektu. Zarządzanie odbywa się w opcjach: Ustawienia > Dane niestandardowe w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Wpisy: zawartość lub dane metaobiektu. Wpisy tworzy się i zarządza nimi w opcjach: Zawartość > Metaobiekty w panelu administracyjnym Shopify.

Typy metaobiektów

 • Standard: te definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i projektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie zgodne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metaobiektów są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu.
 • Niestandardowe: te definicje są unikalne dla Twojego sklepu. Utwórz niestandardowy metaobiekt, gdy żadna standardowa definicja nie spełnia Twoich potrzeb.
 • Metaobiekty utworzone przez aplikację: Te definicje są tworzone przez aplikację.

Nawigacja w sekcji zawartości w panelu administracyjnym

Metaobiekty i pliki są dostępne w sekcji Zawartość w panelu administracyjnym. Tę sekcję można znaleźć na pasku nawigacji panelu administracyjnego.

Zarządzanie metaobiektami

Zawartość > Metaobiekty wyświetla listę wszystkich metaobiektów w sklepie. W górnej części wyświetlane są cztery domyślne zapisane widoki wyświetlane jako karty, które prowadzą do odfiltrowanych widoków tej listy. Dostępne są następujące domyślne zapisane widoki:

 • Dostępne w witrynie sklepu: Wpisy metaobiektów, które są dostępne w witrynie sklepu
 • Strony internetowe: Wpisy metaobiektów dla których aktywowano funkcję stron internetowych
 • Aktywne: Wpisy metaobiektów ze statusem ustawionym na Aktywny
 • Wersja robocza: Wpisy metaobiektów ze statusem ustawionym na Wersja robocza

Na większych ekranach wyświetla się sześć zapisanych kart widoku. Wymaga to utworzenia co najmniej 2 niestandardowych zapisanych widoków. Instrukcje dotyczące korzystania z zapisanych widoków znaleźć można poniżej.

Ostatnie wpisy są również wyświetlane na tej stronie i zawierają wszystkie wpisy metaobiektów w odwrotnej kolejności chronologicznej.

W razie potrzeby możesz przeszukiwać, filtrować i sortować listę definicji metaobiektów.

Użycie zapisanych widoków

Listy wpisów metaobiektów można skonfigurować z zapisanymi widokami, aby łatwo było powrócić do odfiltrowanych list wpisów metaobiektów.

Kroki:

 1. Wybierz ikonę + na górnym pasku, aby otworzyć okno modalne Utwórz nowy widok.
 2. Wprowadź nazwę zapisanego widoku.
 3. Po otwarciu nowo utworzonego zapisanego widoku wybierz ikonę wyszukiwania i filtra na górnym pasku.
 4. Dodaj filtry, których chcesz używać w tym zapisanym widoku. Mogą to być bezpłatne wyszukiwanie tekstu lub filtry strukturalne (zaktualizowane, utworzone, dodane przez lub pola w definicji metapola).
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie plikami

Zawartość > Pliki wyświetla listę wszystkich plików sklepu. Możesz wyszukiwać i filtrować pliki na podstawie rozmiaru pliku, typu pliku (obraz, film, film zewnętrzny, model 3D lub inny) i miejscu, w którym używane są pliki (produkty, inne). Dowiedz się więcej o używaniu plików.

Lokalizowanie metaobjektów kontrolowanych przez aplikację

Gdy tworzy się definicję metaobiektu, należy podać następujące informacje:

 • Nazwa: używana do identyfikacji metapola w panelu administracyjnym Shopify, np. Authors.
 • Typ: typ danych przechowywanych w metapolu, np. tekst, plik lub adres URL.
 • Pola: zdefiniuj typ zawartości, którą chcesz wyświetlić w metaobiekcie

  • Każde pole ma nazwę (wymaganą), opis, typ i reguły walidacji określające limity znaków, wartość minimalną i maksymalną lub wstępnie ustawione wartości.
  • Wyświetlana nazwa jest przypisana do jednej nazwy pola i umożliwia identyfikowanie indywidualnego wpisu metaobiektu. Możesz w każdej chwili zmienić pole, do którego jest przypisana wyświetlana nazwa. Wyświetlana nazwa jest automatycznie przypisywana do pierwszego pola tekstowego we wpisie metaobiektu lub jest generowana automatycznie, jeśli w definicji metaobject nie ma pól tekstowych.
  • Można na przykład dodać pole dla tekstu i oznaczyć je jako wyświetlaną nazwę, pole dla obrazu i pole dla koloru.
 • Opcje: gdzie metaobiekt jest dostępny do wykorzystania.

  • Dostęp: Domyślnie dostęp do witryn sklepu jest aktywowany dla metaobiektu. Oznacza to, że metaobiekt można połączyć w szablonie za pomocą dynamicznych źródeł. Możesz dezaktywować dostęp do witryn sklepu. Dowiedz się więcej o opcjach dostępu.
  • Funkcje: Możesz użyć metaobiektu do tworzenia stron internetowych. Dowiedz się więcej o budowaniu stron internetowych z metaobiektami.

Wyszukiwanie metaobiektów utworzonych przez aplikację

Możesz uzyskać dostęp do metaobiektów sterowanych przez aplikację w panelu administracyjnym Shopify, filtrując definicje metaobiektów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Metaobiekty.
 2. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności:
  • Kliknij ikonę sortowania, a następnie posortuj według pola Dodane przez. Twoje metaobiekty zostaną posortowane alfabetycznie według osoby lub aplikacji, która je dodała.
  • Kliknij opcję Dodaj filtr > Dodane przez, a następnie wybierz nazwę aplikacji, aby wyświetlić dodane przez nią metaobiekty.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo