Opcje dostępu dla danych niestandardowych

Opcje dostępu ułatwiają określenie, w których obszarach sklepu mogą być wyświetlane niestandardowe dane w witrynie sklepu.

Włączenie dostępu do witryny sklepu umożliwia użycie metapola lub metaobiektu dla witryny sklepu w edytorze szablonów Online Store 2.0, przy użyciu języka Liquid, z dynamicznymi źródłami lub z niestandardowymi witrynami sklepu i rozwiązaniem Hydrogen.

Włączanie lub wyłączanie dostępu do witryny sklepu

Możesz włączać lub wyłączać dostęp do witryny sklepu dla metapól i metaobiektów.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
  2. Kliknij część sklepu z metapolem lub metaobiektem, dla której chcesz zmienić opcje dostępu.
  3. Kliknij metapole lub metaobiekt.
  4. W sekcji Dostęp możesz włączyć lub wyłączyć witryny sklepu.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo