Opcje dostępu dla danych niestandardowych

Opcje dostępu pomagają Ci dostosować obszary sklepu, w których mogą lub nie mogą być wykorzystywane niestandardowe dane.

Dostępne są dwa typy opcji dostępu dla metapól i metaobiektów:

 1. Witryny sklepu: możliwość korzystania z metapola lub metaobiektu dla witryny sklepu w edytorze szablonów Online Store 2.0, przy użyciu języka Liquid, z dynamicznymi źródłami lub z niestandardowymi witrynami sklepu.

 2. Automatyczne kolekcje: możliwość wykorzystania metapola do tworzenia automatycznych kolekcji.

Jak aktywować i dezaktywować opcje dostępu

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Kliknij część sklepu z metapolem lub metaobiektem, dla której chcesz zmienić opcje dostępu.
 3. Kliknij metapole lub metaobiekt.
 4. W zależności od tego, czy wyświetlasz metapole czy metaobiekt, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  1. W metapolu zaznacz lub odznacz następujące opcje dostępu:
   • Witryny sklepu.
   • Automatyczne kolekcje.
  2. W metaobiekcie wybierz opcję Dostępne lub Niedostępne w sekcji Widoczność witryny sklepu.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo