Przegląd danych niestandardowych

Dane niestandardowe pomagają rozszerzyć modele danych Shopify i tworzyć własne za pomocą metapól i metaobiektów.

Typy metapól

Możesz tworzyć poniższe typy metapól:

 • Metapola z definicjami: Mogą to być definicje standardowe lub niestandardowe.

  • Standard: te definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i projektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie zgodne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metapola są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu. Możesz dodać kategorie produktów do standardowych metapól produktów, tak aby te metapola były wyświetlane tylko dla produktów z określonej kategorii produktów. Dowiedz się więcej o standardowych definicjach metapól.
  • Niestandardowe: te definicje są unikalne dla Twojego sklepu. Użyj niestandardowych definicji dla metapól, które nie mają standardowych definicji, lub jeśli chcesz przenieść istniejące nieustrukturyzowane metapola do definicji.
 • Nieustrukturyzowane metapola: są to metapola bez definicji. Metapola można edytować bez definicji. Dowiedz się więcej o edytowaniu metapól, które nie mają definicji.

 • Metapola należące do aplikacji: Te definicje są tworzone za pomocą aplikacji ze sklepu Shopify App Store.

Definicja metapola

Definicje metapól mają następujące części:

 • Nazwa: używana do identyfikacji metapola w panelu administracyjnym Shopify, np. Color.
 • Przestrzeń nazw i klucz: unikalny identyfikator dla metapola. Przestrzeni nazw można używać do grupowania podobnych metapól, ale każda przestrzeń nazw i klucz muszą być unikalne. Przykładem jest custom.color.
 • Opis (opcjonalnie): umożliwia dołączenie informacji opisowych, np. jakie wartości wprowadzić do metapola.
 • Typ: typ danych przechowywanych w metapolu, np. tekst, plik lub adres URL.
 • Kategorie (tylko w przypadku standardowych definicji metapola produktu): standardowe kategorie produktów, z którymi powiązane jest standardowe metapole produktu.
 • Walidacje (opcjonalnie): zasady wprowadzania wartości, takie jak limity znaków lub wartości minimalne i maksymalne.
 • Opcje: gdzie metapole jest dostępne do wykorzystania.
  • Dostęp: możesz zezwolić metapolu na dostęp do witryn sklepu. Oznacza to, że metapole można połączyć w szablonie za pomocą dynamicznych źródeł. Dowiedz się więcej o dostępie.
  • Funkcje: Użyj jako filtr w panelu administracyjnym umożliwia korzystanie z metapola do filtrowania wyszukiwań produktów w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o filtrowaniu produktów. Użyj w automatycznych kolekcjach: umożliwia wykorzystanie metapola do tworzenia automatycznej kolekcji. Dowiedz się więcej o automatycznych kolekcjach według metapól.

Możesz sprawdzić działanie metapól, dodając instrukcje dotyczące pielęgnacji produktu i dodając wyskakujące okienko do stron produktów.

Lokalizowanie metapól aplikacji tylko do odczytu

Możesz uzyskać dostęp do listy metapól należących do aplikacji w określonym zasobie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do zasobu z metapolami. Możesz na przykład przejść do strony produktu.
 2. W sekcji Metapola kliknij opcję Pokaż wszystko.
 3. Kliknij opcję Więcej czynności > Wyświetl metapola aplikacji tylko do odczytu.

Typy metaobiektów

Można wskazać dwa kluczowe składniki metaobiektów:

 1. Definicja: grupa pól definiująca strukturę obiektu. Zarządzanie odbywa się w opcjach: Ustawienia > Dane niestandardowe w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Wpisy: zawartość lub dane metaobiektu. Wpisy tworzy się i zarządza nimi w opcjach: Zawartość > Metaobiekty w panelu administracyjnym Shopify.

Istnieją następujące typy definicji metaobiektów:

 • Standard: te definicje są automatycznie konfigurowane dla Ciebie i projektowane w taki sposób, aby były uniwersalnie zgodne z całą platformą Shopify. Ponieważ standardowe definicje metaobiektów są zgodne ze standardami, które są używane we wszystkich sklepach Shopify, są obsługiwane przez aplikacje, szablony i inne części Twojego sklepu.
 • Niestandardowe: te definicje są unikalne dla Twojego sklepu. Utwórz niestandardowy metaobiekt, gdy żadna standardowa definicja nie spełnia Twoich potrzeb.
 • Metaobiekty utworzone przez aplikację: Te definicje są tworzone przez aplikację.

Struktura metaobiektów

Gdy tworzy się definicję metaobiektu, należy podać następujące informacje:

 • Nazwa: używana do identyfikacji metapola w panelu administracyjnym Shopify, np. Authors.
 • Typ: typ danych przechowywanych w metapolu, np. tekst, plik lub adres URL.
 • Pola: zdefiniuj typ zawartości, którą chcesz wyświetlić w metaobiekcie

  • Każde pole ma nazwę (wymaganą), opis, typ i reguły walidacji określające limity znaków, wartość minimalną i maksymalną lub wstępnie ustawione wartości.
  • Wyświetlana nazwa jest przypisana do jednej nazwy pola i umożliwia identyfikowanie indywidualnego wpisu metaobiektu. Możesz w każdej chwili zmienić pole, do którego jest przypisana wyświetlana nazwa. Wyświetlana nazwa jest automatycznie przypisywana do pierwszego pola tekstowego we wpisie metaobiektu lub jest generowana automatycznie, jeśli w definicji metaobiektu nie ma pól tekstowych.
  • Można na przykład dodać pole dla tekstu i oznaczyć je jako wyświetlaną nazwę, pole dla obrazu i pole dla koloru.
 • Opcje: gdzie metaobiekt jest dostępny do wykorzystania.

  • Dostęp: Domyślnie dostęp do witryn sklepu jest aktywowany dla metaobiektu. Oznacza to, że metaobiekt można połączyć w szablonie za pomocą dynamicznych źródeł. Możesz dezaktywować dostęp do witryn sklepu. Dowiedz się więcej o opcjach dostępu.
  • Funkcje: Możesz użyć metaobiektu do tworzenia stron internetowych. Dowiedz się więcej o budowaniu stron internetowych z metaobiektami.

Możesz sprawdzić działanie metaobiektów, dodając najważniejsze informacje o produkcie.

Wyszukiwanie metaobiektów utworzonych przez aplikację

Możesz uzyskać dostęp do metaobiektów sterowanych przez aplikację w panelu administracyjnym Shopify, filtrując definicje metaobiektów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji: Zawartość > Metaobiekty.
 2. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności:
  • Kliknij ikonę sortowania, a następnie posortuj według pola Dodane przez. Twoje metaobiekty zostaną posortowane alfabetycznie według osoby lub aplikacji, która je dodała.
  • Kliknij opcję Dodaj filtr > Dodane przez, a następnie wybierz nazwę aplikacji, aby wyświetlić dodane przez nią metaobiekty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo