Migracja metapól

Jeśli chcesz dodać reguły walidacji do istniejącego zestawu metapól, możesz dokonać migracji nieustrukturyzowanych metapól do definicji. Gdy tworzysz niestandardową definicję dla istniejących zestawów metapól, reguły walidacji, które określasz, uniemożliwiają Tobie lub Twoim aplikacjom dodawanie nieprawidłowych wartości.

Nieustrukturyzowane metapola migruje się, tworząc niestandardową definicję dla zestawu metapól z określoną przestrzenią nazw i kluczem. Metapola można migrować do większości typów zawartości, z wyjątkiem pliku, referencji oraz wartości prawda lub fałsz. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia niestandardowych definicji, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Definicje można dodawać tylko dla zestawów metapól, które mają przestrzeń nazw i klucz w prawidłowym formacie. Jeśli przestrzeń nazw i klucz zawierają znaki specjalne, nie można dokonać migracji tego zestawu metapól do definicji.

Utwórz definicję dla zbiorów nieustrukturyzowanych metapól

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Wybierz część swojego sklepu, do której chcesz dodać definicję metapola, Przykładowo, Metapola produktu.
 3. Kliknij opcję Dodaj definicję obok przestrzeni nazw i klucza, dla którego chcesz dodać definicję.
 4. Wprowadź następujące informacje dla definicji metapola:

  1. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji.
  2. Opcjonalnie: W polu Opis wprowadź opis swojego metapola.
 5. Kliknij opcję Wybierz typ, a następnie wybierz z listy typ zawartości, który najlepiej pasuje do wartości Twojego metapola.

 6. Skonfiguruj typ zawartości oraz informacje dotyczące sprawdzania poprawności, wykonując następujące czynności:

  1. Jeśli typ zawartości ma dodatkowe opcje konfiguracji, wybierz właściwą opcję dla swojego metapola. Przykładowo, rodzaj pomiaru.
  2. W sekcji Sprawdzanie poprawności skonfiguruj Dodatkowe reguły dla swojej definicji.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

 8. Sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jeśli jakiekolwiek wartości metapola nie pasują do Twojej nowej definicji, musisz poprawić swoje wartości metapola. Po zapisaniu definicji system automatycznie przekieruje Cię do edytora zbiorczego w celu sprawdzenia i naprawienia ewentualnych błędów weryfikacji.

Edytuj nieustrukturyzowane metapola

Metapola firm zewnętrznych z aplikacji można przenieść do panelu administracyjnego Shopify, ale są one ukryte.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Wybierz część swojego sklepu, do której chcesz dodać definicję metapola, Przykładowo, Metapola produktu.
 3. Kliknij opcję Wyświetl nieustrukturyzowane metapola lub, jeśli masz dostępne inne opcje, kliknij Więcej czynności > Wyświetl nieustrukturyzowane metapola. Jeśli opcja Wyświetl nieustrukturyzowane metapola nie jest dostępna, Twój sklep nie ma nieustrukturyzowanych metapól.
 4. Kliknij linię metapola dla definicji, którą chcesz edytować, a następnie dodaj wartość.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki po dodaniu definicji metapól

Po dodaniu definicji dla metapól możesz wykonać poniższe czynności:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo