Migrere metafelter

Hvis du ønsker å legge til valideringsregler for et eksisterende sett med metafelter, kan du migrere ustrukturerte metafelter til en definisjon. Når du oppretter en egendefinert definisjon for eksisterende sett med metafelter, vil valideringsreglene du spesifiserer forhindre at du eller apper kan legge til ugyldige verdier.

Du migrerer ustrukturerte metafelter ved å opprette en egendefinert definisjon for et sett med metafelter med et bestemt navnefelt og nøkkel. Du kan migrere metafelter til de fleste innholdstyper, bortsett fra fil, referanse samt sann eller usann. Se følgende ressurser for mer informasjon om å opprette egendefinerte definisjoner:

Du kan bare legge til definisjoner for sett med metafelter som har et navnefelt og en nøkkel med riktig format. Hvis navnefeltet og nøkkelen inneholder spesialtegn, kan du ikke migrere dette settet metafelter til en definisjon.

Opprett en definisjon for sett av ustrukturerte metafelter

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Velg den delen av butikken du vil legge til en metafeltdefinisjon for. For eksempel Produktmetafelter.
 3. Klikk på Legg til definisjon ved siden av navnefeltet og nøkkelen du vil legge til en definisjon for.
 4. Angi følgende informasjon for metafeltdefinisjonen:

  1. I Navn-feltet angir du et navn for definisjonen.
  2. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metafeltet.
 5. Klikk på Velg type, og velg deretter innholdstypen som passer best med metafeltverdiene fra listen.

 6. Konfigurer innholdstype og valideringsinformasjon ved å gjøre følgende:

  1. Hvis innholdstypen har ytterligere konfigurasjonsalternativer, velger du det riktige alternativet for metafeltet. For eksempel en måleverdi.
  2. I Validering-seksjonen konfigurerer du Tilleggsregler for definisjonen.
 7. Klikk på Lagre.

 8. Se gjennom valideringsresultatene og klikk på Lagre og fortsett.

Hvis noen av metafeltverdiene ikke samsvarer med den nye definisjonen, må du rette opp metafeltverdiene. Når du har lagret definisjonen omdirigeres du automatisk til masseredigeringsprogrammet for å gå gjennom og rette eventuelle valideringsfeil.

Rediger ustrukturerte metafelter

Tredjepartsmetafelter fra en app kan migreres inn i Shopify-administrator, men de er skjult.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Velg den delen av butikken du vil legge til en metafeltdefinisjon for. For eksempel Produktmetafelter.
 3. Klikk på Vis ustrukturerte metafelter, eller, hvis du har andre tilgjengelige alternativer, klikk på Flere handlinger > Vis ustrukturerte metafelter. Hvis Vis ustrukturerte metafelter ikke er tilgjengelig, har ikke butikken din ustrukturerte metafelter.
 4. Klikk på metafeltlinjen for den definisjonen du vil redigere, og legg deretter til verdien.
 5. Klikk på Lagre.

Neste trinn etter å ha lagt til metafeltdefinisjoner

Når du har lagt til definisjoner for metafelter, kan du gjennomføre følgende handlinger:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis