Legge til standard metafeltdefinisjoner

Standarddefinisjoner konfigureres automatisk for deg, og er utviklet for å være universell kompatible på tvers av Shopify. Fordi standarddefinisjoner for metafelt følger standarder som brukes på tvers av alle Shopify-butikker, støttes de av apper, temaer og andre deler av butikken din. Noen eksempler på standarddefinisjoner inkluderer produktvurdering, tid og dato og relaterte produkter.

Når det er mulig kan du bruke en standarddefinisjon for metafeltene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Shopifys standardmetafelter.

Bruke standard metafelter med Butikkfront-API

Hvis du ønsker å tillatte at egendefinerte butikkfronter viser metafelter, kan du gi tilgang til Butikkfront-API når du oppretter eller redigerer en metafeltdefinisjon. Du ønsker kanskje å gi tilgang til Butikkfront-API hvis du selger Shopify-produkter gjennom en nettside utenfor Shopify, et videospill eller en annen tilpasset handleopplevelse.

Som standard er verdier for standard metafelter tilgjengelige for tilpassede butikkfronter. Finn ut mer om å bruke metafelter med Butikkfront-API.

Legg til en standarddefinisjon

  1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
  2. Velg den delen av butikken du vil legge til et metafelt for. For eksempel Produkter.
  3. Klikk på Legg til definisjon.
  4. I Navn-feltet angir du et navn på definisjonen, og velger deretter navnet på en matchende standarddefinisjon fra listen.
  5. Se gjennom detaljene for standarddefinisjonen.
  6. Valgfritt: Hvis standarddefinisjonen ikke samsvarer med metafeltet, klikker du på Endreog velger en annen definisjon.
  7. Valgfritt: Fjern avmerkingen for Butikkfronter for å forhindre at verdier for dette metafeltet vises i tilpassede butikkfronter.
  8. Valgfritt: Velg Automatiserte samlinger for at denne definisjonen skal kunne vises for automatiserte samlinger. Dette alternativet er bare tilgjengelig for produkt- og variantmetafelter.
  9. Valgfritt: For å skjule metafeltet fra de tilhørende sidene i Shopify-administrator, klikker du på Definisjon festet.
  10. Klikk på Lagre.

Neste trinn etter å ha lagt til metafeltdefinisjoner

Når du har lagt til definisjoner for metafeltene dine, kan du gjøre følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis