Lägga till standarddefinitioner för metafält

Standarddefinitioner konfigureras automatiskt för dig och är utformade för att vara universellt kompatibla över hela Shopify. Eftersom standarddefinitioner för metafält följer standarder som används i alla Shopify-butiker stöds de av appar, teman och andra delar av butiken. Några exempel på standarddefinitioner innefattar produktomdöme, datum och tid och relaterade produkter.

Standardmetafält och metaobjekt kör Shopifys produkttaxonomi och kategorimetafält. Kategorimetafält läggs till när produktkategorin läggs till i produkten. Om du till exempel lägger till produktkategorin Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops kan du lägga till kategorimetafält för clothing size, neckline, sleeve length type, length type, age group, material och color. Du kan redigera din metaobjektinformation i Innehåll > Metaobjekt.

Använd en standarddefinition för dina metafält om möjligt. Se Shopifys standardmetafält för mer information.

Lägga till en standarddefinition

  1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
  2. Välj den del av din butik som du vill lägga till ett metafält till. Till exempel Produkter.
  3. Klicka på Lägg till definition.
  4. I fältet Namn söker du efter den standarddefinition som du vill använda. Till exempel, produktomdöme eller omsorgsguide. För mer information, se Shopify standard-metafält.
  5. Granska detaljerna för standarddefinitionen.
  6. Valfritt: Om standarddefinitionen inte matchar metafältet så klickar du på Ändra och väljer sedan en annan definition.
  7. Valfritt: Avmarkera skyltfönster för att förhindra att anpassade skyltfönster visar värden för detta metafält.
  8. Valfritt: Markera Automatiserade produktserier för att tillåta att den här definitionen visas för automatiserade produktserier. Det här alternativet är bara tillgängligt för produkt- och variantmetafält.
  9. Valfritt: Om du vill ta bort metafältet så att motsvarande sidor i din Shopify-admin inte automatiskt visar metafältet klickar du på Fastnålad definition.
  10. Klicka på Spara.

Nästa steg efter tillägg av definitioner för metafält

När du har lagt till definitioner för dina metafält kan du slutföra följande åtgärder:

Använda standard-metafält med Storefront API

Om du vill att anpassade skyltfönster ska visa dina metafält kan du ge åtkomst till Skyltfönster-API när du skapar eller redigerar en definition av metafält. Om du säljer dina Shopify-produkter via en webbplats, ett videospel utan Shopify eller annan anpassad shoppingupplevelse kanske du vill ge åtkomst till Skyltfönster-API.

Som standard är värden för standard-metafält tillgängliga för anpassade skyltfönster. Läs mer om hur du använder metafält med Skyltfönster-API.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis