Skapa anpassade definitioner för metafält

Om det inte finns någon standarddefinition för metafält för den specialinformation som du vill lägga till i din Shopify-butik kan du skapa en anpassad definition för metafält. Du skapar även anpassade definitioner när du migrerar befintliga metafält till en definition.

När du skapar en anpassad definition för ett metafält anger du följande information:

 • Namn: används för att identifiera metafält i din Shopify-admin, såsom Color.
 • Namnrymd och nyckel: den unika identifieraren för ditt metafält. Du kan använda en namnrymd för att gruppera liknande metafält, men varje namnrymd och nyckel måste vara unik. Ett exempel är custom.color.
 • Beskrivning (valfritt): låter dig inkludera beskrivande information, till exempel vilka värden som ska anges för metafältet
 • Typ: typen av data som metafältet lagrar, till exempel text, fil eller URL.
 • Valideringar (valfritt): reglerna för värdeinmatning, till exempel teckengräns eller minimivärde eller maxvärde.

Vissa innehållstyper har ytterligare konfigurationsalternativ som du behöver välja. Konfigurationsalternativ kan innefatta följande:

 • standard måttenheter
 • fält för enkel rad eller flera rader
 • lägsta och högsta värden
 • standardvaluta

Innan du börjar

Granska följande information innan du skapar en anpassad definition för metafält för att se till att du förstår hur du konfigurerar din definition:

Skapa en anpassad definition

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Välj den del av din butik som du vill lägga till ett metafält till. Till exempel Produkter.
 3. Klicka på Lägg till definition.
 4. Ange ett namn för din definition i fältet Namn och välj sedan det namn du angav i listan.
 5. Valfritt: Redigera standardidentifieraren för ditt metafält i fältet Namnrymd och nyckel.
 6. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för dina värden i metafältet.
 7. Valfritt: Markera Skyltfönster för att tillåta att anpassade skyltfönster visar värden för detta metafält.
 8. Valfritt: Markera Automatiserade produktserier för att tillåta att den här definitionen visas för automatiserade produktserier. Det här alternativet är bara tillgängligt för produkt- och variantmetafält.
 9. Klicka på Välj innehållstyp och välj sedan den innehållstyp som bäst matchar dina metafält från listan.
 10. Valfritt: För att tillåta en lista med värden i ditt metafält väljer du Acceptera lista med värden.
 11. Konfigurera innehållstyp och bekräftelseinformation:

  • Om innehållstypen har ytterligare konfigurationsalternativ väljer du rätt alternativ för ditt metafält. Till exempel typ av mått.
  • Valfritt: Konfigurera Ytterligare regler i avsnittet Validering för att begränsa antalet godkända värden.
  • Valfritt: Om du vill ändra innehållstyp eller bekräftelseregler för din anpassade definition klickar du på Ändra och väljer sedan en annan innehållstyp från listan.
 12. Valfritt: Klicka på Fastnålad definition för att ta bort metafältet så att motsvarande sidor i din Shopify-admin inte automatiskt visar metafältet,

 13. Klicka på Spara.

Nästa steg efter tillägg av definitioner för metafält

När du har lagt till definitioner för dina metafält kan du slutföra följande åtgärder:

Använda anpassade metafält med Storefront API

Om du vill att anpassade skyltfönster ska visa dina metafält kan du ge åtkomst till Skyltfönster-API när du skapar eller redigerar en definition av metafält. Om du säljer dina Shopify-produkter via en webbplats, ett videospel utan Shopify eller annan anpassad shoppingupplevelse kanske du vill ge åtkomst till Skyltfönster-API.

Som standard är värden för anpassade metafält inte tillgängliga för anpassade skyltfönster. Mer information om att använda metafält med skyltfönster-API.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis