Kopiera metafältvärden från orderutkast till ordrar

Du kan aktivera alternativet för metafält att överföra från dina orderutkast till slutförda ordrar. När dina orderutkast konverteras till ordrar och du har aktiverat alternativet att kopiera metafältet kopieras ditt metafält automatiskt till ordern.

För att värdena ska kopieras från orderutkast till order måste valideringsdetaljerna i orderutkastet och metafälten för ordern matcha.

Skapa envägssynkronisering för orderdefinition

Du kan kopiera metafält från dina orderutkast till ordrar genom att skapa en matchande orderutkastsdefinition och envägssynkronisering.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Anpassad data i din Shopify-admin.
  2. Klicka på ordrar.
  3. Klicka på ett metafält som du vill uppdatera.
  4. Klicka på Skapa en orderutkastsdefinition i avsnittet Matcha orderutkastsdefinition.
  5. Klicka på Spara.

Skapa envägssynkronisering för definition av orderutkast

Du kan kopiera metafält från orderutkast till ordrar genom att skapa en matchande orderdefinition och envägssynkronisering.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Anpassad data i din Shopify-admin.
  2. Klicka på Orderutkast.
  3. Klicka på ett metafält som du vill uppdatera.
  4. I avsnittet Matching order definition (Matchande orderdefinition) klickar du på Create order definition (Skapa orderdefinition).
  5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis