Filtrera metafält för företag och företagsplats

Du kan filtrera metafält för företag och företagsplats på indexsidan Företag och sidan företagsuppgifter. Det kan hjälpa dig att analysera och organisera företagsdata i B2B.

Du kan endast använda metafältdefinitioner och värden för företag eller företagsplats för filtrering. Du kan ha maximalt 50 definitioner per företags metafältdefinitioner och företagsplats metafältdefinitioner.

Innan du påbörjar

Du måste slutföra följande uppgifter innan du kan aktivera filtrering av metafält för företag och företagsplats:

Typer av metafältsdefinition som stöds

Du kan använda följande typer av metafältdefinition för att filtrera metafält för företag och företagsplats:

 • Text på en enda rad / Text på en enda rad (lista)
 • Produktreferens / Produktreferens (lista)
 • Sant eller falskt
 • Produktseriereferens / Produktseriereferens (lista)
 • Sidreferens / Sidreferens (lista)
 • Metaobjektreferens / Metaobjektreferens (lista)

Aktivera filtrering av metafält för företag och företagsplats

Om du vill använda en metafältsdefinition på indexsidan Företag och företagsinformationssidan så måste du aktivera filtreringsinställningen i dina metafältdefinitioner.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Företag eller Företagsplatser beroende på vilken metafältsdefinition du vill använda för filtrering.
 3. Klicka på den metafältsdefinition som du vill använda för filtrering.
 4. Aktivera Filtrera i företagsindex i avsnittet Alternativ.
 5. Klicka på Spara.

Filtrera företagsmetafält

När du har skapat ditt metafält och aktiverat filtrering av metafält kan du filtrera dina företagsmetafält på indexsidan Företag.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på ikonen sök och filtrera.
 3. Klicka på Lägg till filter +.
 4. I avsnittet Metafält väljer du den metafältsdefinition som du vill använda för att filtrera dina företag.

Filtrera metafält för företagsplats

När du har skapat ditt metafält och aktiverat metafältsfiltrering så kan du filtrera dina metafält för företagsplats på en företagsinformationssida.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på ett företag som du vill filtrera.
 3. Klicka på ikonen sök och filtrera.
 4. Klicka på Lägg till filter +.
 5. I avsnittet Metafält väljer du den metafältsdefinition som du vill använda för att filtrera dina företagsplatser.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis