Filtrowanie metapól firmy i lokalizacji firmy

Metapola firmy i lokalizacji firmy można filtrować na stronie indeksu Firmy i stronie szczegółów firmy. Pomaga to analizować i porządkować dane firmowe w B2B.

Definicji i wartości metapól firmy lub lokalizacji firmy można używać tylko do filtrowania. Możesz mieć maksymalnie 50 definicji na definicję metapola firmy i definicję metapola lokalizacji firmy.

Zanim zaczniesz

Aby aktywować filtrowanie metapól firmy i lokalizacji firmy, musisz wykonać następujące zadania:

Obsługiwane typy definicji metapól

Możesz użyć następujących typów definicji metapól do filtrowania metapól firmy i lokalizacji firmy:

 • Tekst z jedną linią / Tekst z jedną linią (lista)
 • Odniesienie do produktu / Odniesienie do produktu (lista)
 • Prawda lub fałsz
 • Odniesienie do kolekcji / Odniesienie do kolekcji (lista)
 • Odniesienie do strony / Odniesienie do strony (lista)
 • Odniesienie do metaobiektu / Odniesienie do metaobiektu (lista)

Aktywuj filtrowanie metapól firmy i lokalizacji firmy

Aby użyć definicji metapola na stronie indeksu Firmy i stronie danych firmy, musisz aktywować ustawienie filtrowania w definicjach metapól.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. W zależności od definicji metapola, której chcesz użyć do filtrowania, kliknij opcję Firmy lub Lokalizacje firmy.
 3. Kliknij definicję metapola, której chcesz użyć do filtrowania.
 4. W sekcji Opcje włącz Filtruj w indeksie firmy.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Filtruj metapola firmy

Po utworzeniu metapola i aktywacji filtrowania metapól możesz filtrować metapola firmy na stronie indeksu Firmy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr +.
 4. W sekcji Metapola wybierz definicję metapola, której chcesz użyć do filtrowania firm.

Filtruj metapola lokalizacji firmy

Po utworzeniu metapola i aktywacji filtrowania metapól możesz filtrować metapola lokalizacji firmy na stronie danych firmy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, którą chcesz odfiltrować.
 3. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.
 4. Kliknij opcję Dodaj filtr +.
 5. W sekcji Metapola wybierz definicję metapola, której chcesz użyć do filtrowania lokalizacji firm.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo