Automatyczne kolekcje z metapolami

Kolekcje automatyczne wykorzystują warunki wyboru do automatycznego dołączania pasujących produktów. W jednej kolekcji można dodać maksymalnie 60 warunków wyboru oraz określić, czy produkty muszą spełniać wszystkie warunki lub którykolwiek z warunków, który ma być uwzględniony w danej kolekcji.

Wykonaj poniższe czynności przed utworzeniem automatycznej kolekcji według metapól:

Korzyści wynikające z automatycznych kolekcji według metapól

Automatyczne kolekcje według metapól umożliwiają tworzenie dokładniejszych kolekcji produktów i wariantów w porównaniu z tagami produktów. Możesz na przykład skonfigurować kolekcję za pomocą tagów, które zawierają red. Jednak tag red jest używany dla koloru produktu, a tag urgency-red jest używany w przypadku pilnej realizacji. W tym przykładzie kolekcja zawierałaby produkty o kolorze red oraz z pilnością realizacji urgency-red, ponieważ oba zawierają tag red. W tym przykładzie tagi nie będą działać dla Twojej kolekcji kolorów red.

Metapola są częścią Twojego modelu danych, dlatego możesz zintegrować te same dane, takie jak dane dotyczące Twojego sklepu online, na całej platformie Shopify. Metapól można używać w celu zwiększenia poziomu szczegółowości w kolekcjach. Możesz utworzyć definicje metapól dla koloru, a następnie utworzyć kolekcję zawierającą tylko produkty, które mają wartość koloru ustawioną dla tej kolekcji. Możesz utworzyć definicję metapola dla pilnej realizacji, a następnie utworzyć kolekcję zawierającą tylko produkty oznaczone wartością pilnej realizacji. Metapola zapewniają większą elastyczność i strukturę niż tagi.

Ograniczenia

W przypadku automatycznych kolekcji według warunków metapól występują poniższe ograniczenia:

  • Możesz używać tylko definicji i wartości metapól produktów lub wariantów w swoich automatycznych kolekcjach.

  • Jeśli dodasz metapole do wariantu i utworzysz automatyczną kolekcję dla tego metapola, kolekcja ta będzie obejmować cały produkt wraz z pozostałymi wariantami.

  • Ustawienie Aktywuj automatyczne kolekcje ma maksymalnie 128 definicji na metapole produktu i metapole wariantu.

  • Nie można usunąć definicji metapola do momentu aktualizacji kolekcji w celu usunięcia definicji metapola jako warunku.

Definicje metapól i obsługiwane warunki

Tylko niektóre definicje produktów i wariantów metapól są obsługiwane dla określonych warunków.

Definicje metapól i obsługiwane warunki dla automatycznych kolekcji
Typ definicji metapola Obsługiwane warunki
Prawda lub fałsz równe
Liczba całkowita równe
większe niż
mniejsze niż
Ułamek dziesiętny równe
większe niż
mniejsze niż
Ocena równe
większe niż
mniejsze niż
Tekst z jedną linią (jedna wartość i lista wartości) równe

Aktywacja ustawienia automatycznych kolekcji

Aby użyć definicji metapola dla automatycznych kolekcji, musisz aktywować to ustawienie w definicjach metapól.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych definicji metapól.

Utwórz automatyczne kolekcje za pomocą warunków definicji metapól

Możesz dodać warunek, aby uwzględnić produkty lub warianty z określonym metapolem.

Pierwsza kolumna listy rozwijanej dla warunków automatycznej kolekcji to nazwa definicji metapola. Druga kolumna to obsługiwane warunki, takie jak równe. Trzecia kolumna jest przeznaczona dla wartości metapól i jest rozwijaną listą lub polem tekstowym. Wyświetlane są tylko definicje metapól z włączonym ustawieniem automatycznych kolekcji.

Na przykład, aby skonfigurować warunek powodujący wybór produktów z definicją metapola Color i wartością #FF0000, wykonaj poniższe czynności:

Kroki:

Dowiedz się więcej o automatycznych kolekcjach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo