คอลเลกชันอัตโนมัติที่ใช้เมตาฟิลด์

คอลเลกชันอัตโนมัติใช้เงื่อนไขการเลือกเพื่อรวมสินค้าที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขการเลือกในคอลเลกชันเดี่ยวได้สูงสุด 60 เงื่อนไข และคุณสามารถระบุได้ว่าสินค้าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดหรือเงื่อนไขใดๆ เพื่ออยู่ในคอลเลกชันนั้นๆ

ดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่คุณจะสร้างคอลเลกชันอัตโนมัติด้วยเมตาฟิลด์:

ประโยชน์ของคอลเลกชันอัตโนมัติที่ใช้เมตาฟิลด์

เมื่อเปรียบเทียบกับแท็กสินค้า คอลเลกชันอัตโนมัติที่ใช้เมตาฟิลด์จะช่วยให้คุณสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคอลเลกชันโดยใช้แท็กที่มี red อย่างไรก็ตาม ระบบจะใช้ red เป็นสีสินค้าและจะใช้ urgency-red เพื่อแสดงความเร่งด่วนในการจัดการคำสั่งซื้อ ในตัวอย่างนี้ คอลเลกชันของคุณจะมีสินค้าที่มีสี red และมีความเร่งด่วนในการจัดการคำสั่งซื้อเป็น urgency-red เนื่องจากสินค้าทั้งสองชิ้นมี red ในตัวอย่างนี้ แท็กจะไม่สามารถใช้งานได้กับคอลเลกชันสี red ของคุณ

เนื่องจากเมตาฟิลด์เป็นส่วนหนึ่งของโมเดลข้อมูลของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนี้เพื่อผสานการทำงานได้ในทุกส่วนบน Shopify เช่น ร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถใช้เมตาฟิลด์ในคอลเลกชันของคุณเพื่อทำให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นได้ คุณสามารถสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์สำหรับสี แล้วจึงสร้างคอลเลกชันที่จะดึงเฉพาะสินค้าที่มีค่าสีที่คุณต้องการมาไว้ในคอลเลกชันดังกล่าวได้ คุณสามารถสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่ใช้เพื่อแสดงความเร่งด่วนในการจัดการคำสั่งซื้อ แล้วจึงสร้างคอลเลกชันที่จะดึงเฉพาะสินค้าที่ถูกทำเครื่องหมายไว้โดยใช้ค่าการจัดการคำสั่งซื้อแบบเร่งด่วนได้ เมตาฟิลด์มีความยืดหยุ่นและโครงสร้างมากกว่าแท็ก

ข้อจำกัด

เงื่อนไขคอลเลกชันอัตโนมัติที่ใช้เมตาฟิลด์มีข้อจํากัดดังต่อไปนี้:

  • คุณจะใช้คำจำกัดความและค่าเมตาฟิลด์ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าได้เฉพาะในคอลเลกชันอัตโนมัติของคุณเท่านั้น

  • หากคุณเพิ่มเมตาฟิลด์ให้กับตัวเลือกสินค้าและสร้างคอลเลกชั่นอัตโนมัติสำหรับเมตาฟิลด์นั้น คอลเลกชั่นอัตโนมัติของคุณจะดึงสินค้าทั้งหมดพร้อมกับตัวเลือกสินค้าอื่นๆ

  • จำนวนสูงสุดของการตั้งค่าสำหรับการเปิดใช้งานคอลเลกชันอัตโนมัติคือ 128 คำจำกัดความต่อเมตาฟิลด์สินค้าและคำจำกัดความเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้า

  • คุณไม่สามารถลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์ได้จนกว่าคอลเลกชันจะได้รับการอัปเดตเพื่อลบคำจำกัดความเมตาฟิลด์ไม่ให้เป็นเงื่อนไข

คำจำกัดความและเงื่อนไขที่รองรับเมตาฟิลด์

ระบบจะรองรับเฉพาะคำจำกัดความของสินค้าและตัวเลือกสินค้าเมตาฟิลด์บางรายการโดยมีเงื่อนไขเฉพาะบางประการเท่านั้น

คำจำกัดความเมตาฟิลด์และเงื่อนไขที่รองรับสำหรับคอลเลกชันอัตโนมัติ
ประเภทคำจำกัดความเมตาฟิลด์ เงื่อนไขที่รองรับ
เป็นจริงหรือเท็จ เท่ากับ
จำนวนเต็ม เท่ากับ
มากกว่า
น้อยกว่า
ทศนิยม เท่ากับ
มากกว่า
น้อยกว่า
การให้คะแนน เท่ากับ
มากกว่า
น้อยกว่า
ข้อความบรรทัดเดียว (ค่าหนึ่งค่าและรายการค่า) เท่ากับ

การเปิดใช้งานการตั้งค่าคอลเลกชันอัตโนมัติ

หากต้องการใช้คำจำกัดความเมตาฟิลด์ในคอลเลกชันอัตโนมัติ คุณจะต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าในคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบกำหนดเอง

สร้างคอลเลกชันอัตโนมัติที่มีเงื่อนไขคำจำกัดความเมตาฟิลด์

คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขเพื่อรวมสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าด้วยเมตาฟิลด์เฉพาะรายการได้

คอลัมน์แรกของรายการแบบดรอปดาวน์สำหรับเงื่อนไขคอลเลกชันอัตโนมัติของคุณคือชื่อของคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ คอลัมน์ที่สองคือเงื่อนไขที่รองรับของคุณ เช่น เท่ากับ คอลัมน์ที่สามคือคอลัมน์สำหรับค่าเมตาฟิลด์ของคุณ และจะอยู่ในรูปแบบรายการแบบดรอปดาวน์หรือกล่องข้อความ โดยจะแสดงเพียงคำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่เปิดใช้งานการตั้งค่าคอลเลกชันอัตโนมัติแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น หากต้องการตั้งค่าเงื่อนไขที่จะเลือกสินค้าด้วยคำจำกัดความเมตาฟิลด์ Color และมีค่า #FF0000 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

ขั้นตอน:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชันอัตโนมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี