Meta alanlarla otomatik koleksiyonlar

Otomatik koleksiyonlar, eşleşen ürünleri otomatik olarak eklemek için seçim koşullarını kullanır. Tek bir koleksiyona 60 adede kadar seçim koşulu ekleyebilir ve ürünlerin koleksiyona eklenmesi için tüm koşulları mı yoksa koşullardan herhangi birini mi karşılaması gerektiğini belirtebilirsiniz.

Meta alanlara göre otomatik bir koleksiyon oluşturmadan önce aşağıdaki işlemleri tamamlayın:

Meta alanlar yoluyla oluşturulan otomatik koleksiyonların avantajları

Meta alanlar yoluyla oluşturulan otomatik koleksiyonlar, ürünleriniz ve varyasyonlarınız için, ürün etiketlerine kıyasla daha doğru koleksiyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, red ifadesini içeren etiketleri kullanarak bir koleksiyon ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte red ürün rengi için, urgency-red ise gönderim aciliyeti için kullanılır. Bu örnekte, koleksiyonunuz hem rengi red olan hem de gönderim aciliyeti urgency-red olan ürünlerden oluşur. Bunun nedeni, her ikisinin de red ifadesini içermesidir. Bu örnekte etiketler, red rengine sahip koleksiyonunuz için işinize yaramaz.

Meta alanlar, veri modelinizin bir parçası olduğu için aynı verileri Shopify geneline (ör. online mağazanıza) entegre edebilirsiniz. Koleksiyonlarınızı daha hassas şekilde oluşturabilmek için meta alanları kullanabilirsiniz. Renk için meta alan tanımları oluşturabilir, ardından yalnızca koleksiyonda bulunmasını istediğiniz renk değerine sahip ürünlerin dahil edildiği bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Gönderim aciliyeti için bir meta alan tanımı oluşturabilir ve yalnızca acil gönderim değeriyle işaretlenmiş ürünlerin dahil edildiği bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Meta alanlar, etiketlere kıyasla daha fazla esneklik ve yapılandırma olanağı sunar.

Sınırlamalar

Meta alan koşullarıyla oluşturulan otomatik koleksiyonların sınırlamaları şunlardır:

  • Otomatik koleksiyonlarınızda yalnızca ürün veya varyasyon meta alan tanımlarını ve değerlerini kullanabilirsiniz.

  • Bir varyasyona meta alan ekler ve bu meta alan için otomatik bir koleksiyon oluşturursanız otomatik koleksiyonunuz, diğer varyasyonlarla birlikte ürünün tamamını çeker.

  • Otomatik koleksiyonları etkinleştirme ayarı, ürün meta alan tanımı ve varyasyon meta alan tanımı başına maksimum 128 tanım içerebilir.

  • Koleksiyon, bir koşul olarak meta alan tanımını kaldırmak üzere güncelleninceye kadar, meta alan tanımını silemezsiniz.

Meta alan tanımları ve desteklenen koşullar

Belirli koşullar, yalnızca belirli meta alan ürün ve varyasyon tanımlarını destekleyebilir.

Otomatik koleksiyonlar için meta alan tanımları ve desteklenen koşullar
Meta alan tanımı türü Desteklenen koşullar
Doğru veya yanlış şu değere eşit:
Tam sayı şu değere eşit:
şu değerden yüksek:
şu değerden düşük:
Ýk şu değere eşit:
şu değerden yüksek:
şu değerden düşük:
Puan şu değere eşit:
şu değerden yüksek:
şu değerden düşük:
Tek satırlı metin (tek değer ve değerler listesi) şu değere eşit:

Otomatik koleksiyonlar ayarını etkinleştirme

Otomatik koleksiyonlarda bir meta alan tanımı kullanmak için meta alan tanımlarınızdaki ayarı etkinleştirmeniz gerekir.

Özel meta alan tanımları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Meta alan tanımı koşullarıyla otomatik koleksiyonlar oluşturma

Belirli bir meta alana sahip ürünleri veya varyasyonları dahil edecek bir koşul ekleyebilirsiniz.

Otomatik koleksiyon koşullarınıza ait açılır listenin ilk sütunu, meta alan tanımınızın adıdır. İkinci sütun, eşittir gibi desteklenen koşullarınızdır. Üçüncü sütun, meta alan değerleriniz içindir ve bir açılır liste veya metin kutusudur. Yalnızca otomatik koleksiyon ayarı etkinleştirilmiş meta alan tanımları gösterilir.

Örneğin, Color meta alan tanımına ve #FF0000 değerine sahip ürünleri seçen bir koşul ayarlamak için:

Adımlar:

Otomatik koleksiyonlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene