Automatiserte samlinger med metafelter

Automatiserte samlinger bruker utvalgsbetingelser til å automatisk inkludere samsvarende produkter. Du kan legge til opptil 60 utvalgsbetingelser i én enkelt samling, og du kan spesifisere om produktene må oppfylle alle betingelser eller en hvilken som helst betingelse for å bli inkludert i samlingen.

Fullfør følgende handlinger før du oppretter en automatisert samling ved hjelp av metafelter:

Fordeler ved automatiserte samlinger av metafelter

Ved hjelp av automatiserte samlinger med metafelter kan du opprette mer nøyaktige samlinger for produkter og varianter, sammenlignet med produkttagger. Du kan for eksempel konfigurere en samling med tagger som inkluderer red. red brukes imidlertid til produktfarge, og urgency-red brukes til oppfyllelsesfart. I dette eksempelet vil samlingen ha produkter som både har fargen red og oppfyllelsesfarten urgency-red, fordi de begge inneholder red. I dette eksempelet vil ikke tagger fungere for samlingen med fargen red.

Fordi metafelter er en del av datamodellen, kan du integrere de samme dataene på tvers av Shopify, som i nettbutikken. Du kan bruke metafelter til å være mer spesifikk i samlinger. Du kan opprette metafeltdefinisjoner for farge, og deretter opprette en samling som bare henter inn produkter som har fargeverdien du ønsker for den samlingen. Du kan opprette en metafeltdefinisjon for oppfyllelsesfart, og deretter opprette en samling som bare henter inn produkter som er markert med en rask oppfyllelsesverdi. Metafelter gir mer fleksibilitet og struktur enn tagger.

Begrensninger

Automatiserte samlinger fra metafeltbetingelser har følgende begrensninger:

  • Du kan bare bruke produkt- eller variantmetafeltdefinisjoner og -verdier i automatiserte samlinger.

  • Hvis du legger til et metafelt for en variant og oppretter en automatisert samling for metafeltet, vil den automatiserte samlingen hente inn hele produktet med de andre variantene.

  • Innstillingen for aktivering av automatiserte samlinger har maksimalt 128 definisjoner per metafeltdefinisjoner for produkter og metafeltdefinisjoner for varianter.

  • Du kan ikke slette en metafeltdefinisjon før samlingen er oppdatert til å fjerne metafeltdefinisjonen som en betingelse.

Metafeltdefinisjoner og støttede betingelser

Bare enkelte metafeltprodukt- og variantdefinisjoner støttes med bestemte betingelser.

Metafeltdefinisjoner og støttede betingelser for automatiserte samlinger
Metafeltdefinisjonstype Støttede betingelser
Sann eller usann tilsvarer
Heltall tilsvarer
større enn

mindre enn
Desimal tilsvarer
større enn

mindre enn
Vurdering tilsvarer
større enn

mindre enn
Én tekstlinje (én verdi og en liste med verdier) tilsvarer

Aktivere innstillingen for automatiserte samlinger

For å bruke en metafeltdefinisjon for automatiserte samlinger må du aktivere innstillingen i metafeltdefinisjonene.

Finn ut mer om å opprette egendefinerte metafeltdefinisjoner.

Opprett automatiserte samlinger med metafeltdefinisjonsbetingelser

Du kan legge til en betingelse for å inkludere produkter eller varianter med et bestemt metafelt.

Den første kolonnen i rullegardinlisten for de automatiserte samlingsbetingelsene er navnet på metafeltdefinisjonen. Den andre kolonnen er de støttede betingelsene, som tilsvarer. Den tredje kolonnen er for metafeltverdiene, og er en rullegardinliste eller en tekstboks. Bare metafeltdefinisjoner med innstillingen for automatiserte samlinger aktivert vises.

Hvis du for eksempel ønsker å konfigurere en betingelse som velger produkter med metafeltdefinisjonen Color og verdien #FF0000:

Trinn:

Finn ut mer om automatiserte samlinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis