Slette metafelter

Hvis du ikke lenger ønsker et metafelt for en del av butikken, kan du slette metafeltdefinisjonen. Når du sletter en metafeltdefinisjon, kan du velge mellom følgende alternativer:

  • Slett bare metafeltdefinisjonen.
  • Slett både metafeltdefinisjonen og alle tilknyttede metafeltverdier.

Hvis du ønsker å lagre verdiene knyttet til et metafelt sletter du bare metafeltdefinisjonen. Når du har slettet definisjonen finner du verdiene ved å migrere dem til en ny tilpasset metafeltdefinisjon med samme navnefelt og nøkkel.

Hensyn ved sletting av metafelter

Før du sletter et metaobjekt, må du kontrollere at det ikke er koblet til en blokk eller seksjon i live-temaet. Hvis du sletter metaobjekter som er koblet til temaet, kan det føre til visningsfeil for kunder som besøker nettbutikken. Du må løse disse feilene før du kan gjøre flere endringer i temamalene knyttet til metaobjektet.

Du kan ikke slette et kategori-metafelt som er koblet til variantalternativer. Før du kan slette definisjonen av et kategori-metafelt, må du koble kategori-metafeltet fra variantalternativene.

Slett en metafeltdefinisjon

  1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
  2. Velg den delen av butikken som inneholder metafeltdefinisjonen du vil slette.
  3. Klikk på metafeltdefinisjonen du vil slette.
  4. Klikk Slett, og velg et av følgende alternativer:
    • Klikk på Slett bare feltet for å bevare de tilhørende verdiene i deler av butikken.
    • Klikk på Slett feltet og lagrede verdier for å slette metafeltet og alle tilhørende verdier fullstendig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis