Slette metafelter

Hvis du ikke lenger ønsker et metafelt for en del av butikken, kan du slette metafeltdefinisjonen. Når du sletter en metafeltdefinisjon, kan du velge mellom følgende alternativer:

  • Slett bare metafeltdefinisjonen.
  • Slett både metafeltdefinisjonen og alle tilknyttede metafeltverdier.

Hvis du ønsker å lagre verdiene knyttet til et metafelt sletter du bare metafeltdefinisjonen. Når du har slettet definisjonen finner du verdiene ved å migrere dem til en ny tilpasset metafeltdefinisjon med samme navnefelt og nøkkel.

På denne siden

Slett en metafeltdefinisjon

  1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
  2. Velg den delen av butikken som inneholder metafeltdefinisjonen du vil slette.
  3. Klikk på metafeltdefinisjonen du vil slette.
  4. Klikk Slett, og velg et av følgende alternativer:
    • Klikk på Slett bare definisjon for å vise de tilknyttede verdiene i deler av butikken.
    • Hvis du vil slette både metafeltet og alle de tilknyttede verdiene, klikker du på Slett definisjon og alle metafeltverdier.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis