Rediger egendefinerte metafeltdefinisjoner

Hvis du bruker egendefinerte metafeltdefinisjoner, kan du gjøre endringer i følgende informasjon:

 • metafeltnavn
 • beskrivelse
 • valideringsregler

Du ønsker kanskje å redigere en egendefinert metafeltdefinisjon av følgende årsaker:

 • for å endre metafeltnavn eller -beskrivelse som vises på de tilhørende sidene i Shopify-administrator
 • for å oppdatere intervallet med verdier som støttes av metafeltet

Du kan for eksempel ha en egendefinert metafeltdefinisjon som bruker talltypen integer, og støtter verdier mellom 1 og 5. Hvis du vil legge til verdien 8 til det tilhørende metafeltet på produktsidene, må du redigere valideringsreglene og øke maksimumsverdien til 8.

Rediger en egendefinert metafeltdefinisjon

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Velg den delen av butikken du vil redigere et metafelt for. For eksempel Produkter.
 3. Klikk på metafeltet du vil redigere.
 4. Valgfritt: I Navn-feltet redigerer du navnet på definisjonen.
 5. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metafeltverdiene.
 6. Valgfritt: For å tillate apper, egendefinerte butikkfronter og kanaler tilgang til verdier for dette metafeltet kan du velge Butikkfronter i seksjonen Tilgang.
 7. Valgfritt: I Godkjenning-seksjonen konfigurerer du Tilleggsregler for å begrense intervallet av aksepterte verdier.
 8. Valgfritt: Endre hvorvidt metafeltet vises på de tilhørende sidene i Shopify-administrator ved å gjøre en av følgende:

  • Klikk på Definisjon festet for å skjule metafeltet.
  • Klikk på Fest definisjon for å vise metafeltet.
 9. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis