Masseredigering av metafelter

Du kan bruke masseredigeringsverktøyet til å gjøre endringer i flere metafelter samtidig. Du kan masseredigere metafelter for produkter, varianter, samlinger og kunder.

Hvis du bruker Microsoft Edge-nettleseren til å masseredigere produktmetafelter kan det oppstå feil på grunn av begrenset lengde på URL-adresser. Vurder å bruke andre nettlesere, som Chrome, Firefox eller Safari.

Masseredigere produktmetafelter

Du kan velge produkter som skal masseredigeres fra Produkter-siden i Shopify-administrator.

Masseredigeringsprogrammet viser produktene du har valgt og noen av egenskapene deres i en tabell. Du kan endre hvilke produktegenskaper som vises i tabellen. Hver kolonne i tabellen representerer en produktegenskap, for eksempel pris, SKU og bestemte produktmetafelter. Hver rad i tabellen representerer et valgt produkt.

Når du har valgt hvilke produktmetafelter du vil redigere, kan du klikke på feltene i redigeringsprogrammet for å skrive inn nye opplysninger eller redigere eksisterende opplysninger.

Trinn:

  1. Klikk på Produkter fra Shopify-administrator.
  2. Bruk avmerkingsboksene for å velge hvert av produktene du vil redigere.
  3. Klikk på Rediger produkter.
  4. Klikk på Kolonner.
  5. Velg metafeltene du vil masseredigere i seksjonen Metafelter.
  6. Klikk og skriv i et felt i tabellen for å redigere produktmetafeltet for det aktuelle produktet.
  7. Klikk på Lagre. Hvis det oppstår noen feil må du rette dem, og så klikke på Lagre på nytt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis