การแก้ไขเมตาฟิลด์หลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงเมตาฟิลด์หลายรายการพร้อมกันได้ คุณสามารถแก้ไขเมตาฟิลด์หลายรายการสำหรับสินค้า ตัวเลือกสินค้า คอลเลกชัน และลูกค้าในครั้งเดียวได้

การใช้เว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เพื่อแก้ไขเมตาฟิลด์สินค้าหลายรายการอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องด้วยความยาว URL ที่จํากัด ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่น Chrome, Firefox หรือ Safari

แก้ไขเมตาฟิลด์สินค้าหลายรายการ

คุณสามารถเลือกสินค้าเพื่อแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวได้จากหน้าสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify

เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวจะแสดงสินค้าที่คุณเลือก รวมถึงคุณสมบัติบางประการของสินค้าในตาราง ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติสินค้าที่แสดงในตารางได้ แต่ละคอลัมน์ในตารางจะแสดงคุณสมบัติของสินค้า เช่น ราคา SKU และเมตาฟิลด์สินค้าที่เฉพาะเจาะจง แต่ละแถวในตารางจะแสดงสินค้าที่เลือก

หลังจากที่เลือกเมตาฟิลด์สินค้าที่ต้องการแก้ไขแล้ว คุณสามารถคลิกฟิลด์ภายในเครื่องมือแก้ไขเพื่อพิมพ์ข้อมูลใหม่หรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ "สินค้า"
  2. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณต้องการแก้ไข
  3. คลิก “แก้ไขสินค้า
  4. คลิกที่ “คอลัมน์
  5. ในส่วนเมตาฟิลด์ ให้เลือกเมตาฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไขหลายรายการ
  6. คลิกและพิมพ์ลงในช่องของตารางเพื่อแก้ไขเมตาฟิลด์สินค้าสำหรับสินค้าดังกล่าว
  7. คลิก “บันทึก” หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว จากนั้นคลิก “บันทึก” อีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี