การพินคำจำกัดความเมตาฟิลด์

คุณสามารถจัดระเบียบเมตาฟิลด์โดยปักหมุดคำจำกัดความเมตาฟิลด์ในส่วนผู้ดูแล Shopify การปักหมุดคำจำกัดความเมตาฟิลด์จะส่งผลดังต่อไปนี้:

  • คำจำกัดความเมตาฟิลด์จะแสดงเป็นอันดับแรกของรายการในหน้าคำจำกัดความเมตาฟิลด์ในร้านค้าของคุณ
  • เมตาฟิลด์จะแสดงบนหน้าที่สอดคล้องกันในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติ

ลำดับของคำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่คุณปักหมุดไว้จะเป็นตัวกำหนดลำดับที่เมตาฟิลด์จะแสดงบนหน้าที่สอดคล้องกันในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว มีเพียงเมตาฟิลด์ที่ปักหมุดไว้เท่านั้นที่จะแสดงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเข้าถึงเมตาฟิลด์ที่ไม่ได้ปักหมุดได้โดยคลิกที่ “ดูทั้งหมด” คุณสามารถปักหมุดคำจำกัดความได้สูงสุด 20 คำจำกัดความต่อแต่ละส่วนในร้านค้าของคุณ

คุณสามารถเลือกปักหมุดหรือยกเลิกการปักหมุดคำจำกัดความเมตาฟิลด์ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อคุณเพิ่มหรือแก้ไขคำจำกัดความ
  • เมื่อใดก็ได้จากหน้า คำจำกัดความเมตาฟิลด์

ในหน้า คำจำกัดความเมตาฟิลด์ คุณสามารถปักหมุดคำจำกัดความเมตาฟิลด์ได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปหมุด:

ไอคอนพิน

คุณสามารถยกเลิกจำกัดความเมตาฟิลด์ได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปหมุดอีกครั้ง:

ไอคอนยกเลิกการพิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี