เมตาฟิลด์หมวดหมู่

เมตาฟิลด์หมวดหมู่จะแมปกับหมวดหมู่สินค้าแบบเฉพาะเจาะจงในการจำแนกสินค้ามาตรฐานของ Shopify เมตาฟิลด์หมวดหมู่ หรือที่เรียกว่าแอตทริบิวต์ของสินค้าในการจำแนกจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่ถูกต้องไปยังสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมค้นพบสินค้าของคุณในเว็บไซต์ของคุณ ในตลาด หรือในเครื่องมือค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มหมวดหมู่สินค้า Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops แล้ว คุณก็สามารถเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่สำหรับ clothing size, neckline, sleeve length type และอีกมากมายได้ ระบบจะเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่บางรายการตามค่าเริ่มต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์จาก Shopify Magic และระบบอาจแนะนำให้ใช้เมตาฟิลด์หมวดหมู่อื่นๆ โดยคุณจะเลือกเพิ่มเมตาฟิลด์ดังกล่าวไปยังร้านค้าของคุณได้ โดยเมตาฟิลด์หมวดหมู่จะมีเอนทรีเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้ตามที่มีหรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้

คุณสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์หมวดหมู่เข้ากับตัวเลือกสินค้า รวมถึงเชื่อมเอนทรีเข้ากับค่าตัวเลือกของคุณได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถแก้ไขสี black เพื่อให้เป็น graphite จากนั้นระบบจะอัปเดตค่าตัวเลือกสินค้าของคุณในทุกตำแหน่งที่ใช้สีดังกล่าว เมื่อคุณใช้เอนทรีของสีเป็นตัวเลือกสินค้า คุณจะสามารถแสดงตัวเลือกสินค้าเป็นตัวอย่างตัวเลือกสีในหน้าสินค้าของหน้าร้านได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี