การแก้ไขข้อผิดพลาดในการตรวจสอบยืนยันเมตาฟิลด์

หลังจากที่คุณโอนย้ายเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังคำจำกัดความแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อแก้ไขค่าเมตาฟิลด์ใดๆ ที่ไม่ตรงกับคำจำกัดความแบบกำหนดเอง หลังจากที่คุณสร้างคำจำกัดความที่มีค่าที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวบนหน้าค่าเมตาฟิลด์ที่ไม่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

หน้าค่าเมตาฟิลด์ที่ไม่ถูกต้องจะแสดงกฎการตรวจสอบยืนยันสำหรับคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณและตารางที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ส่วนต่างๆ ของร้านค้าคุณที่มีค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับคำจำกัดความเมตาฟิลด์
 • คำอธิบายข้อผิดพลาดสำหรับค่าเมตาฟิลด์แต่ละค่า
 • คอลัมน์ที่แก้ไขได้ซึ่งคุณสามารถป้อนค่าใหม่สำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ

หากค่าเมตาฟิลด์บางค่าไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถใช้เมตาฟิลด์ของคุณได้จนกว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่ถูกต้องของเมตาฟิลด์ที่แตกต่างกัน ให้ดูที่รายการประเภทเนื้อหาและค่าเมตาฟิลด์ทั่วไป

แก้ไขค่าเมตาฟิลด์โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

หากคุณสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบกำหนดเองที่มีค่าที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางของคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดในการตรวจสอบยืนยัน

ขั้นตอน:

 1. ตัวเลือกเพิ่มเติม: เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอน i ที่อยู่ข้างค่าเมตาฟิลด์เพื่อดูข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง
 2. คลิกและพิมพ์ภายในช่องในคอลัมน์ METAFIELD VALUE เพื่อแก้ไขค่าที่มีอยู่ และหากต้องการอัปเดตค่าหลายค่าในครั้งเดียว ให้ใช้ทางลัดดังต่อไปนี้

  • หากต้องการเลือกและแก้ไขหลายช่องในครั้งเดียว ให้คลิกและลากเคอร์เซอร์ของคุณผ่านหลายเซลล์
  • หากต้องการเลือกหลายเซลล์ที่อยู่ติดกัน ให้คลิกเลือกเซลล์ จากนั้นกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วคลิกเซลล์อื่น
  • หากต้องการเลือกหลายเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้บน PC หรือกดปุ่ม command ค้างไว้บน Mac แล้วคลิกเซลล์ต่างๆ
  • หากต้องการใช้ค่าของเซลล์หนึ่งกับเซลล์ที่อยู่ด้านล่างเซลล์ดังกล่าว ให้คลิกและลากจุดจับเติมของเซลล์ไปยังเซลล์ด้านล่าง
 3. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว ตารางของค่าเมตาฟิลด์จะแสดงสถานะที่อัปเดตแล้วดังต่อไปนี้

 • ค่าเมตาฟิลด์ทั้งหมดที่ตรงกับคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณจะแสดงเครื่องหมายถูก
 • ค่าเมตาฟิลด์ใดๆ ที่ยังต้องได้รับการแก้ไขจะแสดงไอคอน i

หากค่าเมตาฟิลด์ใดๆ ยังคงแสดงข้อผิดพลาด ให้ดำเนินกระบวนการนี้ซ้ำจนกว่าค่าทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข คุณจะไม่สามารถใช้เมตาฟิลด์ของคุณได้จนกว่าค่าทั้งหมดจะตรงกับคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

หากคุณไม่สามารถแก้ไขค่าที่ไม่ถูกต้องได้ทันที คำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่มีค่าที่ไม่ถูกต้องจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ต้องมีการแก้ไขในหน้าคำจำกัดความเมตาฟิลด์ คุณสามารถคลิกที่ “ดูเมตาฟิลด์ที่ไม่ถูกต้อง” เพื่อกลับไปยังเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี