การโอนย้ายเมตาฟิลด์

หากคุณต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบยืนยันไปยังชุดเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ คุณสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ของคุณไปยังคำจำกัดความได้ เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ กฎการตรวจสอบความถูกต้องที่คุณระบุจะป้องกันไม่ให้คุณหรือแอปของคุณเพิ่มค่าที่ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ของคุณได้โดยการสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองให้ชุดเมตาฟิลด์ที่มีเนมสเปซและคีย์เฉพาะ คุณสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ไปยังเนื้อหาได้แทบทุกประเภท ยกเว้นไฟล์ การอ้างอิง และค่า true หรือ false หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคำอธิบายแบบปรับแต่งเองให้ดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

คุณจะสามารถเพิ่มคำจำกัดความได้เฉพาะสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่มีเนมสเปซและคีย์ที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเท่านั้น หากเนมสเปซและคีย์ของคุณมีอักขระพิเศษอยู่ด้วย คุณก็จะไม่สามารถโอนย้ายชุดเมตาฟิลด์นั้นไปยังคำจำกัดความได้

สร้างคำจำกัดความสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่ยังไม่มีคำจำกัดความ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. เลือกส่วนของร้านค้าของคุณที่คุณต้องการเพิ่มเมต้าฟิลด์ ตัวอย่างเช่น สินค้า
 3. คลิกเมตาฟิลด์ที่ไม่มีคำอธิบายจากนั้นคลิก “เพิ่มคำอธิบาย” ถัดจากเนมสเปซและคีย์ที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบาย
 4. ตรวจสอบเมตาฟิลด์ตัวอย่าง เพื่อระบุประเภทและกฎการตรวจสอบยืนยันที่ถูกต้องของเนมสเปซและคีย์ หากต้องการแสดงค่าตัวอย่างเพิ่มเติม ให้คลิก “ดูเพิ่มเติม
 5. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

  1. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับคำจำกัดความของคุณ
  2. ตัวเลือกเพิ่มเติม: ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ
 6. คลิกที่ “เลือกประเภทเนื้อหา” จากนั้นให้เลือกประเภทเนื้อหาที่ตรงกับค่าเมตาฟิลด์ของคุณที่สุดจากรายการ

 7. กําหนดค่าประเภทเนื้อหาและข้อมูลการตรวจสอบยืนยันโดยขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. หากประเภทเนื้อหามีตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติม ให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ประเภทของหน่วยการวัด
  2. ในส่วนการตรวจสอบยืนยัน ให้กําหนดค่ากฎเพิ่มเติมสำหรับคำจำกัดความของคุณ
 8. คลิกที่ “บันทึก

 9. ตรวจสอบผลลัพธ์ของการตรวจสอบยืนยัน จากนั้นคลิกที่ “บันทึกแล้วดําเนินการต่อ

หากค่าเมตาฟิลด์ใดๆ ไม่ตรงกับคำจำกัดความใหม่ของคุณ คุณจำเป็นต้องแก้ไขค่าเมตาฟิลด์ของคุณ หลังจากที่คุณบันทึกคำจำกัดความแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของการตรวจสอบยืนยันใดๆ

แก้ไขเมตาฟิลด์ที่ไม่มีคำจำกัดความ

เมตาฟิลด์จากภายนอกจากแอปสามารถย้ายไปยัง Shopify admin ของคุณได้ แต่จะถูกซ่อนไว้ คุณสามารถแก้ไขเมตาฟิลด์เหล่านี้ได้จากหน้าแหล่งข้อมูลที่เมตาฟิลด์ดังกล่าวปรากฏ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แหล่งข้อมูลที่มีเมตาฟิลด์ที่โอนย้ายแล้ว
 2. เลื่อนลงไปที่ ส่วนเมตา ฟิลด์
 3. คลิก แสดงทั้งหมด
 4. คลิกบรรทัดเมตาฟิลด์ของคำจำกัดความที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นเพิ่มค่า
 5. คลิกที่ “บันทึก

หากคุณไม่สามารถดูส่วนเมตาฟิลด์ในหน้าแหล่งข้อมูลได้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเมตาฟิลด์อยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการ คุณไม่สามารถดูเมตาฟิลด์ในแหล่งข้อมูลของคุณโดยไม่มีการสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งรายการได้

ขั้นตอนถัดไปหลังจากเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์

หลังจากที่คุณเพิ่มคำจำกัดความสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ คุณจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี