การโอนย้ายเมตาฟิลด์

หากคุณต้องการเพิ่มกฎการตรวจสอบยืนยันไปยังชุดเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ คุณสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ที่ไม่มีโครงสร้างของคุณไปยังคำจำกัดความได้ เมื่อคุณสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่มีอยู่ กฎการตรวจสอบยืนยันที่คุณระบุจะป้องกันไม่ให้คุณหรือแอปของคุณเพิ่มค่าที่ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ที่ไม่มีโครงสร้างของคุณได้ด้วยการสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเองให้ชุดเมตาฟิลด์ที่มีเนมสเปซและคีย์เฉพาะ คุณสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ไปยังเนื้อหาได้แทบทุกประเภท ยกเว้นไฟล์ การอ้างอิง และค่า true หรือ false หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคำจำกัดความแบบกำหนดเอง ให้ดูที่แหล่งข้อมูลต่อไปนี้

คุณจะสามารถเพิ่มคำจำกัดความได้เฉพาะสำหรับชุดเมตาฟิลด์ที่มีเนมสเปซและคีย์ที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเท่านั้น หากเนมสเปซและคีย์ของคุณมีอักขระพิเศษอยู่ด้วย คุณก็จะไม่สามารถโอนย้ายชุดเมตาฟิลด์นั้นไปยังคำจำกัดความได้

สร้างคำจำกัดความของชุดเมตาฟิลด์ที่ไม่มีโครงสร้าง

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. เลือกส่วนของร้านค้าของคุณที่คุณต้องการเพิ่มเมต้าฟิลด์ ตัวอย่างเช่น เมตาฟิลด์สินค้า
 3. คลิก “เพิ่มคำจำกัดความ” ที่อยู่ถัดจากเนมสเปซและคีย์ที่คุณต้องการเพิ่มคำจำกัดความ
 4. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ

  1. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อสำหรับคำจำกัดความของคุณ
  2. ตัวเลือกเพิ่มเติม: ในช่องคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ
 5. คลิก “เลือกประเภท” จากนั้นให้เลือกประเภทเนื้อหาที่ตรงกับค่าเมตาฟิลด์ของคุณที่สุดจากรายการ

 6. กําหนดค่าประเภทเนื้อหาและข้อมูลการตรวจสอบยืนยันโดยขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. หากประเภทเนื้อหามีตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติม ให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ประเภทของหน่วยการวัด
  2. ในส่วนการตรวจสอบยืนยัน ให้กําหนดค่ากฎเพิ่มเติมสำหรับคำจำกัดความของคุณ
 7. คลิกที่ “บันทึก

 8. ตรวจสอบผลลัพธ์ของการตรวจสอบยืนยัน จากนั้นคลิกที่ “บันทึกแล้วดําเนินการต่อ

หากค่าเมตาฟิลด์ใดๆ ไม่ตรงกับคำจำกัดความใหม่ของคุณ คุณจำเป็นต้องแก้ไขค่าเมตาฟิลด์ของคุณ หลังจากที่คุณบันทึกคำจำกัดความแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของการตรวจสอบยืนยันใดๆ

แก้ไขเมตาฟิลด์ที่ไม่มีโครงสร้าง

คุณสามารถโอนย้ายเมตาฟิลด์ภายนอกจากแอปไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ แต่ระบบจะซ่อนเมตาฟิลด์ดังกล่าวไว้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. เลือกส่วนของร้านค้าของคุณที่คุณต้องการเพิ่มเมต้าฟิลด์ ตัวอย่างเช่น เมตาฟิลด์สินค้า
 3. คลิก “ดูเมตาฟิลด์ที่ไม่มีโครงสร้าง” หรือหากคุณมีตัวเลือกอื่นที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่ “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “เมตาฟิลด์ที่ไม่มีโครงสร้าง” หากดูเมตาฟิลด์ที่ไม่มีโครงสร้างไม่สามารถใช้งานได้แสดงว่าร้านค้าของคุณไม่มีเมตาฟิลด์ที่ไม่มีโครงสร้าง
 4. คลิกบรรทัดเมตาฟิลด์ของคำจำกัดความที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นเพิ่มค่า
 5. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนถัดไปหลังจากเพิ่มคำจำกัดความเมตาฟิลด์

หลังจากที่คุณเพิ่มคำจำกัดความสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณ คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นได้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี