ส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์

คำจำกัดความเมตาฟิลด์จะใช้เพื่อระบุว่าเมตาฟิลด์ดังกล่าวมีผลใช้กับส่วนใดในร้านค้าของคุณและค่าใดที่เมตาฟิลด์จะสามารถมีได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์ก่อนที่คุณจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

คำจำกัดความเมตาฟิลด์มีส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ชื่อ ซึ่งใช้เพื่อระบุเมตาฟิลด์ในส่วน Shopify admin
  • คีย์ ซึ่งใช้เพื่อจัดกลุ่มเมตาฟิลด์สำหรับส่วนใดส่วนของร้านค้า เป็นต้น
  • คำอธิบาย (ไม่บังคับ) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับค่าที่จะป้อนในเมตาฟิลด์
  • ประเภท เช่น ข้อความ ไฟล์ หรือ URL
  • การตรวจสอบยืนยัน (ไม่บังคับ) เช่น ขีดจํากัดจำนวนอักขระ หรือค่าขั้นต่ำสุดและสูงสุด

ตัวอย่างเช่น คำจำกัดความเมตาฟิลด์ของวันหมดอายุสินค้าอาจมีคีย์ของ products.expiration_date ค่าของ Date และคำอธิบายของ Enter the date in the format YYYY/MM/DD โดยการตรวจสอบยืนยันอาจระบุว่าเฉพาะค่าวันที่ระหว่าง 2021/07/01 ถึง 2025/12/31 เท่านั้นที่ถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความของเมตาฟิลด์ โปรดดูที่ตารางต่อไปนี้หรือตรวจสอบเอกสารประกอบสำหรับผู้พัฒนาเกี่ยวกับเมตาฟิลด์

ส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์
ชื่อ คำอธิบาย
เนมสเปซและคีย์

เนมสเปซกับคีย์จะรวมกันสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณขึ้นมา โดยเนมสเปซกับคีย์ต่างๆ จะคั่นด้วย . และจะใช้ได้เฉพาะตัวอักขระ ตัวเลข เส้นใต้ (_) และยัติภังค์ (-)

คุณสามารถใช้เนมสเปซเพื่อจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน แต่ชุดของการผสมผสานเนมสเปซและคีย์แต่ละชุดจะต้องไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เนมสเปซ products เพื่อจัดกลุ่มคีย์ expiration_date และ rating สำหรับเมตาฟิลด์สินค้าของคุณ

คำจำกัดความมาตรฐานจะใช้เนมสเปซและคีย์แบบมาตรฐาน ในขณะที่คำจำกัดความแบบปรับแต่งเองจะใช้เนมสเปซและคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่คุณสามารถแก้ไขได้

มูลค่า

ประเภทและรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่ในเมตาฟิลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อความธรรมดา URL หรือจํานวนเต็ม

เมตาฟิลด์สามารถรับได้เฉพาะค่าที่รองรับสำหรับประเภทเนื้อหาของเมตาฟิลด์นั้นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่รองรับสำหรับประเภทของเมตาฟิลด์ทั่วไป ให้ดูที่ประเภทเนื้อหาและค่าของเมตาฟิลด์

คำอธิบาย (ไม่บังคับ) คำอธิบายของเมตาฟิลด์ช่วยให้คุณป้อนค่าที่ถูกต้อง โดยคำอธิบายจะแสดงบนหน้า Shopify admin ที่คุณเพิ่มค่าให้กับเมตาฟิลด์ของคุณ
การตรวจสอบยืนยัน (ไม่บังคับ) การตั้งค่าที่คุณสามารถกําหนดค่าเพื่อจํากัดค่าที่เมตาฟิลด์ของคุณสามารถมีได้ คุณสามารถตั้งค่าต่ำสุดและสูงสุด หรือใช้นิพจน์ทั่วไปเพื่อควบคุมช่วงของค่าที่ยอมรับได้ให้กับเมตาฟิลด์ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี