ส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์

คำจำกัดความเมตาฟิลด์จะใช้เพื่อระบุว่าเมตาฟิลด์ดังกล่าวมีผลใช้กับส่วนใดในร้านค้าของคุณและค่าใดที่เมตาฟิลด์จะสามารถมีได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์ก่อนที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

คำจำกัดความเมตาฟิลด์มีส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ: ใช้เพื่อระบุเมตาฟิลด์ในส่วนผู้ดูแล Shopify เช่น Color
 • เนมสเปซและคีย์: ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณคุณสามารถใช้เนมสเปซเพื่อจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันได้ แต่เนมสเปซและคีย์แต่ละรายการจะต้องไม่ซ้ำกันตัวอย่างคือ custom.color
 • คำอธิบาย (ไม่บังคับ): ช่วยให้คุณใส่ข้อมูลอธิบายได้ เช่น ค่าที่ต้องป้อนสำหรับเมตาฟิลด์
 • ประเภท: ประเภทข้อมูลที่เมตาฟิลด์จัดเก็บ เช่น ข้อความ ไฟล์ หรือ URL
 • หมวดหมู่ (ในคำจำกัดความของเมตาฟิลด์สินค้ามาตรฐานเท่านั้น): หมวดหมู่สินค้ามาตรฐานที่เมตาฟิลด์สินค้ามาตรฐานมีความเกี่ยวข้อง
 • กฎการตรวจสอบยืนยัน (ไม่บังคับ): กฎสำหรับอินพุตค่า เช่น ขีดจํากัดจำนวนอักขระ หรือค่าขั้นต่ำสุดและสูงสุด
 • ตัวเลือก: ตำแหน่งที่นำเมตาฟิลด์ไปใช้งานได้
  • สิทธิ์การเข้าถึง: คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงเมตาฟิลด์ไปยังหน้าร้านได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์ได้ในธีมของคุณโดยใช้แหล่งข้อมูลแบบไดนามิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึง
  • ฟีเจอร์: ใช้เป็นตัวกรองส่วนผู้ดูแลระบบที่ช่วยให้คุณใช้เมตาฟิลด์เพื่อกรองการค้นหาสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองสินค้าของคุณ การใช้ในคอลเลกชันอัตโนมัติจะช่วยให้คุณใช้เมตาฟิลด์เพื่อสร้างคอลเลกชันอัตโนมัติได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชันอัตโนมัติโดยเมตาฟิลด์

ตัวอย่างเช่น คำจำกัดความเมตาฟิลด์ของวันหมดอายุสินค้าอาจมีคีย์ของ products.expiration_date ค่าของ Date และคำอธิบายของ Enter the date in the format YYYY/MM/DD โดยการตรวจสอบยืนยันอาจระบุว่าเฉพาะค่าวันที่ระหว่าง 2025/07/01 ถึง 2030/12/31 เท่านั้นที่ถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความของเมตาฟิลด์ โปรดดูที่ตารางต่อไปนี้หรือตรวจสอบเอกสารประกอบสำหรับผู้พัฒนาเกี่ยวกับเมตาฟิลด์

ส่วนต่างๆ ของคำจำกัดความเมตาฟิลด์
ชื่อ คำอธิบาย
เนมสเปซและคีย์

เนมสเปซกับคีย์จะรวมกันสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเมตาฟิลด์ของคุณขึ้นมา โดยเนมสเปซกับคีย์ต่างๆ จะคั่นด้วย . และจะใช้ได้เฉพาะตัวอักขระ ตัวเลข เส้นใต้ (_) และยัติภังค์ (-)

คุณสามารถใช้เนมสเปซเพื่อจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน แต่ชุดของการผสมผสานเนมสเปซและคีย์แต่ละชุดจะต้องไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เนมสเปซ products เพื่อจัดกลุ่มคีย์ expiration_date และ rating สำหรับเมตาฟิลด์สินค้าของคุณ

คำจำกัดความมาตรฐานจะใช้เนมสเปซและคีย์แบบมาตรฐาน ในขณะที่คำจำกัดความแบบปรับแต่งเองจะใช้เนมสเปซและคีย์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่คุณสามารถแก้ไขได้

มูลค่า

ประเภทและรูปแบบของข้อมูลที่มีอยู่ในเมตาฟิลด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อความธรรมดา URL หรือจํานวนเต็ม

เมตาฟิลด์สามารถรับได้เฉพาะค่าที่รองรับสำหรับประเภทเนื้อหาของเมตาฟิลด์นั้นๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าที่รองรับสำหรับประเภทของเมตาฟิลด์ทั่วไป ให้ดูที่ประเภทเนื้อหาและค่าของเมตาฟิลด์

คำอธิบาย (ไม่บังคับ) คำอธิบายของเมตาฟิลด์ช่วยให้คุณป้อนค่าที่ถูกต้องโดยคำอธิบายจะแสดงบนหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ที่คุณเพิ่มค่าให้กับเมตาฟิลด์ของคุณ
การตรวจสอบยืนยัน (ไม่บังคับ) การตั้งค่าที่คุณสามารถกําหนดค่าเพื่อจํากัดค่าที่เมตาฟิลด์ของคุณสามารถมีได้ คุณสามารถตั้งค่าต่ำสุดและสูงสุด หรือใช้นิพจน์ทั่วไปเพื่อควบคุมช่วงของค่าที่ยอมรับได้ให้กับเมตาฟิลด์ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี