Meta alan tanımının bölümleri

Meta alan tanımları, meta alanın mağazanızın hangi bölümüne uygulandığını ve meta alanın hangi değerlere sahip olabileceğini belirtir. Aşağıdaki görevleri gerçekleştirmeden önce meta alan tanımı bölümlerini anladığınızdan emin olun:

Meta alan tanımları aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Ad: Shopify yöneticinizde meta alanı tanımlamak için kullanılır (ör. Color).
 • Ad alanı ve anahtar: Meta alanınızın benzersiz tanımlayıcısı. Benzer meta alanları bir arada gruplamak için bir ad alanı kullanabilirsiniz, ancak her ad alanı ve anahtarın benzersiz olması gerekir. Örnek: custom.color.
 • Açıklama (isteğe bağlı): Meta alan için hangi değerlerin girileceği gibi açıklayıcı bilgiler eklemenize olanak sağlar.
 • Tür: Meta alanda depolanan veri türü (ör. metin, dosya veya URL).
 • Kategoriler (yalnızca standart ürün meta alanı tanımlarında): Standart ürün meta alanının ilişkili olduğu standart ürün kategorileridir.
 • Doğrulamalar (isteğe bağlı): Karakter sınırları veya minimum ve maksimum değerler gibi, değer girişlerine yönelik kurallar.
 • Seçenekler: Meta nesnenin kullanılabildiği yer.
  • Erişim: Vitrinlere meta alan erişimi verebilirsiniz. Böylece dinamik kaynaklar kullanılarak meta alanı temanıza bağlayabilirsiniz. Erişim hakkında daha fazla bilgi edinin.
  • Özellikler: Yöneticide filtre olarak kullan seçeneği, Shopify yöneticisinde ürün aramalarını filtrelemek için meta alanı kullanmanıza olanak tanır. Ürünlerinizi filtreleme hakkında daha fazla bilgi edinin. Otomatik koleksiyonlarda kullan seçeneği, otomatik koleksiyon oluşturmak için meta alan kullanmanıza olanak tanır. Meta alan yoluyla oluşturulan otomatik koleksiyonlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örneğin, ürün son kullanma tarihi için meta alanında products.expiration_date anahtarı, Tarih değeri, Tarihi YYYY/AA/GG biçiminde girin açıklaması olabilir. Bu alanın doğrulamaları yalnızca 2025/07/01 ve 2030/12/31 arasındaki tarih değerlerinin geçerli olduğunu belirtebilir.

Meta alan tanımı bölümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya veya Meta alanlara ilişkin geliştirici belgelerine bakın.

Meta alan tanımının bölümleri
Ad Açıklama
Ad alanı ve anahtar

Ad alanı, anahtar ile birlikte meta alanınız için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturur. Bir . ile ayrılır ve yalnızca harf, sayı, alt çizgi (_) ve kısa çizgi (-) içerebilirler.

Benzer meta alanları birlikte gruplamak için ad alanını kullanabilirsiniz ancak her ad alanı ve anahtar kombinasyonu benzersiz olmalıdır. Örneğin, ürün meta alanlarınız için sona erme tarihi ve puan anahtarlarını gruplamak istiyorsanız ad alanı ürünlerini kullanabilirsiniz.

Standart tanımlar, standartlaştırılmış alan adları ve anahtarlar kullanırken özel tanımlar, otomatik oluşturulmuş alan adları ve düzenleyebileceğiniz anahtarlar kullanır.

Değer

Meta alanınızdaki bilgilerin türü ve biçimi. Örneğin, düz metin, URL veya tam sayı.

Meta alanlarda içerik türleri için yalnızca desteklenen değerler kabul edilir. Meta alanların yaygın türlerine ilişkin desteklenen değerler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Meta alan içerik türleri ve değerleri bölümüne bakın.

Açıklama (isteğe bağlı) Meta alanın, doğru değerleri girmenize yardımcı olacak açıklaması. Açıklama, meta alanınıza değer eklediğiniz Shopify yöneticisi sayfasında görüntülenir.
Doğrulama (isteğe bağlı) Meta alanınızdaki değerleri sınırlandırmak için yapılandırabileceğiniz bir ayar. Meta alanınızda kabul edilen değer aralığını kontrol etmek için minimum ve maksimum değerler belirleyebilir veya normal ifadeler kullanabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene