Metakenttämääritelmän osat

Metakentän määritelmät määrittävät, mihin kauppasi osaan metakenttää sovelletaan ja mitä arvoja metakentällä voi olla. Varmista, että ymmärrät metakentän määritelmän osat, ennen kuin:

Metakenttämääritelmissä on seuraavat osat:

  • nimi, jota käytetään metakentän tunnistamiseen Shopify Adminissa
  • avain esimerkiksi metakenttien ryhmittelemiseen kauppasi tiettyjä osia varten
  • kuvaus (valinnainen), kuten tiedot siitä, mitä arvoja metakenttään syötetään.
  • tyyppi, kuten teksti, tiedosto tai URL-osoite
  • validoinnit (valinnainen), kuten merkkirajat tai vähimmäis- ja enimmäisarvot

Esimerkiksi tuotteen vanhenemispäivän metakenttämääritelmässä voi olla avain products.expiration_date, arvo Päivämäärä ja kuvaus Anna päivämäärä muodossa VVVV/KK/PP. Validoinnissa voidaan määrittää, että vain päivämäärien 2021/07/01 ja 2025/12/31 välillä olevat päivämäärät ovat kelvollisia.

Saat lisätietoja metakentän määritelmän osista seuraavassa taulukossa tai tutustumalla metakenttiä käsitteleviin kehittäjän ohjeisiin.

Metakenttämääritelmän osat
Nimi Oikeuksien kuvaus
Nimiavaruus ja avain

Nimiavaruus ja avain yhdessä luovat metakentälle yksilöllisen tunnisteen. Ne erotetaan pisteellä (.) ja voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita sekä alaviivan (_) ja tavuviivan (-).

Voit ryhmitellä samankaltaisia metakenttiä nimiavaruuden avulla, mutta jokaisen nimiavaruuden ja avaimen yhdistelmän on oltava ainutkertainen. Voit esimerkiksi käyttää nimiavaruutta tuotteet ryhmitelläksesi avaimet voimassaolon päättymispäivä ja luokitus tuotteidesi metakenttiä varten.

Vakiomääritelmissä käytetään standardoituja nimiavaruuksia ja avaimia, kun taas mukautetuissa määritelmissä käytetään automaattisesti luotuja nimiavaruuksia ja avaimia, joita voit muokata.

Arvo

Tämä on metakentässäsi olevien tietojen tyyppi ja muoto. Esimerkiksi pelkkä teksti, URL-osoite tai kokonaisluku.

Metakenttiin voi syöttää vain sisältötyypin mukaisesti tuettuja arvoja. Lisätietoa yleisten metakenttien tuetuista arvoista löydät kohdasta Metakenttien sisältötyypit ja arvot.

Kuvaus (valinnainen) Metakentän kuvaus auttaa sinua syöttämään oikeat arvot. Kuvaus näkyy Shopify Adminin sivulla, jossa lisäät metakenttääsi arvoja.
Validointi (valinnainen) Tämä on asetus, jonka voit määrittää rajoittamaan metakenttäsi arvoja. Voit asettaa vähimmäis- ja enimmäisarvot tai käyttää säännöllisiä lausekkeita, joiden avulla voit hallita metakentän hyväksyttyjen arvojen vaihteluväliä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi