Metakenttämääritelmän osat

Metakentän määritelmät määrittävät, mihin kauppasi osaan metakenttää sovelletaan ja mitä arvoja metakentällä voi olla. Varmista, että ymmärrät metakentän määritelmän osat, ennen kuin:

Metakenttämääritelmien osat ovat:

 • Nimi: käytetään metakentän tunnistamiseen Shopify Adminissa, esimerkiksi Color.
 • Nimiavaruus ja avain: metakentän yksilöllinen tunniste. Nimiavaruuden avulla voit ryhmitellä samanlaisia metakenttiä yhteen, mutta jokaisen nimiavaruuden ja avaimen täytyy olla yksilöllinen. Esimerkiksi: custom.color.
 • Kuvaus (valinnainen): mahdollistaa kuvailevien tietojen lisäämisen, kuten tietoja siitä, mitä arvoja metakenttään syötetään.
 • Tyyppi: metakenttien säilyttämät tietotyypit kuten teksti, tiedosto tai URL-osoite.
 • Luokat (koskee vain vakiomuotoisia metakenttien määritelmiä): Vakiomuotoiset tuoteluokat, joihin vakiomuotoinen tuotteen metakenttä liittyy.
 • Validointi (valinnainen): arvojen syötettä koskevat säännöt, kuten merkkirajat tai vähimmäis- ja enimmäisarvot.
 • Vaihtoehdot: missä metakenttä on käytettävissä.
  • Pääsy: Voit antaa metakentälle pääsyn myyntipaikkoihin. Tämä tarkoittaa, että metakenttä voidaan yhdistää teemaasi dynaamisia lähteitä käyttämällä. Lue lisää pääsystä.
  • Ominaisuudet: Käytä suodattimena adminissa -ominaisuuden avulla voit suodattaa tuotehakuja Shopify adminissa metakentän avulla. Lue lisää tuotteidesi suodattamisesta. Käytä automatisoiduissa kokoelmissa -valinta mahdollistaa automatisoidun kokoelman luomisen metakentän avulla. Lue lisää metakentillä varustetuista automatisoiduista kokoelmista.

Esimerkiksi tuotteen vanhenemispäivän metakenttämääritelmässä voi olla avain products.expiration_date, arvo Päivämäärä ja kuvaus Anna päivämäärä muodossa VVVV/KK/PP. Validoinnissa voidaan määrittää, että vain päivämäärien 2025/07/01 ja 2030/12/31 välillä olevat päivämäärät ovat kelvollisia.

Saat lisätietoja metakentän määritelmän osista seuraavassa taulukossa tai tutustumalla metakenttiä käsitteleviin kehittäjän ohjeisiin.

Metakenttämääritelmän osat
Nimi Oikeuksien kuvaus
Nimiavaruus ja avain

Nimiavaruus ja avain yhdessä luovat metakentälle yksilöllisen tunnisteen. Ne erotetaan pisteellä (.) ja voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita sekä alaviivan (_) ja tavuviivan (-).

Voit ryhmitellä samankaltaisia metakenttiä nimiavaruuden avulla, mutta jokaisen nimiavaruuden ja avaimen yhdistelmän on oltava ainutkertainen. Voit esimerkiksi käyttää nimiavaruutta tuotteet ryhmitelläksesi avaimet voimassaolon päättymispäivä ja luokitus tuotteidesi metakenttiä varten.

Vakiomääritelmissä käytetään standardoituja nimiavaruuksia ja avaimia, kun taas mukautetuissa määritelmissä käytetään automaattisesti luotuja nimiavaruuksia ja avaimia, joita voit muokata.

Arvo

Tämä on metakentässäsi olevien tietojen tyyppi ja muoto. Esimerkiksi pelkkä teksti, URL-osoite tai kokonaisluku.

Metakenttiin voi syöttää vain sisältötyypin mukaisesti tuettuja arvoja. Lisätietoa yleisten metakenttien tuetuista arvoista löydät kohdasta Metakenttien sisältötyypit ja arvot.

Kuvaus (valinnainen) Metakentän kuvaus auttaa sinua syöttämään oikeat arvot. Kuvaus näkyy Shopify Adminin sivulla, jossa lisäät metakenttääsi arvoja.
Validointi (valinnainen) Tämä on asetus, jonka voit määrittää rajoittamaan metakenttäsi arvoja. Voit asettaa vähimmäis- ja enimmäisarvot tai käyttää säännöllisiä lausekkeita, joiden avulla voit hallita metakentän hyväksyttyjen arvojen vaihteluväliä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi