Dele af en definition for et metafelt

Definitioner for metafelter specificerer, hvilken del af din butik som et metafelt gælder for, og hvilke værdier metafeltet kan have. Sørg for, at du forstår delene af definitionen for et metafelt, før du udfører følgende opgaver:

Definitioner for metafelter består af følgende dele:

  • navn, som bruges til at identificere metafeltet i Shopify-administratoren
  • Nøgle, f.eks. til gruppering af metafelter for specifikke dele af din butik
  • Beskrivelse (valgfrit), som f.eks. oplysninger om, hvilke oplysninger der skal angives i metafeltet
  • type, som f.eks. tekst, fil eller webadresse
  • valideringsregler (valgfrit), som f.eks. tegngrænser eller minimum- og maksimumværdier

En definition for et metafelt med produkters udløbsdato kan f.eks. have nøglen products.expiration_date, en værdi på Dato og en beskrivelse på Angiv datoen i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Feltets valideringsregler kan specificere, at det kun er datoværdier mellem 2021/07/01 og 2025/12/31, der er gyldige.

Få mere at vide om delene af definitioner for metafelter ved hjælp af følgende tabel eller ved at gennemgå udviklerdokumentationen for Metafelter.

Dele af en definition for et metafelt
Navn Beskrivelse
Navneområde og nøgle

Navneområdet og nøglen udgør tilsammen et entydigt id for dit metafelt. De adskilles med et ., og de må kun indeholde bogstaver, tal, understregningstegn (_) og bindestreger (-).

Du kan bruge et navneområde til at gruppere lignende metafelter, men alle kombinationer af et navneområde og en nøgle skal være unik. Du kan f.eks. bruge navneområdet produkter til at gruppere nøglerne expiration_date og bedømmelse for dine metafelter for produkter.

Standarddefinitionen bruger standardiserede navneområder og nøgler, mens tilpassede definitioner bruger automatisk genererede navneområder og nøgler, som du kan redigere.

Værdi

Typen og formatet på de oplysninger, som metafeltet indeholder. Det kan f.eks. være almindelig tekst, en webadresse eller et heltal.

Metafelter kan kun acceptere understøttede værdier for deres indholdstype. Få mere at vide om understøttede værdier for almindelige typer af metafelter under Metafelter – indholdstyper og værdier.

Beskrivelse (valgfri) En beskrivelse af metafeltet, som hjælper dig med at angive de korrekte værdier. Beskrivelsen vises på siden i Shopify-administratoren, hvor du angiver værdierne for dine metafelter.
Validering (valgfrit) En indstilling, som du kan konfigurere for at begrænse de værdier, som metafelterne kan indeholde. Du kan angive minimums- og maksimumværdier. Du kan også bruge almindelige udtryk til at styre intervallet af accepterede værdier for metafelterne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis