Dele af en definition for et metafelt

Definitioner af metafelter fungerer som skabeloner, der angiver hvilken del af din butik, som metafeltet gælder for, og hvilke værdier som metafeltet kan have. Sørg for, at du forstår delene af definitionen for et metafelt, før du udfører følgende opgaver:

Definitioner for metafelter består af følgende dele:

 • Navn: bruges til at identificere metafeltet i din Shopify-administrator, såsom Color.
 • Navneområde og nøgle: den unikke identifikator for dit metafelt. Du kan bruge et navneområde til at gruppere lignende metafelter, men hvert navneområde og hver nøgle skal være unik. Et eksempel er custom.color.
 • Beskrivelse (valgfrit): Gør det muligt for dig at inkludere beskrivende oplysninger, f.eks. hvilke værdier der skal indtastes for metafeltet.
 • Type: den type data, som metafeltet lagrer, f.eks. tekst, fil eller webadresse.
 • Kategorier (kun på standardmetafeltdefinitioner for produkter): De standardproduktkategorier, som metafeltet for standardprodukter er knyttet til.
 • Valideringer (valgfrit): reglerne for input i værdierne, f.eks. grænse for antal tegn eller minimum- og maksimumværdier.
 • Valgmuligheder: Hvor metafeltet kan bruges.
  • Adgang: Du kan give metafeltet adgang til butikslayout. Det betyder, at metafeltet kan knyttes til dit tema ved hjælp af dynamiske kilder. Få mere at vide om adgang.
  • Funktioner: Brug som filter i administratoren giver dig mulighed for at bruge metafeltet til at filtrere produktsøgninger i Shopify-administratoren. Få mere at vide om filtrering af dine produkter. Brug i automatiserede kollektioner giver dig mulighed for at bruge metafeltet til at oprette en automatiseret kollektion. Få mere at vide om automatiserede kollektioner efter metafelt.

En definition for et metafelt med produkters udløbsdato kan f.eks. have nøglen products.expiration_date, en værdi på Dato og en beskrivelse på Angiv datoen i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Feltets valideringsregler kan specificere, at det kun er datoværdier mellem 2025/07/01 og 2030/12/31, der er gyldige.

Få mere at vide om delene af definitioner for metafelter ved hjælp af følgende tabel eller ved at gennemgå udviklerdokumentationen for Metafelter.

Dele af en definition for et metafelt
Navn Beskrivelse
Navneområde og nøgle

Navneområdet og nøglen udgør tilsammen et entydigt id for dit metafelt. De adskilles med et ., og de må kun indeholde bogstaver, tal, understregningstegn (_) og bindestreger (-).

Du kan bruge et navneområde til at gruppere lignende metafelter, men alle kombinationer af et navneområde og en nøgle skal være unik. Du kan f.eks. bruge navneområdet produkter til at gruppere nøglerne expiration_date og bedømmelse for dine metafelter for produkter.

Standarddefinitionen bruger standardiserede navneområder og nøgler, mens tilpassede definitioner bruger automatisk genererede navneområder og nøgler, som du kan redigere.

Værdi

Typen og formatet på de oplysninger, som metafeltet indeholder. Det kan f.eks. være almindelig tekst, en webadresse eller et heltal.

Metafelter kan kun acceptere understøttede værdier for deres indholdstype. Få mere at vide om understøttede værdier for almindelige typer af metafelter under Metafelter – indholdstyper og værdier.

Beskrivelse (valgfri) En beskrivelse af metafeltet, som hjælper dig med at angive de korrekte værdier. Beskrivelsen vises på siden i Shopify-administrator, hvor du angiver værdierne for dine metafelter.
Validering (valgfrit) En indstilling, som du kan konfigurere for at begrænse de værdier, som metafelterne kan indeholde. Du kan angive minimums- og maksimumværdier. Du kan også bruge almindelige udtryk til at styre intervallet af accepterede værdier for metafelterne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis