Metafelter – indholdstyper og værdier

Hver type metafelt accepterer en række understøttede værdier for forskellige brugsscenarier. Få flere oplysninger om følgende ved hjælp af tabellen med almindelige indholdstyper for metafelter:

 • Understøttede værdier for alle typer af metafelter
 • Eksempler på brugsscenarier for alle typer af metafelter
 • hvis indholdstypen kan bruges som en liste over metafelter

Få mere at vide under udviklerdokumentationen for Metafelter.

Almindelige indholdstyper for metafelter
Indholdstype Beskrivelse Typen kan bruges på en liste Eksempel
Dato Understøtter datoværdier i formatet ISO 8601 uden en tidszone. Ja Tilføj produkters udløbsdatoer, ordrers leveringsdatoer eller kunders fødselsdatoer.
Dato og klokkeslæt Understøtter datoværdier i formatet ISO 8601 og tidsværdier i UTC. Ja Tilføj datoer for produktudgivelser eller events i forbindelse med udgivelse.
Vægt Understøtter både hele tal og decimalværdier. Vægt bruger enten metriske eller britiske måleenheder. Ja Tilføj vægt på produkter eller ingredienser, som f.eks. sukker i gram.
Mængde Understøtter både hele tal og decimalværdier. Volumen bruger enten metriske eller britiske måleenheder. Ja Tilføj volumenkapacitet på en vandflaske.
Mål Understøtter både hele tal og decimalværdier. Målet bruger enten metriske eller britiske måleenheder. Ja Tilføj højde på kasser eller længde på produkter, som f.eks. længde på et tørklæde.
Heltal Heltalsværdier skal være i intervallet -4.611.686.018.427.387.904 til 4.611.686.018.427.387.903. Ja Tilføj sidetal for bøger.
AET Decimalværdier skal være i intervallet +/-9999999999999,999999999 med op til 13 cifre før decimaltegnet og op til 9 cifre efter tegnet. Ja Tilføj vægt i karat for et smykke.
Filreference

Understøtter upload af en enkelt fil i ét af følgende formater:

 • Billeder
  • Billeder skal være mindre end 20 MB. Accepterede formater: JPEG, PNG, WEBP, HEIC og GIF.
  • Gengives som et billede, når de bruges i temaindstillingerne.
 • Videoer
  • Videoer skal være mindre end 1 GB og kortere end 10 minutter. Accepterede formater: MOV og MP4.
  • Gengives som en video, når de bruges i temaindstillingerne for videotype. Kan ændres tilbage til et billede, når de bruges i indstillingerne for billedtype.
 • alle filtyper
  • Generiske filer skal være mindre end 20 MB.
  • Gengives som et link, der kan downloades, i temaer.

Se de understøttede filtyper Krav til filformater.

Ja Tilføj en PDF-fil med samlevejledninger.
Sidereference Giver dig mulighed for at linke til en eksisterede side. Understøtter tilknytning til en enkel eller flere sider på en liste over metafelter. Ja Indsæt din politikside eller en detaljeret plejevejledning til produkter i din webshop.
Produktreference Understøtter tilknytning til et enkelt eller flere produkter på en liste over metafelter. Ja Gem og vis udvalgte produkter på produktsider eller kollektionssider i din webshop.
Reference til produktvarianter Understøtter tilknytning til en enkelt produktvariant. Ja Gem og vis andre tøjartikler i samme farve på produktsiderne i din webshop.
Kollektionsreference Giver dig mulighed for at linke til en eksisterende kollektion. Understøtter link til en enkelt eller flere kollektioner på en metafeltliste. Ja Medtag en kollektion med "Fuldend looket" for modeprodukter i din webshop.
Enkelt tekstlinje

Understøtter almindelig tekst uden linjeskift.

Du kan begrænse felter med en enkelt linje til forudindstillede valg, som du angiver, når du opretter din metafeltdefinition.

Ja Tilføj korte bemærkninger og meddelelser.
Tekst med flere linjer

Understøtter almindelig tekst med linjeskift.

Du kan vælge dine minimum- og maksimumlængder og almindelige udtryksregler.

Nej Tilføj leveringsbemærkninger eller returpolitikker.
RTF

Understøtter tekst med linjeskift og integreret formatering, herunder overskriftstyper, fed, kursiv og understreget.

Kan kun tilknyttes til temaindstillingerne for typen RTF.

Temaer håndterer formatering på forskellige måder, hvilket kan overskrive de formater, du anvender her. Kontrollér dit temas dokumentation for at få en bedre forståelse af, hvordan metafeltet RTF formateres i dit tema.

Nej Tilføj historier i langt format om dit brand eller produkt, herunder formatering.
Farve Understøtter RGB-værdier i formatet #RRGGBB. Ja Gem produktets farve, og indstil derefter baggrunden på produktsiden til den samme farve.
Penge Understøtter både heltetal og decimalværdier. Valutakoden skal matche butikkens valuta. Nej Spor oplysninger om produktomkostninger, som f.eks. grossistomkostninger, eller afsend til lageromkostninger.
Bedømmelse Understøtter decimalværdier på en given skala. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer din definition. Ja Tilføj en publikumsbedømmelse eller stjernebedømmelse for et produkt.
Sandt eller falsk Opretter et afkrydsningsfelt, så du kan vælge, om en betingelse er sand eller falsk. Nej Tilføj om valgmuligheder er tilgængelige, f.eks. om en vare kan indgraveres.
Webadresse Understøtter webadresser af typen HTTP, HTTPS og mailto:. Du kan begrænse webadresserne til specifikke domæner, når du opretter definitionen for metafeltet. Ja Tilføj et link til boganmeldelser eller produktvideoer, der hostes på et specifikt website.
JSON Understøtter rå JSON-data for avancerede brugsscenarier, når du bruger en struktureret datakilde. Nej Tilføj en tabel med specifikationer, der indeholder forskellige kolonner for hvert produkt. Det kunne f.eks. være en tabel over ingredienser.
Blandet henvisning

Understøtter alle typer referencer.

Der er behov for udviklersupport for at bruge denne type i din butiksfacade. Få mere at vide om tilpasset data for udviklere.

Ja Opret dynamiske landingssider i din Hydrogen-butiksfacade.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis