Upload af filer til dit website

Du kan uploade, administrere og slette filer fra siden Filer i din Shopify-administrator.

Der kan være flere grunde til, at du ønsker at uploade filer til din Shopify-administrator:

 • Du vil føje et billede til indholdet af en webside, et blogopslag, en produktside eller en kollektionsside.

 • Du vil tilføje et billede eller logo for at tilpasse dit tema.

 • Du vil stille en fil til rådighed, som kunderne kan downloade.

Det er i de fleste tilfælde nemmest at uploade filer direkte, når du føjer indhold til en webside, et blogopslag, en produktside eller en kollektionsside. Du kan også uploade billeder direkte, når du tilpasser dit tema.

Når du har uploadet et billede til siden Filer i din Shopify-administrator, kan du kopiere billedets webadresse fra siden Filer. Hvis du vil gøre en fil tilgængelig til download, skal du uploade den på siden Filer i din Shopify-administrator. Dernæst skal du tilføje et link til filen i en sides indhold eller i navigationen i din webshop.

Filkrav og -typer

Du kan uploade billeder, videoer og lyd til siden Filer i din Shopify-administrator. Den maksimale filstørrelse for en mediefil er 19 MB.

Hvad filtyper kan jeg uploade?

Billeder

Shopify accepterer billedfiltyperne .jpg .png og .gif.

Hvis du uploader .svg-billedfiler, konverteres de automatisk til .png. Den bedste filtype til produktbilleder, sider og blogopslag er .jpg. Den bedste filtype til logoer, kanter og trimninger er .png.

Lyd og video

Du kan uploade større video- og lydfiltyper som f.eks. .mp4, .mov og .mp3.

Du kan ikke uploade video- eller lydfiler til Shopify, hvis du har et prøve abonnement. Få mere at vide om, hvordan du ser og opdaterer dit abonnement.

Bemærk: Du kan importere produkter, kunder eller lagerdata ved hjælp af .csv-filer. Import af data ved hjælp af en .csv-fil foretages ikke via siden Filer, men via den respektive side i din Shopify-administrator.

Upload en fil på siden Filer

Du kan uploade filer til Shopify på siden Filer.

Hvis du vil stille en fil til rådighed, så kunder kan downloade den, skal du først uploade filen til siden Filer i Shopify og derefter føje et link til den i sidens indhold eller i navigationen til webshoppen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Upload filer.

 2. Vælg en eller flere filer, der skal uploades. Klik på Åbn.

Bemærk: Du behøver ikke at uploade en fil til rodmappen på dit website. Se i stedet, hvordan du bekræfter dit website med en tredjepartstjeneste ved hjælp af metatags.

Upload en billedfil til indholdet i din webshop

Når du bruger en RTF-editor til at uploade et billede, vises det i sideindholdet for en produkt- eller kollektionsbeskrivelse, en webside eller et blogopslag. Du kan f.eks. uploade et logo for en bestemt forhandler til en produktbeskrivelse. Når du uploader et billede ved hjælp af en RTF-editor, kan du administrere billedet på siden Filer i din Shopify-administrator.

Du kan også tilføje et produktbillede eller en billedfil, du allerede har uploadet, til sideindholdet.

Fremgangsmåde:

 1. Klik i din Shopify-administrator på produktet, kollektionen, websiden eller blogopslaget, hvor du vil tilføje et billede.

 2. I RTF-editoren skal du placere markøren der, hvor billedet skal vises i dit indhold.

 3. Klik på Indsæt billede:

  Shopify - billede af filupload

 4. Klik på Upload fil.

 5. Vælg dit billede, og vælg derefter billedstørrelse.

 6. Valgfrit: Tilføj alternativ billedtekst som hjælp til SEO.

 7. Klik på Indsæt billede for at føje dit billede til indholdet på markørens placering.

Når du har føjet et billede til en produkt- eller kollektionsbeskrivelse, en webside eller et blogopslag, kan du flytte det til en anden placering i indholdet ved at bruge RTF-editoren. Du kan også ændre størrelse, tekstombrydning og justering af et billede, redigere billedets webadresse eller tilføje eller redigere den alternative billedtekst. Få mere at vide om RTF-editoren.

Søg efter en fil

Du kan søge efter en fil fra siden Filer. Ved at bruge søgelinjen kan du søge efter et bestemt filnavn eller efter en bestemt filtype, f.eks. .jpg eller .pdf.

Fremgangsmåde:

 1. På søgelinjen skal du indtaste hele filnavnet eller en del af det eller indtaste filtypen, du søger efter (f.eks. .jpg eller .pdf). Filer, der matcher søgningen, vises i alfanumerisk rækkefølge.

 2. Hvis du vil gemme søgeresultaterne, skal du klikke på Gem denne søgning.

Filtrer dine filer efter størrelse

Fremgangsmåde:

 1. Klik på rullemenuen Filtrer filer.

 2. Vælg MB i den første rullemenu.

 3. I andet og tredje filtreringsfelt skal du vælge større end eller mindre end og derefter indtaste en værdi.

 4. Klik på Tilføj filter for at få vist alle de filer, der matcher filteret.

Skift sorteringsrækkefølge for fillisten

Som standard vises filerne fra nyeste til ældste baseret på den dato, hvor de blev uploadet.

Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølgen, kan du sortere dine filer i alfabetisk rækkefølge eller efter størrelse.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg en sorteringsmulighed ved at klikke på Fil eller Størrelse.

 2. Hvis du vil tilbageføre sorteringsrækkefølgen, skal du klikke på Fil eller Størrelse igen.

Redigering af filer

Hvis du skal foretage ændringer af et billede eller et dokument, skal du bruge software til redigering af dokumenter og derefter uploade filen igen.

Slet en fil

Fremgangsmåde:

 1. Klik på papirkurven ved siden af den fil, du vil slette.

 2. Klik på Slet for at bekræfte.

Bemærk: Du kan slette mange filer på én gang ved at bruge en massehandling.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis