Eksport og import af lagerbeholdningen med en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil med lagerbeholdning, som indeholder dit lagerantal på dine lokationer. Du kan bruge den eksporterede CSV-fil som skabelon til at opdatere lagermængderne. Når du har opdateret lagermængderne, kan du derefter importere CSV-filen for at opdatere din Shopify-administrator med lagerantal for hvert produkt på hver lokation.

Eksportér lager

Du kan eksportere en lager-CSV-fil enten for at oprette en skabelon, der indeholder dine entydigt identificerede produkter eller produktvarianter for lokationen eller de angivne lokationer, eller for at eksportere lagerantallene, så de kan bruges i andre systemer eller processer.

Hvis du har flere lokationer, kan du angive, om du vil eksportere dataene for alle dine lokationer eller kun for én bestemt lokation.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Eksportér.
 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du har flere lokationer, skal du vælge den lokation, du vil eksportere lagerbeholdning fra.
  • Hvis du vil eksportere lagerbeholdning fra alle dine lokationer, skal du vælge Alle lokationer.
 4. Vælg et af følgende antal i afsnittet Antalstype:

  • Kun tilgængelige antal: Denne mulighed eksporterer kun en CSV-fil, der indeholder antallet for Available under lokationens navn. Du kan kun foretage ændringer i værdien af typen Available , når du importerer en redigeret CSV-fil med Kun tilgængelige antal.
  • Alle antalstyper: Denne mulighed eksporterer kun en CSV-fil, der indeholder kolonnerne Available, Unavailable, Committed, On hand og Incoming. Hvis du vil foretage ændringer i denne fil og derefter importere den til din Shopify-administrator, skal du kun redigere værdier af typen On hand. Lagerbeholdningen af typen Available beregnes ud fra dine importerede værdier for typen On hand.
 5. Vælg én af følgende varianter i afsnittet Eksportér:

  • Aktuel side: Denne mulighed eksporterer alle varianter på din aktuelle side.
  • Alle varianter: Denne mulighed eksporterer alle dine varianter.
  • Valgte varianter: Denne mulighed eksporterer de varianter, du har valgt på siden, hvis du har valgt nogen.
 6. Vælg en af følgende CSV-typer i afsnittet Eksportér som:

  • CSV for Excel, Numbers eller andre regnearksprogrammer
  • Almindelig CSV-fil
 7. Klik på Eksportér varianter.

Eksempler på CSV-fil med eksport af lager

Gennemgå følgende eksempler på, hvordan CSV-filen vises, baseret på den antalstype, du vælger.

Når Only Available quantities er valgt

Lokationsnavne bruges i sidehovedrækken, hvor de tilgængelige mængder er angivet i rækkerne nedenfor.

Eksempeltabel, der angiver, hvilke kolonner der er synlige, når "Kun tilgængelige antal" er valgt som den ønskede "Antalstype"
Handle Titel ... Ottawa New York
syltetøj-med-hindbær Syltetøj med hindbær ... 10 50
syltetøj-med-hindbær Syltetøj med hindbær ... 25 35

Når All quantity types er valgt

Lokationen er et sidehoved, og hver lokations navn er angivet i rækker nedenfor. Denne version af CSV-filen med lagerbeholdning indeholder også kolonner med lagerantal for Indgående, Ikke tilgængelig, Reserveret, Tilgængelig og Disponibel.

Eksempeltabel, der angiver, hvilke kolonner der er synlige, når 'Alle antalstyper' vælges som den ønskede 'Antalstype'
Handle Titel ... Lokation Indgående Ikke tilgængelig Reserveret Tilgængelige Disponibel
syltetøj-med-hindbær Syltetøj med hindbær ... Ottawa 20 3 5 10 18
syltetøj-med-hindbær Syltetøj med hindbær ... New York 0 1 10 50 61
syltetøj-med-hindbær Syltetøj med hindbær ... Ottawa 15 0 3 25 28
syltetøj-med-hindbær Syltetøj med hindbær ... New York 0 5 6 35 46

Opdater lagerantallene

Når du har eksporteret CSV-filen for at få en skabelon, skal du opdatere lagerantallene i filen.

CSV-filen har flere kolonner, der kan hjælpe dig med at identificere dit produkt, som beskrevet i Lager-CSV-filformat. Når du konverterer din butik, så den bruger flere lokationer, skal du kun redigere lokationskolonnerne.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn din eksporterede CSV-fil i et regnearksprogram.
 2. Opdater lagerantal:

  • Hvis du eksporterede CSV-filen med Kun tilgængelige antal, skal du opdatere antallet for typen Available under lokationsnavnet.
  • Hvis du eksporterede CSV-filen med Alle antalstyper, skal du opdatere antallet for typen On hand.
 3. Det tal, du angiver i hver række, kan være positivt, negativt eller 0. Du kan også indtaste not stocked for at angive, at produktet aldrig er på lager på lokationen.

 4. Gem CSV-filen.

Importér lagerbeholdning

Før du importerer lagerbeholdningen, skal du sikre, at du har oprettet en CSV-fil i det korrekte filformat.

Hvis du valgte Kun tilgængelige antal, da du eksporterede dit lager, kan den CSV-fil, du eksporterede, kun opdatere og overskrive lagerantal for typen Available.

Hvis du valgte Alle antalstyper, da du eksporterede dit lager, kan den CSV-fil, du eksporterede, kun opdatere og overskrive lagerantallet for typen On hand, når du importerer filen tilbage til din Shopify-administrator. Den tilsidesætter ikke antal for andre lagertilstande. Dit antal for typen Available beregnes ud fra dine nye antal for typen On hand.

Hvis du importerer lagerantal, overskrives dine lagerdata. Importér kun din lagerbeholdning, når der ikke forekommer andre lagerjusteringer, som f.eks. igangværende salg eller manuelle ændringer.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Importér.
 3. Klik på Tilføj fil, og vælg din CSV-fil.
 4. Klik på Upload fil.
 5. Bekræft, at du har til hensigt at importere, og klik derefter på Start import.

Lager-CSV-filformat

CSV-filen til lagerbeholdning indeholder oplysninger, som entydigt identificerer produkter, produktvarianter og deres lagerantal på din lokation eller de angivne lokationer. Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til lagerbeholdning, som du kan bruge som skabelon. Den minder om andre CSV-filer, som du bruger med Shopify, men den indeholder nogle andre kolonner.

Hvis du har planer om at importere dine lagermængder, skal du oprette en CSV-fil, som indeholder følgende kolonner:

 • Handle – Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum. Et handle bruges i webadressen for det enkelte produkt.
 • Title – Kolonnen Titel er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • Option1 Name – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste navnet på den. For eksempel: Color. Hvis et produkt ikke har nogen valgmuligheder, skal dette felt angives til Title.
 • Option1 Value – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. For eksempel: Black. For produkter, der ikke har nogen valgmuligheder, skal dette angives til Default Title.
 • Option2 Name – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. Dette behøver ikke blive udfyldt.
 • Option2 Value – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. Dette behøver ikke blive udfyldt.
 • Option3 Name – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. Dette behøver ikke blive udfyldt.
 • Option3 Value – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. Dette behøver ikke blive udfyldt.
 • SKU - Varenumre (SKU, Stock Keeping Unit) er koder, som du kan bruge internt til at foretage sporing af din lagerbeholdning og oprette salgsrapporter. De SKU'er, du tilføjer, skal være unikke, hvis du vil have nøjagtig lagersporing og -rapportering. SKU-kolonnen er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • HS Code - Kolonnen "HS-kode" (harmoniseret systemkode) bruges til at estimere told og skatter for internationale kunder. Denne kolonne er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • COO – Kolonnen COO (Country/Region of Origin - oprindelsesland/-område) bruges som grundlag for at estimere told og skat for udenlandske kunder. De accepterede værdier er ISO-3166-1 alpha-2 landekoder. Denne kolonne er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan værdierne lades tomme.
 • Location – Navnene på hver af dine lokationer. Der skelnes mellem store og små bogstaver i lokationsrækken, og den skal indeholde navnet på en af dine lokationer. Lagerbeholdningen for hver lokation vises i den tilsvarende lokationsrække. For hver variant skal du tilføje en række for hver lokation, hvor du vil opdatere lagerbeholdningen. Fjern alle andre lokationsrækker.
 • Incoming – Lagerbeholdning, der er på vej til din lokation. Indgående lagerbeholdning er ikke tilgængelig til salg, før den er blevet modtaget.
 • Unavailable - Utilgængelig lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning, der ikke er tilgængelig for salg eller som er reserveret til en ordre. Den kan ikke sælges.
 • Committed – Antallet af enheder, der er en del af en afgivet ordre, men som endnu ikke er klargjort.
 • Available – Lagerbeholdning, du kan sælge. Den tilgængelige lagerbeholdning er ikke bundet til ordrer eller reserveret til ordrekladder.
 • On hand – Det antal enheder, du har på en lokation. Den disponible lagerbeholdning består af lagerbeholdningerne med statusserne Reserveret, Ikke-tilgængelig og Tilgængelig. De værdier for lagerbeholdning, du bruger som input, kan være positive, negative eller 0. Du kan også indtaste not stocked for at angive, at produktet aldrig er på lager på lokationen.

Hvis du vil identificere en variant entydigt, skal du angive værdier for kolonnerne Handle, Option1 Value, Option2 Value og Option3 Value.

Din lager-CSV-fil skal have det korrekte format og skal have filtypen .csv.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis