Eksport og import af lagerbeholdningen med en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil til lagerbeholdning, som indeholder lagerantallene på dine lokationer. Du kan bruge den eksporterede CSV-fil som en skabelon til at opdatere lagerantallene. Derefter kan du importere CSV-filen for at opdatere Shopify med lagerantallene for hvert produkt på hver lokation.

Eksportér lager

Du kan eksportere en lager-CSV-fil enten for at oprette en skabelon, der indeholder dine entydigt identificerede produkter eller produktvarianter for lokationen eller de angivne lokationer, eller for at eksportere lagerantallene, så de kan bruges i andre systemer eller processer.

Hvis du har flere lokationer, kan du angive, om du vil eksportere dataene for alle dine lokationer eller kun for én bestemt lokation.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Eksportér.
 3. Angiv de rækker, du vil eksportere, og om du vil eksportere dem fra en enkelt lokation eller fra alle lokationer, hvis du har flere.
 4. Klik på Eksportér lager.

Opdater lagerantallene

Når du har eksporteret CSV-filen for at få en skabelon, skal du opdatere lagerantallene i filen.

CSV-filen har flere kolonner, der kan hjælpe dig med at identificere dit produkt, som beskrevet i Lager-CSV-filformat. Når du konverterer din butik, så den bruger flere lokationer, skal du kun redigere lokationskolonnerne.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn din eksporterede CSV-fil i et regnearksprogram.
 2. Opdater det Disponible antal i en lokationsrække for en bestemt variant. Det tal, du angiver i hver række, kan være positivt, negativt eller 0. Du kan også indtaste Not stocked for at angive, at produktet aldrig er på lager på lokationen.
 3. Gem CSV-filen.

Importér lagerbeholdning

Før du importerer lagerbeholdningen, skal du sikre, at du har oprettet en CSV-fil i det korrekte filformat.

Hvis du ikke vil opdatere antal for en bestemt lokation, skal du sørge for, at rækkerne for denne lokation fjernes fra CSV-filen.

Importproceduren opdaterer og overskriver kun lagerantal for Disponible. Den overskriver ikke andre lagertilstande og -mængder. Den opretter ikke en lokation, og den opdaterer ikke de værdier, der identificerer produkter.

Import af lagermængder overskriver dine lagerdata, så du bør kun importere din lagerbeholdning, når der ikke er andre lagerjusteringer, såsom igangværende salg eller manuelle ændringer, i gang.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Importér.
 3. Klik på Tilføj fil, og vælg din CSV-fil.
 4. Klik på Upload fil
 5. Bekræft, at du har til hensigt at importere, og klik derefter på Start import.

Lager-CSV-filformat

CSV-filen til lagerbeholdning indeholder oplysninger, som entydigt identificerer produkter, produktvarianter og deres lagerantal på din lokation eller de angivne lokationer. Den minder om andre CSV-filer, som du bruger med Shopify, men den indeholder nogle andre kolonner.

Hvis du har planer om at importere dine lagermængder, skal du oprette en CSV-fil, som indeholder følgende kolonner:

 • Handle – Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum. Et handle bruges i webadressen for det enkelte produkt.
 • Title – Kolonnen Titel er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • Option1 Name – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste navnet på den. For eksempel: Color. Hvis et produkt ikke har nogen valgmuligheder, skal dette felt angives til Title.
 • Option1 Value – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. For eksempel: Black. For produkter, der ikke har nogen valgmuligheder, skal dette angives til Default Title.
 • Option2 Name – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option2 Value – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option3 Name – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option3 Value – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • SKU – SKU-numre er koder, du kan bruge internt til at spore din lagerbeholdning og oprette salgsrapporter. Kolonnen SKU er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme. De tilføjede SKU'er bør være unikke af hensyn til lagersporingens og rapporternes nøjagtighed.
 • HS Code - Kolonnen "HS-kode" (harmoniseret systemkode) bruges til at estimere told og skatter for internationale kunder. Denne kolonne er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • COO – Kolonnen COO (Country/Region of Origin - oprindelsesland/-område) bruges som grundlag for at estimere told og skat for udenlandske kunder. De accepterede værdier er ISO-3166-1 alpha-2 landekoder. Denne kolonne er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan værdierne lades tomme.
 • <Name of location> – Lagerantallet på den lokation, der er angivet i kolonnenavnet.

 • Incoming – Lagerbeholdning, der er på vej til din lokation. Indgående lagerbeholdning er ikke tilgængelig til salg, før den er blevet modtaget.

 • Unavailable – Ikke-tilgængelig lagerbeholdning henviser til det antal enheder, der er reserveret til ordrekladder eller sat til side af apps. Den kan ikke sælges.

 • Committed – Antallet af enheder, der er en del af en afgivet ordre, men som endnu ikke er klargjort.

 • Available – Lagerbeholdning, du kan sælge. Den tilgængelige lagerbeholdning er ikke bundet til ordrer eller reserveret til ordrekladder.

 • On hand – Det antal enheder, du har på en lokation. Den disponible lagerbeholdning består af lagerbeholdningerne med statusserne Reserveret, Ikke-tilgængelig og Tilgængelig.

Hvis du vil identificere en variant entydigt, skal du angive værdier for kolonnerne Handle, Option1 Value, Option2 Value og Option3 Value.

Din lager-CSV-fil skal have det korrekte format og skal have filtypen .csv.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis