Export nebo import skladových zásob pomocí souboru CSV

Pokud máte jednu lokalitu, můžete exportovat soubor CSV skladových zásob, který obsahuje množství skladových zásob v dané lokalitě. Tento soubor CSV pak můžete použít jako šablonu k aktualizaci množství skladových zásob. Poté můžete soubor CSV naimportovat za účelem aktualizace Shopify o množství skladových zásob pro jednotlivé produkty.

Pokud chcete spravovat skladové zásoby napříč lokalitami, podívejte se do sekce o Exportu nebo importu skladových zásob pomocí souboru CSV pro více lokalit.

Formát souboru CSV skladových zásob

Soubor CSV skladových zásob obsahuje informace, které unikátně identifikují produkty a varianty produktů a jejich množství skladových zásob ve vaší lokalitě. Podobá se dalším souborům CSV, které používáte v rámci Shopify, ale má odlišné sloupce.

Pokud máte v úmyslu importovat svá množství skladových zásob, musíte vytvořit soubor CSV s následujícími sloupci:

 • Handle - Označení jsou unikátní názvy jednotlivých produktů. Můžou obsahovat písmena, pomlčky a čísla, ale ne mezery. Označení se používá v adresách URL jednotlivých produktů.
 • Title - Sloupec Název je volitelný. Pokud jej zahrnete, pak lze hodnoty ponechat prázdné.
 • Option1 Name - Pokud má produkt nějakou volbu, zadejte její název. Například Color. Pokud produkt nemá žádné volby, pak by zde měl být nastaven Title.
 • Option1 Value - Pokud má produkt volbu, zadejte její hodnotu. Například Black. U produktů, které nemají žádné volby, by zde měl být nastaven Default Title.
 • Option2 Name - Jako výše, ale lze ponechat prázdné.
 • Option2 Value - Jako výše, ale lze ponechat prázdné.
 • Option3 Name - Jako výše, ale lze ponechat prázdné.
 • Option3 Value - Jako výše, ale lze ponechat prázdné.
 • SKU - Sloupec skl. j. je volitelný. Pokud jej zahrnete, pak lze hodnoty ponechat prázdné. V současné době nemusí být SKU v Shopify unikátní.
 • Quantity - Množství skladových zásob v lokalitě. Číslo musí být kladné, záporné nebo 0.

K unikátní identifikaci varianty zadej hodnoty pro sloupce Handle, Option1 Value, Option2 Value a Option3 Value.

Váš soubor CSV skladových zásob musí být ve správném formátu a musí mít příponu souboru .csv.

Exportovat skladové zásoby

Soubor CSV skladových zásob můžete exportovat za účelem vytvoření šablony obsahující vaše unikátně identifikované produkty nebo varianty produktů pro danou lokalitu nebo za účelem exportu množství skladových zásob pro použití v jiných systémech nebo procesech.

Kroky:

 1. Přejděte do sekce Produkty > Skladové zásoby
 2. Klikněte na Exportovat.
 3. Zadejte řádky, které chcete exportovat.
 4. Klikněte na Exportovat skladové zásoby.

Import skladových zásob

Než importuješ skladové zásoby, přesvědč se, že máš soubor CSV vytvořen ve správném formátu.

Postup importu aktualizuje (přepíše) pouze množství skladových zásob. Nevytvoří lokalitu ani neaktualizuje hodnoty, které produkty identifikují.

Importování množství skladových zásob přepíše vaše data skladových zásob, takže skladové zásoby importujte pouze v případě, že neprobíhají jiné úpravy skladových zásob, například pomocí průběžných prodejů nebo ručních změn.

Kroky:

 1. Přejděte do sekce Produkty > Skladové zásoby
 2. Klikněte na Importovat.
 3. Vyberte soubor CSV.
 4. Klikněte na Importovat skladové zásoby.
 5. Ujistěte se, co chcete importovat, a potom klikněte na Spustit import.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma