Envanteri CSV dosyasıyla dışa veya içe aktarma

Konumlarınızdaki envanter adetlerinizi içeren bir envanter CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz. Envanter adetlerini güncellemek için, dışa aktarılan bu envanter CSV dosyasını şablon olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra, Shopify'ı her konumdaki her bir ürünün envanter adetleriyle güncellemek için CSV dosyasını içe aktarabilirsiniz.

Envanteri dışa aktar

Benzersiz olarak tanımlanmış ürünlerinizi konum veya belirli konumlardaki ürün varyasyonlarınızı içeren bir şablon oluşturmak ya da envanter adetlerini, başka sistemlerde veya süreçlerde kullanılmak üzere dışa aktarmak için envanter CSV dosyalarını dışa aktarabilirsiniz.

Birden çok konumuz varsa verileri, tüm konumlarınız için mi yoksa yalnızca belirli bir konum için mi aktarmak istediğinizi belirtebilirsiniz.

Basamak

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Dışa aktar'a tıklayın.
 3. Dışa aktarmak istediğiniz satırları ve birden fazla konumunuzun olması durumunda tek bir konumdan mı yoksa tüm konumlardan mı dışa aktarmak istediğinizi belirtin.
 4. Envanteri dışa aktar'a tıklayın.

Envanter miktarlarını güncelleme

Şablon almak için CSV dosyasını dışa aktardıktan sonra dosyadaki envanter adedini güncellemeniz gerekir.

CSV dosyasının, Envanter CSV dosyası biçimi bölümünde açıklandığı şekilde ürününüzü tanımlamanıza yardımcı olan birkaç sütunu vardır. Mağazanızı birden fazla konum kullanacak şekilde dönüştürürken yalnızca konum sütunlarını düzenleyin.

Basamak

 1. Dışa aktarılan CSV dosyanızı hesap tablosu programında açın.
 2. Belirli bir varyasyona ait bir konum satırındaki Elde mevcut adedini güncelleyin. Her bir satıra gireceğiniz sayılar pozitif, negatif veya 0 olabilir. Ürünün hiçbir zaman bu konumda stoklanmadığını belirtmek için Not stocked ifadesini girebilirsiniz.
 3. CSV dosyasını kaydedin.

Envanteri içe aktarma

Envanteri dışa aktarmadan önce doğru dosya biçiminde CSV dosyası oluşturduğunuzdan emin olun.

Belirli bir konum için adetleri güncellemek istemiyorsanız bu konuma ait satırların CSV dosyasından kaldırılmış olduğundan emin olun.

İçe aktarma prosedürü, yalnızca Elde mevcut envanter adetlerini günceller ve bunların üzerine yazar. Diğer envanter durumu miktarlarını geçersiz kılmaz. Bu prosedür konum oluşturmaz ve ürünleri tanımlayan değerleri güncellemez.

Envanter adetlerini içe aktardığınızda envanter verilerinizin üzerine yazılır. Bu nedenle, devam eden satışlar veya manuel değişiklikler gibi diğer envanter düzeltmeleri gerçekleşmediğinde yalnızca envanterinizi içe aktarmanız gerekir.

Basamak

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. İçe aktar'a tıklayın.
 3. Dosya ekle'ye tıklayın ve CSV dosyanızı seçin.
 4. Dosya yükle'ye tıklayın
 5. İçe aktarmak istediğiniz envanteri doğrulayıp İçe aktarımı başlat'a tıklayın.

Envanter CSV dosyası biçimi

Envanter CSV dosyası, konumlarınızdaki veya belirtilen konumlardaki ürünleri, ürün varyasyonlarını ve envanter adetlerini benzersiz bir şekilde tanımlayan bilgiler içerir. Bu, Shopify ile kullandığınız diğer CSV dosyalarınıza benzer ancak bu dosyada farklı sütunlar bulunur.

Envanter miktarlarınızı içe aktarmayı planlıyorsanız aşağıdaki sütunları içeren bir CSV dosyası oluşturmanız gerekir:

 • Handle - Tanıtıcılar her bir ürüne ait benzersiz adlardır. Harf, kısa çizgi ve rakam içerir ancak boşluk içermezler. Tanıtıcı, her bir ürünün URL'sinde kullanılır.
 • Title - Title sütunu isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • Option1 Name - Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin. Örneğin, Color. Bir ürünün seçeneği yoksa bu, Title olarak ayarlanmalıdır.
 • Option1 Value - Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Örneğin, Black. Seçeneği olmayan ürünler için bu, Default Title olarak ayarlanmalıdır.
 • Option2 Name - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option2 Value - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option3 Name - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option3 Value - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • SKU - SKU'lar (stok bulundurma birimleri) envanterinizi takip edip satışlarınıza ilişkin rapor oluşturmak için işletmenizde dahili olarak kullanabileceğiniz kodlardır. SKU sütunu isteğe bağlıdır. Bu sütunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir. Doğru envanter takibi ve raporlaması için, eklediğiniz SKU'lar benzersiz olmalıdır.
 • HS Code - HS Kodu (Armonize Sistem Kodu) sütunu, uluslararası müşterilere yönelik gümrük vergileri ve vergilere ilişkin bir tahmin oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu sütun isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • COO - COO (Menşe Ülke/Bölge) sütunu, uluslararası müşterilere yönelik gümrük vergileri ve vergilere ilişkin bir tahmin oluşturmak amacıyla kullanılır. Kabul edilen değerler, ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodlarıdır. Bu sütun isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • Location - Tüm konumlarınızın adları. Her konumun envanteri, ilgili konum satırında gösterilir.

 • Incoming : Konumunuza gelmekte olan envanter. Gelen envanter, alınana kadar satılamaz.

 • Unavailable : Kullanım dışı envanter, taslak siparişler için veya uygulamalar tarafından ayrılan birim sayısını ifade eder. Bu envanter satılamaz.

 • Committed : Verilen ancak gönderilmemiş bir siparişin parçası olan birim sayısı.

 • Available : Satabileceğiniz envanter. Mevcut envanter herhangi bir siparişe işlenmez veya taslak siparişler için ayrılmaz.

 • On hand : Bir konumdaki birimlerinizin sayısı. İşlendi, Kullanım dışı ve Mevcut envanterinizin toplamı Elde mevcut envanteri oluşur.

Bir varyasyonu benzersiz bir şekilde tanımlamak için Handle, Option1 Value, Option2 Value ve Option3 Value sütunları için değer belirtin.

Envanter CSV dosyanızın doğru biçimde olması ve bir .csv dosya uzantısı içermesi gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene