Envanteri CSV dosyasıyla dışa veya içe aktarma

Konumlarda envanter adetlerinizi içeren bir envanter CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktaran CSV dosyasını envanter adetlerini güncellemek için şablon olarak kullanabilirsiniz. Envanter adetlerini güncelledikten sonra, Shopify yöneticinizi her konumdaki her bir ürünün envanter adetleriyle güncellemek için CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz.

Envanteri dışa aktar

Benzersiz olarak tanımlanmış ürünlerinizi konum veya belirli konumlardaki ürün varyasyonlarınızı içeren bir şablon oluşturmak ya da envanter adetlerini, başka sistemlerde veya süreçlerde kullanılmak üzere dışa aktarmak için envanter CSV dosyalarını dışa aktarabilirsiniz.

Birden çok konumuz varsa verileri, tüm konumlarınız için mi yoksa yalnızca belirli bir konum için mi aktarmak istediğinizi belirtebilirsiniz.

Basamak

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Dışa aktar'a tıklayın.
 3. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Birden fazla konumunuz varsa envanteri dışa aktarmayı istediğiniz konumu seçin.
  • Tüm konumlarınızdaki envanteri dışa aktarmak için Tüm konumlar'ı seçin.
 4. Adet türü bölümünden, aşağıdaki adet türlerinden birini seçin:

  • Yalnızca Kullanılabilir adetler: Bu seçenek, yalnızca konum adının altında Available adedi içeren bir CSV dosyasını dışa aktarır. Düzenlenmiş bir CSV dosyasını Yalnızca Kullanılabilir adetler seçeneğini kullanarak içe aktardığınızda yalnızca Available değerinde değişiklik yapabilirsiniz.
  • Tüm adet türleri: Bu seçenek, yalnızca Available, Unavailable, Committed, On handve Incoming sütunlarını içeren bir CSV dosyasını dışa aktarır. Bu dosyada düzenleme yapmak ve daha sonra bu dosyayı Shopify yöneticinize aktarmak istiyorsanız yalnızca On hand değerlerini düzenleyin. Available envanter, içe aktarılan On hand değerlerinize göre hesaplanır.
 5. Dışa aktar bölümünde, aşağıdaki varyasyonlardan birini seçin:

  • Geçerli sayfa: Bu seçenek, geçerli sayfanızdaki tüm varyasyonları dışa aktarır.
  • Tüm varyasyonlar: Bu seçenek, tüm varyasyonlarınızı dışa aktarır.
  • Seçilen varyasyonlar: Bu seçenek, sayfada seçmiş olduğunuz varyasyonları (varsa) dışa aktarır.
 6. Dışa aktarma biçimi: bölümünde, aşağıdaki CSV türlerinden birini seçin:

  • Excel, Numbers veya diğer hesap tablosu programları için CSV
  • Düz CSV dosyası
 7. Varyasyonları dışa aktar'a tıklayın.

Envanter dışa aktarma CSV dosyası örnekleri

Seçtiğiniz adet türüne göre CSV dosyasının nasıl görüneceğine dair aşağıdaki örneklerini gözden geçirin.

Only Available quantities seçildiğinde

Konum adları, aşağıdaki satırlarda listelenen kullanılabilir adetlerle birlikte, üstbilgi satırında kullanılır.

Tercih edilen "Adet türü" olarak "Yalnızca Kullanılabilir adetler" seçildiğinde hangi sütunların görünür olacağını gösteren örnek tablo
Tanıtıcı Başlık ... Ottawa New York
çlk-rçl Çilek Reçeli ... 10 50
ahdd-rçl Ahududu reçeli ... 25 35

All quantity types seçildiğinde

Konum, aşağıdaki satırlarda listelenen tüm konum adlarını içeren bir üstbilgidir. Envanter CSV dosyasının bu sürümü Gelen, Kullanım Dışı, İşlenen, Kullanılabilir ve Elde Mevcut envanter miktarlarına ait sütunları da içerir.

Tercih edilen 'Adet türü' olarak 'Tüm adet türleri' seçildiğinde hangi sütunların görünür olacağını gösteren örnek tablo
Tanıtıcı Başlık ... Konum Gelen Unavailable (Kullanım dışı) İşlendi Mevcut Elde mevcut
çlk-rçl Çilek Reçeli ... Ottawa 20 3 5 10 18
çlk-rçl Çilek Reçeli ... New York 0 1 10 50 61
ahdd-rçl Ahududu reçeli ... Ottawa 15 0 3 25 28
ahdd-rçl Ahududu reçeli ... New York 0 5 6 35 46

Envanter miktarlarını güncelleme

Şablon almak için CSV dosyasını dışa aktardıktan sonra dosyadaki envanter adedini güncellemeniz gerekir.

CSV dosyasının, Envanter CSV dosyası biçimi bölümünde açıklandığı şekilde ürününüzü tanımlamanıza yardımcı olan birkaç sütunu vardır. Mağazanızı birden fazla konum kullanacak şekilde dönüştürürken yalnızca konum sütunlarını düzenleyin.

Basamak

 1. Dışa aktarılan CSV dosyanızı hesap tablosu programında açın.
 2. Envanter miktarlarını güncelleme:

  • Yalnızca Kullanılabilir adetler CSV dosyası seçeneğini dışa aktardıysanız konum adının altındaki Available adedi güncelleyin.
  • Tüm adet türleri CSV dosyası seçeneğini dışa aktardıysanız On hand adedi güncelleyin.
 3. Her bir satıra gireceğiniz sayılar pozitif, negatif veya 0 olabilir. Ürünün hiçbir zaman bu konumda stoklanmadığını belirtmek için not stocked ifadesini girebilirsiniz.

 4. CSV dosyasını kaydedin.

Envanteri içe aktarma

Envanteri dışa aktarmadan önce doğru dosya biçiminde bir CSV dosyası oluşturduğunuzdan emin olun.

Envanterinizi dışa aktarırken Yalnızca Kullanılabilir adetler'i seçtiyseniz dışa aktardığınız CSV dosyası, yalnızca Available envanter adetlerini güncelleyebilir ve bunların üzerine yazabilir.

Envanterinizi dışa aktarırken Tüm adet türleri'ni seçtiyseniz dışa aktardığınız CSV dosyası, dosyayı yeniden Shopify yöneticisine aktardığınızda yalnızca On hand envanter adetlerini güncelleyebilir ve bunların üzerine yazabilir. Diğer envanter durumu adetlerini geçersiz kılmaz. Available adedi, yeni On hand adetlerinize göre hesaplanır.

Envanter adetlerini içe aktardığınızda envanter verilerinizin üzerine yazılır. Envanterinizi yalnızca devam eden genel satışlar veya manuel değişiklikler gibi diğer envanter düzenlemeleri söz konusu olmadığında içe aktarın.

Basamak

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. İçe aktar'a tıklayın.
 3. Dosya ekle'ye tıklayın ve CSV dosyanızı seçin.
 4. Dosya yükle'ye tıklayın.
 5. İçe aktarmak istediğiniz envanteri doğrulayıp İçe aktarımı başlat'a tıklayın.

Envanter CSV dosyası biçimi

Envanter CSV dosyası, konumunuzdaki veya belirtilen konumlardaki ürünleri, ürün varyasyonlarını ve envanter adetlerini benzersiz bir şekilde tanımlayan bilgiler içerir. Şablon olarak kullanmak üzere örnek bir envanter CSV dosyası indirip görüntüleyebilirsiniz. Bu, Shopify ile kullandığınız diğer CSV dosyalarınıza benzer ancak bu dosyada farklı sütunlar bulunur.

Envanter miktarlarınızı içe aktarmayı planlıyorsanız aşağıdaki sütunları içeren bir CSV dosyası oluşturmanız gerekir:

 • Handle - Tanıtıcılar her bir ürüne ait benzersiz adlardır. Harf, kısa çizgi ve rakam içerir ancak boşluk içermezler. Tanıtıcı, her bir ürünün URL'sinde kullanılır.
 • Title - Title sütunu isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • Option1 Name - Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin. Örneğin, Color. Bir ürünün seçeneği yoksa bu, Title olarak ayarlanmalıdır.
 • Option1 Value - Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Örneğin, Black. Seçeneği olmayan ürünler için bu, Default Title olarak ayarlanmalıdır.
 • Option2 Name : Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Bu alan boş bırakılabilir.
 • Option2 Value : Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Bu alan boş bırakılabilir.
 • Option3 Name : Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Bu alan boş bırakılabilir.
 • Option3 Value : Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Bu alan boş bırakılabilir.
 • SKU : Stok bulundurma birimleri (SKU'lar), envanteri takip etmek ve satışlar hakkında rapor oluşturmak için dahili olarak kullanabileceğiniz kodlardır. Doğru envanter takibi ve raporlaması için, eklediğiniz SKU'lar benzersiz olmalıdır. SKU sütunu isteğe bağlıdır. Bu sütunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • HS Code - HS Kodu (Armonize Sistem Kodu) sütunu, uluslararası müşterilere yönelik gümrük vergileri ve vergilere ilişkin bir tahmin oluşturmak amacıyla kullanılır. Bu sütun isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • COO - COO (Menşe Ülke/Bölge) sütunu, uluslararası müşterilere yönelik gümrük vergileri ve vergilere ilişkin bir tahmin oluşturmak amacıyla kullanılır. Kabul edilen değerler, ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodlarıdır. Bu sütun isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • Location : Tüm konumlarınızın adları. Konum satırı, büyük/küçük harfe duyarlıdır ve konumlarınızdan birinin adı olmalıdır. Her konumun envanteri, ilgili konum satırında görüntülenir. Her bir varyasyon için, envanterini güncellemek istediğiniz tüm konumlara ait bir satır ekleyin. Diğer tüm konum satırlarını kaldırın.
 • Incoming : Konumunuza gelmekte olan envanter. Gelen envanter, alınana kadar satılamaz.
 • Unavailable - Kullanım dışı envanter, satış için kullanılabilir olmayan veya bir siparişe işlenmiş olan envanteri ifade eder. Bu envanter satılamaz.
 • Committed : Verilen ancak gönderilmemiş bir siparişin parçası olan birim sayısı.
 • Available : Satabileceğiniz envanter. Mevcut envanter herhangi bir siparişe işlenmez veya taslak siparişler için ayrılmaz.
 • On hand : Bir konumunuzdaki birimlerin sayısı. Elde mevcut envanter; İşlendi, Kullanım dışı ve Kullanılabilir envanterinizin toplamından oluşur. Gireceğiniz envanter değerleri pozitif, negatif veya 0 olabilir. Belirli bir konum için, ürünün hiçbir zaman bu konumda stoklanmadığını belirtmek amacıyla not stocked ifadesini de girebilirsiniz.

Bir varyasyonu benzersiz bir şekilde tanımlamak için Handle, Option1 Value, Option2 Value ve Option3 Value sütunları için değer belirtin.

Envanter CSV dosyanızın doğru biçimde olması ve bir .csv dosya uzantısı içermesi gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene